Курсова робота «Фінансовий ринок України, його становлення та розвиток», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 07.03.2010 22:55 · від юлія гайка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи фінансового ринку 1.1. Суть і функції фінансового ринку 1.2. Еволюція становлення фінансового ринку 1.3. Структура фінансового ринку 1.4. Інструменти фінансового ринку Розділ 2. Характеристика фінансового ринку України на сучасному етапі розвитку 2.1. Ринок кредитних ресурсів 2.2. Ринок цінних паперів 2.3. Ринок фінансових послуг Розділ 3. Напрямки розвитку фінансового ринку України 3.1. Проблеми фінансового ринку 3.2. Реформування фондового ринку України 3.3. Перспективи розвитку фінансового ринку Висновок Список використаної літератури

Висновок

Фінансовий ринок є життєво важливим фундаментом для зростання, розвитку і стабільності національної ринкової економіки. Становлення і розвиток фінансового ринку є ключовим елементом сильного економічного середовища, який підтримує корпоративні ініціативи, забезпечує фінансування реального сектора економіки через залучення інвестицій, здійснення платежів та перерозподілу капіталів.

Як зазначалося вище загальний рівень розвитку фінансового ринку залишається досить низьким. Найрозвинутішою складовою ринку залишаються комерційні банки при тому, що інші інститути та ринки дуже сильно відстають у своєму розвитку. Така ситуація типова для країн із перехідною економікою і є результатом незавершеності законодавчого регулювання діяльності фінансових інститутів та ринків, а також непродуманості економічної політики, щодо приватизації, валютного регулювання, підтримання низької інфляції тощо. Як наслідок, невеликий та фрагментований фінансовий ринок не повністю виконує притаманні йому функцій, зокрема мобілізації капіталу для розвитку реального сектору, ефективного розподілу ресурсів, диверсифікації інвестиційного портфелю, хеджування ризиків та ін. Саме через виконання цих функцій фінансовий ринок сприяє реальному зростанню економіки в країнах з розвиненою економікою. Дотепер фінансовий ринок відігравав мізерну роль у реальному зростанні вітчизняної економіки. Проте, із подальшою лібералізацією економічної політики та глибшою світовою інтеграцією потреба у розвинутому фінансовому ринку ставатиме все більш відчутною. За таких умов низький рівень фінансового сектору може стати на заваді довгостроковому економічному зростанню.

Очевидно, що майбутній розвиток фінансового сектору України фактично неможливий без реформування більшості складових ринку. Це мають бути суттєві кроки, спрямовані на розвиток інституційної структури ринку, збільшення його прозорості та впровадження ефективної та відкритої регуляторної політики та нагляду.

Як каталізатор економічного зростання – фінансовий ринок істотно впливає на забезпечення суверенітету держави та реалізацію її національних інтересів в умовах глобалізаційних процесів. Основним сегментом фінансового ринку є фондовий ринок, який сприяє обігу та раціональному розміщенню фінансових ресурсів, дає можливість самостійно оцінювати ефективність управління підприємством, створює умови для добросовісної конкуренції та обмежує монополізм. Головна мета фондового ринку України в майбутньому – це створення цілісного, високоліквідного, ефективного і справедливого ринку цінних паперів, який буде регульований державою і інтегрований в світові фондові ринки. На сьогодні існують певні проблеми фінансового ринку серед яких найбільш важливими є проблеми формування та розвитку українського фондового ринку. Вирішення їх допоможе зробити функціонування ринку більш ефективним та забезпечити гарантії інвестиційної діяльності в економіці України.

І все ж незважаючи на всі недоліки фінансової системи України основні економічні показники залишаються стабільними, обсяг інвестицій за останні роки в Українські підприємства значно збільшився, це свідчить про довіру іноземних інвесторів а також про покращення стану фінансового ринку України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?