Курсова робота «Облік основних засобів на підприємстві», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 03.03.2010 13:48 · від Ира · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ а. Теоретичний розділ 5 Розділ 1. Теоретичні основи обліку основних засобів 5 1.1. Визнання та оцінка основних засобів 5 1.2. Класифікація основних засобів 8 1.3. Огляд літературних джерел 13 Розділ 2. Облік основних засобів 16 2.1. Первинний облік основних засобів 16 2.2. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів 18 2.2.1. Облік находження та вибуття основних засобів на підприємство 18 2.2.2. Облік зносу та амортизації основних засобів 20 2.2.3. Облік ремонту основних засобів 27 2.2.4. Облік переоцінки основних засобів 29 2.2.5. Інвентаризація основних засобів 31 Висновки 37 Список використаних джерел 38 Додатки

Висновок

В умовах нових форм організації праці, діяльності суб’єктів господарювання з різною формою власності, значно зросла роль контролю використання основних засобів та збереження власності.

З огляду на те, що основні засоби займають значну частину в загальному фонді майна на більшості підприємств, на сучасному етапі розвитку важливого значення набувають питання їх ефективного використання та збереження. Цьому значною мірою сприяє здійснення дієвого контролю за станом та використанням цих об’єктів.

Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволяють визначити коло проблем, що гальмують процес управління виробництвом та знижують ефективність використання основних засобів. До таких проблем належать різні підходи до визначення сутності основних засобів та методики їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, відсутності сталої визначеності складу основних засобів та інші. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку основних засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнення її ролі в процесі відтворення, а також фінансового контролю ефективності використання основних засобів у виробничому процесі. Необхідність аудиторської перевірки зумовлюється тим, що найбільш достовірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бухгалтерського обліку і звітності. Аудит основних засобів є частиною загального аудиту підприємства.

Можна зробити висновок, що облік основних засобів дуже складний процес, а з огляду на постійні зміни в нормативних актах стосовно їх амортизації, класифікації тощо це ще й дуже важлива частина в загальному обліку підприємства, так як може значно впливати на його кінцеві результати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення