Дипломна робота «Формування торгової марки як стратегічний аспект діяльності підприємства», 2009 рік

З предмету Маркетинг · додано 05.03.2010 13:56 · від Slava · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні основи формування торговельних марок в умовах перехідної економіки 1.1. Сутність і призначення торговельних марок 1.2. Взаємозв'язку товару й торговельної марки. Марочні стратегії 1.3. Умови формування торговельних марок в українській економіці 2. Формування торговельних марок «Торчин-продукт» на підприємстві ВАТ «Волиньхолдинг» 2.1. Структурний аналіз діяльності підприємства і його положення на ринку 2.2. Марочні стратегії досліджуваного підприємства 2.3. Управління торговельними марками ВАТ «Волиньхолдинг» 3. Вдосконалення організації управління торговельною маркою ВАТ «Волиньхолдинг» 3.1. Стратегічні й тактичні управлінські рішення по торговельних марках 3.2. Організація управління торгівельними марками Висновок Список використаних джерел Додатки

Висновок

Проведене дослідження дозволило здійснити розробку методологічних і методичних основ управління торговельними марками українських підприємств в умовах перехідної економіки, що є рішенням актуальної наукової проблеми, що має важливе значення для підвищення конкурентноспроможності підприємств і формування цивілізованих ринкових відносин.

У роботі обґрунтований підхід до торговельних марок як об'єкту управління й інструменту впливу на споживачів. При розробці цього підходу враховувалися специфічні властивості торговельних марок, які були виділені в результаті проведеного автором порівняльного аналізу товару і його значимого атрибута – торговельної марки.

Показано, що розробка й управління торговельними марками (бренд-менеджмент) являє собою новий, багатофункціональний і динамічний вид діяльності в сфері управління українськими підприємствами.

У результаті дослідження теоретичних підходів до управління торговельними марками, а також узагальнення накопиченого українського досвіду систематизовані ринкові функції торговельних марок, визначені методичні передумови, на яких заснована пропонована система управління торговельними марками українських підприємств. Показано, що ступінь впливу торговельної марки на споживчий вибір і можливості управління самою маркою багато в чому визначаються станом ринкового середовища, специфікою поводження споживачів і рівнем розвитку маркетингу на підприємстві. У зв'язку із цим виявлені й проаналізовані умови, закономірності й особливості формування торговельних марок вітчизняних підприємств, запропонований додатковий критерій оцінки марки.

У дипломній роботі запропонована методика комплексного аналізу зовнішнього середовища й особливостей діяльності підприємства з позицій торговельної марки. Запропоновано акцентувати зовнішній аналіз на визначенні привабливих сегментів ринку й ідентифікації значимих для кожної цільової групи споживачів атрибутів товару і його марки, внутрішній аналіз – на перевагах товару й готовності керівництва підприємства до змін. Такий підхід дозволяє представити розвиток торговельної марки як процес трансформації об'єктивних характеристик товару в домінуючі атрибути споживчого вибору.

Аналіз фактично виконуваних функцій по управління торговельними марками підприємств у перехідній економіці і їхній теоретичній інтерпретації дозволили розробити концепцію управління торговельними марками, в основі якої лежить:

1) класифікація управлінських рішень по торговельних марках;

2) структуризація комплексу робіт зі створення торговельної марки й управління нею у вигляді мережної моделі;

3) оцінка й аналіз альтернативних марочних стратегій.

4) визначення функціональних обов'язків менеджера торговельної марки.

У роботі показано, що виділення торговельної марки як об'єкта управління визначає формування специфічної управлінської функції й поява реалізуючого її суб'єкта – бренд-менеджера. Запропоновано розподіл функціональних обов'язків по управлінню торговельною маркою між менеджером по збуту й бренд-менеджером, що покликаний:

а) оцінювати реальні позиції торговельної марки в різних сегментах ринку;

б) розробляти й контролювати виконання програми виведення торговельної марки на нові сегменти ринку;

в) розробляти пропозиції по стратегії розвитку марки в рамках корпоративної стратегії;

г) контролювати імідж марки й брати участь у розробці маркетингових заходів щодо підтримки іміджу торговельної марки;

д) планувати, організовувати й контролювати виконання намічених заходів щодо управління торговельною маркою фірми.

Методологічний підхід і методичні прийоми, запропоновані в роботі, створюють основу формування системи управління торговельними марками вітчизняних підприємств, що сприяє підвищенню їхньої конкуренто-спроможності. Висновки, що зазначені в роботі, і рекомендації можуть бути реалізовані при розробці торговельних марок і системи управління ними на українських підприємствах, які випускають марочну продукцію, зокрема ВАТ «Волиньхолдинг».

Основні положення запропонованої автором концепції формування й управління торговельною маркою можуть бути використані при розробці марочної стратегії підприємств різних сфер діяльності, а також у програмах підвищення кваліфікації фахівців в області менеджменту й маркетингу.

Коментар модератора

82 стор+додатки

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?