Курсова робота «Інвентарізація як елемент бухгалтерського обліку», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 03.03.2010 13:43 · від Ира · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Виникнення та еволюція розвитку інвентаризації як методу бухгалтерського обліку 5 РОЗДІЛ ІІ. Порядок проведення та вдосконалення методичних прийомів інвентаризації 12 2.1. Підготовчий етап 12 2.2. Натуральна та документальна перевірка 15 2.3. Порівняльно-аналітичний етап 16 2.4. Підсумковий етап 18 Висновки та пропозиції 22 Список використаних джерел 24 Додатки

Висновок

Отже, з вище написаного можна зробити висновок про те, що інвентаризація, як один з найважливіших методів господарського контролю і складова частина прикладної науки, є засобом здійснення перевірки фактичної наявності і стану матеріальних цінностей та грошових коштів і зіставлення отриманого результату з даними бухгалтерського обліку. Методика інвентаризації –це сукупність способів і прийомів, що дозволяють забезпечити її наукову організацію і раціональне проведення.

Але існують і певні недоліки у проведенні та оформленні інвентаризації. Так для здійснення перманентної інвентаризації необхідно додержуватись певних умов, зокрема, забезпечити її раптовість, мати достатню складську площу, добру організацію складського обліку та інше. Особливо актуальним є питання методики та організації проведення раптової інвентаризації цінностей на обєктах під час проведення ревізії, але нажаль у наш час проводиться лише часткова інвентаризація більшості об’єктів. Важливим питанням удосконалення методики вибіркових інвентаризацій є розробка мережного графіка проведення інвентаризації на обєктах з урахуванням особливостей і структури підприємства. Використання мережних графіків дає змогу визначити критичні обєкти для першочергового проведення інвентаризації, забезпечити чіткість і оперативність в роботі. Також за нинішніх умов цілком не виключажться можливість приховування нестач шляхом обміну безтоварних документів на внутрішнє перекидання товарів між обєктими. На практиці доведено що при інвентаризації в 10 випадках із 100 нестачі приховують шляхом виписування перед початком інвентаризації безтоварних і безгрошових документів. Для посилення контролю за збереженням матеріальних цінностей варто зобовязувати членів інвентаризаційних комісій здійснювати процедури, повязані з контролем вірогідності даних документів і звітів матеріально відповідних осіб, складених на момент інвентаризації. Негативно впливає на якості інвентаризації практика так званого почергового чергування членів інвентаризаційної комісії без участі її повного складу, що сприяє приховуванню нестач. Істотним недоліком методики проведення інвентаризації є те, що окремі члени інвентаризаційних комісій не контролюють у процесі проведення інвентаризації наявність цінностей, необгрунтовано довіряють переліченням їх самими відповідальними особами і записують дані з їх слів. Мають місце також факти приховування нестач шляхом складання в період до початку інвентаризації недостовірних актів на списання бою, нестач та псування цінностей. Так для недопущення приховування нестач і розкрадань треба, щоб комісія, перелічуючи такі цінності, переставляла їх з місця на місце, перевіряючи їх вміст. Також для спрощення методики оформлення матеріалів інвентаризації і полегшення праці комісії можна порекомендувати дані про фактичну наявність цінностей проставляти в картках складського обліку окремим рядком. Тоді картки будуть дублікатами опису фактичних залишків цінностей, оскільки дані про їх наявність завіряються підписами членів комісії.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали