Дипломна робота «Становлення екологічної культури особи майбутнього вчителя в навчально-виховному процесі у ВУЗі», 2009 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 03.03.2010 10:23 · від vitos · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи, моделі, рівні і критерії становлення і усвідомлення екологічної культури особи 9 1.1. Педагогічні і психологічні основи становлення екологічної культури особистості 9 1.2. Теоретична модель становлення екологічної культури майбутнього вчителя 27 1.3. Критерії розвиненості екологічної культури майбутнього вчителя 35 Розділ 2. Експериментальні дослідження процесу становлення екологічної культури особи майбутнього вчителя 42 2.1. Методи дослідження і стан екологічної культури суб'єктів педагогічної діяльності 42 2.2. Педагогічні умови становлення екологічної культури майбутнього вчителя 56 2.3. Екологопедагогічний тренінг в процесі підготовки майбутнього вчителя 65 Висновки 74 Бібліографія 77 Додатки 83

Висновок

Таким чином, проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні загальні висновки по дипломній роботі в цілому:

1. Розглядаючи екологічні проблеми з точки зору зміни системи цінностей, трансформації світогляду, перебудови свідомості, вирішення їх бачиться як психолого педагогічне завдання (В.А.Ясвін, С.Д.Дерябо).

Труднощі досягнення успіху цього підходу вбачаються в тому, що педагоги в своїй діяльності орієнтовані, перш за все, на розвиток концептуальної складової індивідуальної картини світу учнів і студентів. В той же час, чуттєво-образний компонент залишається недооціненим і недостатньо включеним в навчальний процес.

Об'єктивні умови, що впливають на процес становлення екологічної культури особи майбутнього вчителя не в змозі забезпечити необхідний рівень її розвиткуі.

Науці відомо, що індивідуальна картина світу складається з двох взаємозв'язаних складових - логічного і образно-чуттєвого. Логічна картина світу менш масштабна, але мобільніша, тоді як образно-плотська - масштабніша, але менш мобільна (більш інертна).

Основний зміст будь-якого переконання йде корінням у відчуття і образ.

Мислення – це процес, який сприяє перекладу інформації з мови плотських переживань і образів на мову понять.

Таким чином, якщо в основі лежить помилковий образ, то і його інтерпретація помилкова, і, отже, помилковою є подальша дія.

Виходячи з цього, можемо зробити висновок, що перш ніж змінити відношення до Природи, необхідно змінити антропоцентричний образ Природи, який історично склався в нашому суспільстві.

2. Екологічну культуру особи майбутнього вчителя можна визначити як сприйняття ним навколишньої дійсності в поєднанні з особистісною відповідальністю по відношенню до неї.

Зазначена культура виявляється в конкретних діях суб'єкта, які виражають міру свободи соціального суб'єкта і визначаються характером (способом) і якісним рівнем взаємодії людини із зовнішнім природним і соціальним середовищем.

3. Відповідно до мети та завдань дипломної роботи була розроблена і експериментально перевірена модель становлення екологічної культури особи майбутнього вчителя.

Модель припускає наявність декількох етапів зміни антропоцентричного образу Природи:

I. Перенесення уваги студентів з інформаційно-природоохоронного аспекту суспільної екологічної діяльності на індивідуальні духовні зв'язки з Природою;

II. «Руйнування» антропоцентричного образу Природи, шляхом надання культурологічної, екологічної, психологічної інформації, на основі виявлення основних суперечностей логічної і плотської моделей сприйняття світу;

III. Індивідуальна і колективна робота по вирішенню виявлених внутрішніх протиріч;

IV. Побудова нового образу Природи на основі одержаної інформації і виявлених суб'єктивних зв'язках з нею.

4. Критерієм розвиненості екологічної культури є поняття духовної дистанції, змістовна якісність якої виражається в сукупності ключових духовних цінностей, які формуються в окремого індивіда.

Духовна дистанція як критерій екологічної культури особи майбутнього вчителя має три ознаки:

- наявність у майбутнього вчителя відповідальності за світ, що її що оточує;

- активні пошуки майбутнім вчителем сенсу життя;

- наявність у його діяльності екологічно-творчого характеру.

5. В ході дослідження були визначені рівні розвиненості екологічної культури особи майбутнього вчителя: антропоцентричний, натуроцентричний, гуманістичний.

6.В ході дослідження були виявлені педагогічні умови становлення екологічної культури особи студента:

- реалізація наявних природоохоронних мотивів на основі актуалізації екологічних і культурологічних знань з опорою на чуттєво-образний компонент індивідуальної картини світу і актуалізації в структурі особи студента образно-змістовної регуляції життя і діяльності;

- домінантними методами в освітньому процесі є проблемні і дослідницькі методи викладання з використанням асоціативних методик і еколого педагогічного ігрового тренінгу, що дозволяє виявити глибинні стереотипи відношення до природи, до інших людей, до себе;

- інтеграційний характер теоретичних знань, які виступають не як предмет засвоєння, а як рушійна сила, як засіб усвідомлення того, що складає суть екологічних питань;

- досвід формування емоційно-ціннісного відношення до навколишнього світу, який є обов'язковим компонентом змісту освіти при підготовці майбутніх педагогів екологічних факультетів вузів.

7. В ході дослідження рівень розвитку екологічної культури особи студентів змінився від антропоцентричного і псевдо-гуманістичного на початку дослідження до частково стійкого гуманістичного і передгуманістичного наприкінці дослідження.

Основні перспективи дослідження пов'язані із застосуванням отриманих результатів в організації виховного процесу у Вузах в сфері екологічної освіти.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?