Курсова робота «Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі грошових коштів», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 01.03.2010 19:46 · від Анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи фінансового ринку 5 1.1. Сутність і поняття фінансового ринку 5 1.2. Структура фінансового ринку 10 1.3. Механізм функціонування фінансового ринку 18 1.4. Функції фінансового ринку та його роль в економіці 21 Розділ 2. Напрямки та шляхи вдосконалення функціо-нування фінансового ринку 25 2.1. Міжнародний фінансовий ринок, закономірності розвитку 25 2.2. Модель та процес еволюції фінансового ринку України 31 2.3. Проблеми та перспективи фінансового ринку України 37 Висновки 46 Список посилань 48 Додатки 51

Висновок

За результатами написання курсової роботи нами були зроблені наступні висновки:

Об’єктом фінансового ринку виступають фінансові активи, а інструментом їх реалізації – гроші як і на традиційних товарних ринках. Через ринок ці кошти акумулюються й перерозподіляються. В основі цього перерозподілу лежить ціна, яка встановлюється на фінансовому ринку внаслідок зіставлення попиту та пропозиції. Метою фінансового ринку є акумулювання розрізнених заощаджень інвесторів, трансформування їх у позиковий капітал і розподіл між суб’єктами економіки, що відчувають потребу в додаткових коштах.

З організаційної точки зору фінансовий ринок – це сукупність різноманітних структурних елементів фінансових відносин. Фінансовий ринок можна класифікувати по-різному залежно від того, який критерій покладено в основу поділу, але між усіма його елементами, незалежно від того, за якими ознаками вони були виділені, існує тісний взаємозв’язок, що підтверджує внутрішню єдність ринку.

За інституційним критерієм фінансовий ринок можна поділити на два сектори: сектор прямого фінансування та сектор опосередкованого опосередкування. Вони відбивають зв’язки між покупцями та продавцями безпосередньо або через фінансових посередників.

Фінансовий ринок здійснює мобілізацію коштів для економічного розвитку; перерозподіл їх між галузями, областями та регіонами; забезпечує нагромадження коштів і визначає економічне зростання. Фінансовий ринок утворює достатні фонди коштів для всіх суб’єктів економіки – держави, фірм і підприємств, домашніх господарств.

Міжнародний фінансовий ринок уже переріс рамки не лише національних, а й регіональних ринків капіталу, оскільки міжнародні транснаціональні корпорації, банки та фінансові холдинги обслуговують і корпорації, й уряди окремих країн.

Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку свідчать про глобалізацію і транснаціоналізацію світової економіки. Динаміка прямих інвестицій сьогодні визначається контролем над ринком, необхідністю використати свої інноваційні та монопольні переваги. Обсяг світових активів постійно зростає і за прогнозами до 2010 року сягне майже 209 трлн дол США.

Загальні й специфічні риси вітчизняної економіки, тяжіють до німецько-японського типу господарювання з переважним використанням боргових інструментів для фінансування потреб економічного розвитку. Зараз фінансовий ринок знаходиться на третьому етапі свого розвитку, який характеризується поступовим розвитком ринку. Фінансовий ринок України розвивається як ринок фінансових послуг, де постійно зростає роль фінансових посередників і розширюється сфера їх послуг.

Визначальною стратегією функціонування вітчизняних суб’єктів фінансового ринку є опора на розвиток реального сектора економіки й на забезпечення його необхідними інвестиційними ресурсами. Отже, першочерговим завданням є підвищення ліквідності та прозорості фінансового ринку України.

Слід зменшити залежність фінансового ринку України від іноземного капіталу, особливо від непередбачуваної поведінки зарубіжних спекулятивних інвесторів, а також залучити на ринок внутрішні фінансові ресурси – вільні кошти населення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали