Реферат «Реорганізація банків», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 04.03.2010 10:32 · від Анастасія · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні основи реорганізації банків 1.1. Поняття, функції і завдання реструктуризації та реорганізації банків 1.2. Способи реорганізації банків 1.3. Порядок проведення реорганізації 2. Світовий досвід проведення реорганізації 3. Аналіз фінансового стану банків та практики реорганізації в Україні 4. Проблеми та перспективи проведення реорганізації як способу оздоровлення банківської системи України Висновок Література

Висновок

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» вперше у вітчизняній практиці врегульовано питання реорганізації банків. Як свідчить практичний досвід, необхідність цих положень назріла давно і перші процеси реорганізації вітчизняних банків вже відбулися, хоча і за старою законодавчою базою. Чітке врегулювання таких процесів на сучасному етапі розвитку банківської системи України, безперечно, буде сприяти забезпеченню стабільного фінансового стану комерційних банків та проведенню ефективної політики їх реструктуризації та реорганізації.

Аналіз сучасних процесів реорганізації комерційних банків в Україні свідчить про те, що зараз процес концентрації банківського капіталу проходить шляхом поглинання малих нестабільних банків великими або виділення збиткових філій із великих нестабільних банків та приєднання до інших банків. Однак реальною концентрацією капіталу цей процес назвати не можна. Така реорганізація призводить до “вимивання” регіональних банків, які перетворюються на філії великих банків.

Економічно виправданими шляхами концентрації банківського капіталу на сучасному етапі є створення банківських об'єднань, корпорацій, банківських і фінансових холдингових груп, злиття банків з високоякісними акти-вами та приєднання малоприбуткових банків до фінансово стабільних.

З метою забезпечення необхідного рівня концентрації банківського капіталу, стійкості банківської системи, реалізації пріоритетних інвестиційно-клірингових програм, захисту інтересів кредиторів і вкладників Національний банк України повинен мати право на примусову реорганізацію комерційних банків шляхом злиття або приєднання банків.

Для комерційних банків, що реорганізуються, протягом адаптаційного періоду доцільно вводити індивідуальні економічні нормативи.

На думку багатьох авторів, на нинішньому етапі становлення банківської системи також найбільш прийнятною формою реорганізації комерцій-них банків є реорганізація шляхом злиття, що дає змогу за мінімальних витрат забезпечити концентрацію капіталу, реструктуризацію активів, поліп-шити фінансовий стан і забезпечити подальший розвиток їх.

Відповідно до Стратегії Національного банку України щодо реструктуризації та реорганізації банків у стані фінансової сткрути у разі, якщо за результатами комплексного аналізу фінансового стану проблемного банку експертного оцінювання Національного банку України щодо його реорганізації недоцільно проводити реорганізацію такого банку або переводити його в ре-жим фінансового оздоровлення, національний банк може приймати рішення про ліквідацію проблемного банку. Виходячи із сучасного стану розвитку банківської системи України та враховуючи широкі можливості законодавства, вважали б за необхідне рекомендувати Національному банку України перед прийняттям рішення про ліквідацію комерційного банку максимально повно використати можливості примусової реорганізації.

Розробка заходів щодо реорганізації комерційних банків має здійснюватись з урахуванням фінансового стану банківської системи і базуватись на чинних законодавчих актах та нормативних документах Національного банку, що регулюють процес реорганізації та реструктуризації.

Визначення чіткої схеми процесу реорганізації комерційних банків є одним з стратегічних і вкрай важливих завдань, що стоїть перед нашою державою, для удосконалення банківської системи України в цілому і оздоровлення окремих банків зокрема

Коментар модератора

32 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?