Курсова робота «Моделювання контрольних дій з контролю фінансових результатів діяльності на підприємствах малого бізнесу», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 08.03.2010 11:33 · від Назар · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Огляд літературних джерел з обліку та контролю фінансових результатів діяльності на підприємствах малого бізнесу 5 2. Класифікація контролю та методи його здійснення 10 3. Основи моделювання 24 4. Моделювання контрольних дій щодо типових зловживань фінансових результатів діяльності на підприємствах малого бізнесу 28 5. Використання результатів контролю в практичній діяльності органів внутрішніх справ 31 Висновки і пропозиції 36 Список літератури 38

Висновок

Функціонування різних суб’єктів господарювання в ринкових умовах направлено в першу чергу на отримання прибутку і покращення власного добробуту. Розмір отриманого прибутку є одним з вирішальних показників результативності діяльності підприємств.

Мале підприємництво – це саме та форма діяльності, в якій найлегше починати самостійний бізнес, а також здійснювати його, якщо це дозволяють критерії малого підприємства. Роль малого підприємництва в розвитку економіки держави, ринкових відносин, створенні конкурентного середовища, а також для досягнення макро цілей економіки (наприклад, повна зайнятість) важко переоцінити.

Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку було досягнуто оптимальності в задоволенні інтересів держави, підприємства і працівників. Держава зацікавлена одержати якомога більше надходжень до бюджету. Керівництво підприємства прагне спрямувати більшу суму прибутку на розширене відтворення. Акціонери і працівники зацікавлені у збільшенні їхньої частки у використанні прибутку.

Розподіл прибутку повинен бути організований таким чином, щоб достатньо коштів надходило на оновлення виробничих фондів, збільшення виробничих запасів з метою збільшення виробничого потенціалу. Тому на кожному підприємстві має бути знайдено оптимальний варіант розподілу прибутку. Велику роль у цьому має відіграти організація обліку та контролю фінансових результатів.

Моделюванням називається створення деякого образу з оригіналу, названого моделлю, що у певних умовах може заміняти сам об'єкт-оригінал, відтворюючи властивості, які цікавлять дослідника і характеристики оригіналу, одночасно забезпечуючи наочність, видимість, можливість випробовування, легкість оперування та інші переваги.

Модель повинна бути, по можливості, простою, будуватися відповідно до поставленої проблеми й охоплювати всі її істотні основні аспекти. Велика помилка, допущена при побудові складної моделі, може звести нанівець результати обґрунтування рішення. Помилка при цьому може довгий час залишатися непоміченою. При побудові простих моделей серйозна помилка стає очевидною задовго до закінчення розрахунків.

Модель має цільовий характер, тобто вона відображає не сам по собі оригінал, а формується, виходячи з поставленої мети відображення цілком конкретних властивостей об'єкта моделювання.

При здійсненні фінансово – господарської діяльності підприємства можливі такі зловживання та правопорушення при визначенні фінансових результатів: неподання податкових декларацій та розрахунків; приховування прибутку або інших об’єктів оподаткування; заниження прибутку або інших об’єктів оподаткування; збільшення валових витрат шляхом необґрунтованого завищення величини матеріальних витрат, включених у собівартість продукції; неправильної оцінки за звітній період залишків незавершеного виробництва; витрат обігу і торгівельної знижки на залишок відвантажених товарів; безпідставне завищення витрат на збут шляхом збільшення витрат на відшкодування побитої склотари, завищення фактичних витрат на маркетингові послуги; завищення амортизаційних відрахувань, віднесених на собівартість продукції; завищення норми природного збитку при розрахунку собівартості продукції; безпідставне списання суми безнадійної заборгованості; безпідставне відшкодування непокритих збитків при розподіленні прибутку; нестача та крадіжка матеріальних цінностей та грошових коштів.

Завершальним етапом проведення перевірки на підприємстві є узагальнення й реалізація її результатів. Цей етап включає комплекс методичних прийомів угруповання й систематизації результатів контролю, необхідних для прийняття рішень органами внутрішніх справ з метою усунення виявлених недоліків і порушень чинного законодавства в діяльності підприємства, що перевіряється.

Узагальнення недоліків у робочому журналі ревізора може здійснюватися з використанням хронологічних, систематизованих і хронологічно-систематизованих угруповань.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення