Курсова робота «Джерела доходів та видатків державного бюджету», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 08.03.2010 12:01 · від ю · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Науково-теоретичні аспекти джерел доходів та видатків державного бюджету 6 1.1. Огляд економічних джерел 6 1.2. Нормативно-правове забезпечення 13 Розділ 2. Джерела доходів та видатків державного Бюджету 18 2.1. Визначення поняття бюджету 18 2.2. Вивчення доходів державного бюджету України 24 2.3. Адміністрування доходів бюджету: реалії та перспективи 30 2.4. Видатки бюджету.Передача права на здійснення видатків бюджету 40 2.5. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії 51 2.6. Вплив економічної кризи на формування державного бюджету України 65 Розділ 3. Проблеми та шляхи вдосконалення джерел доходів та видатків державного бюджету 73 Висновки 78 Список використаних джерел 83 Додатки

Висновок

Отже, провівши дослідження, ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення: Бюджет – складна економічна категорія. Як категорія, державний бюджет являє собою систему економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу, та використання централізованого грошового фонду країни, призначеного для задоволення суспільних потреб. Важливою є роль бюджету у розподілі сукупного суспільного продукту та національного доходу. З точки зору перспектив формування бюджету, основною закономірністю відтворення в умовах ринку повинна стати тенденція збільшення фонду нагромадження при розподіленні національного доходу України.

Доходи Державного бюджету — це частина централізованих фінансових ресурсів держави, які врегульовані відповідними нормативними актами і необхідні для виконання її функцій. Доходи бюджету відображають економічні відносини держави з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які виникають у процесі стягнення бюджетних платежів.

Виконання запланованих на звітний період доходів є важливим та надзвичайно відповідальним етапом управління доходами бюджету у межах річного циклу. Він об'єднує організацію сплати платежів до бюджету згідно з законодавством та управлінням податковим боргом (включаючи примусове стягнення). Саме адміністрування доходів бюджету є тим етапом управління, який має забезпечити виконання запланованих платежів до бюджету.

Видатки бюджету — це економічні відносини, що виникають з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави.

Коли видатки бюджету перевищують його доходи, виникає від’ємне бюджетне сальдо, або дефіцит бюджету. Профіцит — позитивне сальдо бюджету, тобто перевищення доходів над видатками. Збалансованим є бюджет, у якому видатки й доходи рівні. В економічній літературі існує також думка, що теоретично збалансованим є бюджет, в якому дефіцит або профіцит не перевищують 1 % сукупного обсягу видатків.

Важливою скдадовою бюджетного менеджменту є бюджетування - процес управління бюджетним господарством на основі врахування сукупності соціально-економічних факторів, які зумовлюють державні потреби й відповідні витрати коштів. Як управлінська фінансова технологія цей процес передбачає формування бюджетних видатків відповідно до чітко ви значеній довгострокових пріоритетів розвитку країни й державних фінансів.

Бюджет є могутнім інструментом державного управління. Значення державного бюджету обумовлено не лише обсягом коштів, які зосереджено в ньому. В Україні виконання державного бюджету починається після його затвердження законодавчим органом та підписання Президентом України. Кабінет Міністрів України. У 2006 році Державний бюджет України виконувався в умовах поступового зростання ділової активності. Заплановані доходи державного бюджету на 2006 рік, в обсязі 132 млрд. 543,3 млн. грн., виконані у сумі 133 млрд. 521,7 млн. гривень. Перевиконання склало 978,4 млн. грн. або 0,7 відс. річного плану. Видатки державного бюджету, передбачені в сумі 145 млрд. 293 млн. грн., проведені на 137 млрд. 108 млн. грн., що на 8 млрд. 185 млн. грн. або 5,6 відс. менше запланованого. Дефіцит державного бюджету становив 3 млрд. 776,6 млн. грн. або 28,5 відс. встановленого граничного розміру - 13 млрд. 245,7 млн. гривень. [8].

Заплановані доходи Державного бюджету України на 2007 рік становили 147.888.145,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - 116.176.169 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - 31.711.976,7 тис. гривень.Заплановані видатки Державного бюджету України на 2007 рік становили 161.819.000,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - 130.090.241,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 31.728.759,2 тис. гривень [9].

Заплановані доходи Державного бюджету України на 2008 рік становили 231.931.966,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - 180.783.209,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 51.148.756,9 тис. Гривень. Заплановані видатки Державного бюджету України на 2008 рік становили 253.207.875,1 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - 200.106.067,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - 53.101.807,4 тис. гривень[7].

Заплановані доходи Державного бюджету України на 2009 рік становлять 238.931.337,1 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - 183.698.198,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - 55.233.138,3 тис. гривень.

Заплановані видатки Державного бюджету України на 2009 рік становлять 267.365.665,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - 193.330.048,9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - 74.035.616,3 тис. гривень [10]. За січень-березень 2009 року мобілізовано доходів до загального та спеціального фондів державного бюджету в сумі 38 178,1 млн. грн. з урахуванням відшкодування ПДВ 5 955,7 млн. гривень та з урахуванням власних надходжень бюджетних установ 5 542,0 млн. гривень. У січні-березні 2009 року до загального фонду державного бюджету мобілізовано 26 799,6 млн. грн., або 74,1 відсотка планових показників на січень-березень 2009 року. Ці дані свідчать про те, що держава не виконує встановлений план на 100%.

Отже, на сьогоднішній день дана тема є дуже актуальною, оскільки економіка в країні під час фінансової кризи є нестабільною та слабкою, тому потрібно розробити нові концептуальні підходи до напрямів та механізмів реалізації бюджетної політики та перетворити її на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?