Курсова робота «Документарний акредитив як універсальний інструмент обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 03.03.2010 20:03 · від Анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні підходи до розкриття сутності акредитиву 5 1.1. Визначення акредитиву та його функції 5 1.2. Види та форми акредитивів 12 1.3. Уніфікація процедур використання акредитивів 17 Висновки за розділом 1 21 Розділ 2. Роль банку у реалізації операцій з акредитивами 23 2.1. Дослідження розвитку банківської діяльності по обслуговуванню документарних акредитивів 23 2.2. Участь банків у розрахунках акредитивної форми в процесі міжнародної торгівлі 28 2.2.1. Акредитиви на імпорт, акредитиви на експорт та операції банків, пов’язані з механізмом їх використання у зовнішньоторгівельних операціях 28 2.2.2. Механізм дії, порядок відкриття і виконання резервного акредитиву 37 2.3. Кредитне обслуговування контрагентів на основі акредитиву 39 2.3.1. Кредитування імпорту 39 2.3.2. Кредитування експорту 41 Висновки за розділом 2 43 Розділ 3. Удосконалення банківського обслуговування на основі акредитиву 44 3.1. Перспективи впровадження електронного акредитива 44 3.2. Особливості використання резервного акредитива у міжнародних угодах 48 Висновки за розділом 3 54 Висновки 55 Список використаних джерел 57 Додатки 60

Висновок

У процесі розгляду обраної теми було досягнуто мети поставленої на початку. Свідченням цього є виклад і аналіз матеріалу, що розкриває сутність документарного, функціональні особливості та механізм дії акредитива.

Вважаємо за доцільне підсумувати найсуттєвіші моменти. Отже, акредитив – це договір, що виражає зобов’язання банка-емітента, за яким цей банк за інструкціями клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти визначених цим договором документів, повинен: виконати платіж на користь третьої особи (бенефіціара) або акцептувати і сплатити переказні векселі, виставлені бенефіціром; або доручити іншому (виконуючому) банку здійснити ці дії; або доручити іншому банку здійснення негоціації проти передбачених документів з урахуванням дотримання умов акредитива. Акредитив є досить багатоплановим інструментом, що проявляється у виконанні ним розрахункової, кредитної та гарантійної функцій.

Завдяки своїй гнучкості та універсальності акредитив може бути пристосований до кожної конкретної зовнішньоторгівельної угоди, що і стало причиною значної диверсифікації його видів та форм.

Завдяки аналізу динаміки обсягів експорту та імпорту України було визначено, що в Україні є достатні передумови для розвитку банківського обслуговування на основі акредитиву і цей вид послуг є досить перспективним.

Механізм дії акредитиву є досить складним через велику кількість учасників і характеризується великими затратами часу на перевірку документів, та залежить безпосередньо від ролі акредитиву у тій чи іншій угоді.

Проте слід зазначити, що засобом спрощення розрахунків та мінімізації затрат для контрагентів і банку може бути електронний акредитив, але дана концепція потребує додаткових досліджень. Також удосконаленню банківського обслуговування за допомогою акредитива може сприяти використання експортерами та імпортерами резервного акредитиву як безвідкличного, безумовного, документарного, твердого зобов’язання емітента акцептувати і сплатити переказні векселі, виставлені бенефіціаром, виконати платіж негайно чи з розстрочкою на користь бенефіціара без права регресу проти передбачених акредитивом документів за дотримання обумовлених термінів та умов.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали