Курсова робота «Збір та обробка статистичної інформації для оцінки виконання плану таксомоторних перевезень», 2009 рік

З предмету Статистика · додано 06.03.2010 19:19 · від Таня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Організація проведення статистичного спостереження 1.1. План статистичного спостереження 1.2. Результати статистичного спостереження РОЗДІЛ 2. Зведення та групування статистичних даних 2.1. Статистичне зведення 2.2. Статистичне групування РОЗДІЛ 3. Обробка статистичної інформації 3.1. Визначення відносних величин 3.2. Визначення середніх величин та показників варіації 3.3. Показники, що характеризують ряди розподілу 3.4. Перенесення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність. 3.5. Визначення показників та середніх показників рядом динаміки 3.6. Визначення зв’язку між факторними та результативними ознаками 4. Аналіз отриманих результатів Література

Висновок

Під час виконання курсової роботи було виконано оцінку виконання плану автобусних перевезень. З 142 наявних водыъв було проведено без повторну вибірку в 26 водыъв.

Було виконано 2 зведення, в яких відображено впорядкування статистичних даних. Це зведення по всім водіям за кожен день, зведення по всім водіям за вісім днів.

В процесі обробки статистичної інформації були виконані типологічні, структурні та аналітичні групування за кількісними ознаками –виручка, загальний пробіг, швидкість експлуатації; атрибутивною ознакою –сімейний стан, побудовані полігон, гістограми та графіки по результатам групування.

Було визначено відносні величини динаміки, структури та координації за даними таблиць зведення.

При визначення середніх показників та показників варіації було розраховано для:

1) виручки :

• середня арифметична = 2060,3 грн

• модальне значення Мо = 2165,4 грн

• медіанне значення Ме = 2055,2 грн

• зміна виручки R = 249 грн.

• середнє відхилення індивідуальних значень від середнього Лх = 63,02 грн.

• квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення х=73,73 грн

• відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті 2= 5436,1 грн

2) загальний пробіг :

• середня арифметична = 1603,9 км

• модальне значення Мо = 1592,25 км

• медіанне значення Ме = 1599,53 км

• зміна R = 262 км

• середнє відхилення індивідуальних значень від середнього Лх = 60,58 км

• квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення х = 71,19 км

• відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті 2= 5068,01 км

За результатами дослідження рядів розподілу було встановлено, що крива розподілу по ознаці виручки скошена вправо, а по загальному пробігу – тупо вершинна і скошена вліво.

Розповсюджуючи методом прямого переносу отримані дані вибіркового спостереження на вибіркову сукупність, обчислили, що загальна виручка за звітний період для даного парку становить 53559 грн, а загальний пробіг – 41723 км

За результатами обробки рядів динаміки (для виручки) розраховано, що:

• середня виручка в період 1 – 8 вересня 2009 року становила 6694,8 грн.

• середній приріст добової виручки – 22,42 грн;

• середній темп зростання добової виручки склав 100,25%

• середній темп приросту добової виручки склав 0,25 %

За результатами обробки рядів динаміки (для загального пробігу) розраховано, що:

• середня кількість перевезених пасажирів в період 1 – 8 вересня 2009 року становила 5215 км

• середній приріст – -0,43 км;

• середній темп зростання склав 99,94%

• середній темп приросту склав 0,06%

Взаємозв’язок між факторною ознакою – загальним пробігом та результативною ознакою – виручкою носить лінійний характер. Оскільки коефіцієнт R майже рівний 0, то зв’язка між ознаками майже не існує тобто із збільшенням загального пробігу виручка не зменшується.

Коментар модератора

57 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?