Дипломна робота «Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 02.03.2010 22:53 · від ALEKSA · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи діяльності підприємства на зовнішнього ринку 5 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність у системі господарювання підприємства. 5 1.2. Види діяльності підприємства на зовнішньому ринку. 10 1.3. Напрями удосконалення діяльності підприємства на зовнішньому ринку. 17 Висновки до розділу 1 30 Розділ 2. Удосконалення діяльності тов «джерело» на ринку росії 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Джерело» та його ЗЕД 32 2.2. Аналіз ринкових умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності 38 2.3. Вибір та обґрунтування шляхів удосконалення діяльності підприємства на ринку Росії 48 2.4. План виробництва експорторієнтовної продукції 66 2.5. Оцінка економічної доцільності запропонованих заходів щодо удосконалення діяльності ТОВ «Джерело» на ринку Росії 73 Висновки до розділу 2 88 Висновки 90 Список використаних джерел 92

Висновок

. Теоретична частина дипломної роботи присвячена удосконаленню знань у системі зовнішньоекономічної діяльності. Розглядає систему господарювання підприємства на зовнішньому ринку впродовж формування України, як самостійної незалежної держави. А саме, було приділено увагу нюанси співробітництва України та Росії впродовж десяти років. Тому ми можемо зробити висновок що, у зовнішньоторговельних відносинах України з Росією взяли гору саме питання політичного характеру, через що взаємний товарообіг країн зазнав катастрофічного занепаду. Враховуючи це, при аналізі зовнішньоторговельних зв’язків з Росією є сенс окремо розглядати, як дещо нехарактерний і неприємний у взаємовідносинах між нашими країнами. Що стосується організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві, то вона вимагає уважного опрацювання таких питань як конюктура ринку, потенціальні покупці і продавці, встановлення ділових контактів з ними, проведення переговорів, підписання угод і т. д, що ми зробили в другому розділі бакалаврської роботи.

2. Також розглянула види зовнішньоекономічної діяльності та напрями вдосконалення Товариства з обмеженою відповідальністю «Джерело» на зовнішньому ринку.

3. В другій частині бакалаврської роботи зробила: характеристику Товариства з обмеженою відповідальністю «Джерело»; шляхи удосконалення діяльності, де зробила аналіз ринку та потреб споживачів; аналіз ринкових умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності, де проаналізувала рикові умови діяльності підприємства щодо конкурентів за допомогою побудови карти стратегій, де ми порівнювали 4 конкурентів агропромислового комплексу ринку Росії, а також розрахували показники конкурентоспроможності; план виробництва експортоорієнтовної продукції, який включає в себе: схему виробничих потоків на підприємстві, схему виробничого циклу, аналіз виробничої потужності і її розвиток, а також виробничий план завдяки чому розрахувала і проаналізувала виробничий процес та його прибуток; обґрунтувала економічну доцільність впровадження зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Джерело», за допомогою показників визначення загального прибутку на грошову одиницю експортного обороту 87, 4 грн.; чистий прибуток на грошову одиницю експортного обороту, який склав 69,9 грн.; рентабельність експорту до витрат на експорт 0, 0226 % І насамперед вивчила ризики і визначила інтегральний показник ваги ризиків, який становить 22, 08 %; прогноз обсягів продажу філії, баланс прибутків і збитків і зробили графік досягнення беззбитковості.

4. З вище перерахованих показників видно, що обраний напрям удосконалення діяльності є ефективним і має бути задіяним у реальному виробництві. А з результатів розрахунків видно, що при удосконаленні діяльності підприємства на зовнішньому ринку, підприємство буде прибутковим і окупиться за 1,7 року.

5. Реалізація розробленого проекту забезпечить ефективний розвиток і удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, отримання прибутку від діяльності підприємства, зростання обсягів виробництва, ефективного розширення ринку збуту в інших країнах. Отже підсумовуючи вище наведене можна сказати, що мета даної бакалаврської роботи досягнена, оскільки отримані практичні показники діяльності підприємства та знайдені ефективні шляхи покращення економічної ситуації в цілому Товариства з обмеженою відповідальністю «Джерело», отримано реальну картину перспектив розвитку філії на зовнішньому ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення