Дипломна робота «Правові основи європейських інтеграційних процесів», 2009 рік

З предмету Право · додано 07.03.2010 00:40 · від Ирина · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Правові основи європейських інтеграційних процесів 6 1.1. Основні етапи становлення та розвитку інтеграційних процесів у межах Європейського союзу: правові засади 6 1.2. Поняття «acquis communautaire» у праві Європейського Союзу 11 Розділ 2. Особливості розширення Європейського Союзу: теорія і практика 20 2.1. Правові та процедурні питання вступу до Європейського Союзу 20 2.2. Копенгагенські 1993р. та Мадридські 1995р. критерії набуття членства в Європейському Союзі.27 2.3. Зближення законодавства Європейського Союзу з правовими системами держав-кандидатів на вступ 32 2.4. Проблеми і перспективи України в контексті розширення Європейського Союзу крізь призму її євроінтеграціійних прагнень 39 Висновки 50 Список використаних джерел 53

Висновок

У ході написання бакалаврської роботи зроблено такі висновки.

1. Європейський Союз, ставлячи перед собою нові амбітні завдання розвитку, стикається в їх реалізації з багатьма проблемами. Поглиблення та розширення європейської інтеграції виявило й глибокі суперечності поміж її основними учасниками, що дедалі частіше створює загрози стабільності та сталого розвитку Європи. Істотним фактором впливу на розвиток ситуації в Європейському Союзі були сучасні глобальні процеси у світі, що породжують нові виклики та вимагають адекватних дій у відповідь.

2. Кожна подія в Європейському Союзі справляє значний вплив на Україну, зокрема на реалізацію її стратегічної мети – інтеграції до Європейського Союзу і НАТО. Крім того, поступове входження України в єдиний політичний, економічний, правовий, інформаційний простір посилюватиме вплив Європейського Союзу на Україну. Відтак, питанням першорядної важливості для України залишається чітке узгодження власних внутрішньо- і зовнішньополітичних кроків із загальноєвропейськими та глобалізаційними процесами, що дасть змогу не залишитись на узбіччі європейської інтеграції та формуватиме статус України, як активного учасника міжнародних відносин.

3. Євроінтеграційний курс - це невід’ємна частина суспільно-політичного та економічного поступу України. Роль та місце України у новій архітектурі Європи визначатиметься здатністю максимально використати нові можливості та знайти адекватні відповіді на виклики розширення Європейського Союзу 2004 і 2007 рр. Саме тому оцінка перспектив та наслідків зазначених процесів, їх ефективне використання, посилення політичного та економічного діалогу з Європейським Союзом заради забезпечення національних інтересів України є основними завданнями на найближчу перспективу. Консолідація всіх прогресивних сил суспільства, поглиблення взаємодії гілок влади в напрямі створення стабільної та передбачуваної моделі політичного устрою держави та конкурентоспроможної економіки – запорука досягнення цієї стратегічної мети Україною.

Таким чином, загальна процедура вступу до Європейського Союзу є чітко регламентованою, але водночас не деталізує проходження етапів процесу і не має ані чіткої структури, ані обмежень у термінах їх застосування. Разом з тим, практика попередніх розширень європейських співтовариств свідчить про те, що регулювання взаємовідносин Організації і кандидатів на вступ здійснюється політичними інститутами Європейського Союзу на основі нормативно-правових актів, прийнятих у рамках їхніх законодавчих повноважень.

4. Пріоритетна орієнтація України на інтегрування в Європейський Союз означає насамперед визнання того факту, що приєднання до європейської спільноти гарантує не лише високі стандарти в економіці і політично-суспільному житті, але й вимагає бути здатності взяти на себе юридичні зобов’язання, що випливають з членства в Європейському Союзі.

5. В інтересах Європейського Союзу забезпечити безпеку і стабільність біля своїх кордонів, а сусідами мати стабільні, демократичні й економічно розвинуті держави з прогнозованою і послідовною зовнішньою політикою. Отже, варто очікувати збільшення політичного тиску Європейського Союзу на Україну, насамперед у напрямку зміцнення демократичних інститутів, забезпечення прав людини, свободи ЗМІ, посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією у владних структурах. Рух Європейського Союзу до українських кордонів на тлі розвитку Загальної європейської політики безпеки й оборони дозволить Україні взяти більш активну участь у зміцненні безпеки на континенті.

6. Рубіжними часовими межами для України, в контексті євроінтеграційних прагнень має стати період 2012-2013 pp., на який припадатиме формування нових багаторічних фінансових рамок Європейського Союзу, розрахованих на наступних сім років – до 2020 року. Багаторічні фінансові рамки могли б врахувати статті видатків на можливе розширення Об’єднання. Відтак, логічним буде припущення, що в період 2012-2013 рр. Європейський Союз очікуватиме від України конкретних дій на підтвердження її євроінтеграційних прагнень.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?