Курсова робота «Збалансованість місцевих бюджетів і фінансова самостійність регіонів», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 03.03.2010 01:31 · від Sonyasnechka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Концептуалізація місцевих бюджетів, як фінансової бази органів місцевого самоврядування 2. Діюча практика збалансування місцевих бюджетів в Україні 3. Проблеми та шляхи удосконалення збалансованості місцевих бюджетів в Україні Висновки Список використаної літератури

Висновок

Перехід України до ринкової економіки зумовив зміну багатьох економічних інститутів і засад господарювання. Не обминув цей процес і органів місцевої влади, так як значна частина фінансових ресурсів зосереджується у місцевих бюджетах, які є фундаментом бюджетної системи кожної унітарної країни.

Місцеві бюджети найчисельніша ланка бюджетної системи, вони відіграють важливу роль у перерозподілі валового внутрішнього продукту, фінансуванні державних видатків передусім соціальної спрямованості. Місцеві бюджети здійснюють безпосередній вплив на задоволення різних потреб населення, стан та якість надання державних послуг. Вони забезпечують утримання об'єктів соціально-культурного призначення, проведення інвестиційної політики, здійсненні соціального захисту населення, охорони навколишнього середовища.

Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування обмежуються здебільшого доходами, які надходять до місцевих бюджетів, тому, особливого значення набувають проблеми зміцнення їхньої дохідної бази, розвитку місцевого оподаткування, здійснення ефективного бюджетного регулювання.

Нинішній стан місцевих бюджетів - мізерність власних доходних джерел, майже повна залежність від державного бюджету, непрозорість і фаворитизм у наданні фінансової допомоги з центру, відсутність стимулів у додатковому одержанні доходів.

Вивчення практики формування доходів місцевих бюджетів дає змогу вирізнити деякі її суттєві вади. За умов формування власної бюджетної системи, пошуку оптимальних засад її функціонування, становлення вітчизняної системи оподаткування, від лагодження механізму міжбюджетних відносин нестабільною була насамперед законодавча база. Звичайно, це позначилося і на формуванні доходів державного та місцевих бюджетів України. Отже, передбачена Законом України "Про бюджетну систему України" схема розмежування доходів бюджетів усіх рівнів не знайшла повного практичного втілення, а використовувалася лише частково.

Ще однією вадою формування дохідної бази місцевих бюджетів є законодавча неврегульованість переліку доходів кожного виду бюджету: від республіканського бюджету Автономної Республіки Крим до сільських бюджетів. За роки, що минули після виходу Закону України "Про бюджетну систему України", перелік доходів місцевих бюджетів змінювався разом із прийняттям щорічних законів про Державний бюджет України. Це стало значною перешкодою на шляху до створення стабільних умов функціонування економіки, виходу з фінансової кризи, забезпечення необхідного економічного зростання.

Прийняття Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, Бюджетного кодексу України. Законів "Про місцеве самоврядування Україні", "Про столицю України місто - герой Київ" внесли суттєві поправки не лише до складу доходів певних видів місцевих бюджетів, а й докорінно змінили концептуальні підходи щодо визначення їхньої ролі та місця у бюджетній системі країни.

Наявний порядок формування доходів місцевих бюджетів потребує не лише законодавчого врегулювання і стабілізації, а й докорінної переорієнтації відповідно до потреб зміцнення місцевого самоврядування. Нині доходи місцевих бюджетів стали головним джерелом для надходження коштів до місцевих органів самоврядування.

Для того, аби місцеві бюджети стали основою фінансової самостійності місцевих властей, потрібно:

•змінити співвідношення між окремими групами надходжень. Власні та закріплені доходи повинні, як підтверджує досвід ринкових країн, становити не менше, ніж 2/3 сукупних надходжень до місцевих бюджетів.

•Реформування податкової системи.

•міжбюджетних відносин,адміністративного і територіального устрою з урахування завдань регіонального і місцевого розвитку;

•розподілу повноважень і джерел доходів між рівнями влади;

•закріплення за органами місцевого самоврядування достатніх джерел власних надходжень;

•удосконалення механізму надання трансфертів із Державного бюджету України;

•концентрації на конкурсній основі коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також інших ресурсів із метоюдосягнення їх використання для цілей регіонального розвитку.

Коментар модератора

40 сторінок

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?