Курсова робота «Фінансові аспекти залучення іноземних інвестицій в економіку України», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 28.02.2010 23:53 · від Ира · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Теоретичні основи міжнародного інвестування 4 1.1. Фінансові аспекти інвестування як фактору інтернаціоналізації 4 1.2. Інвестиційні інструменти та механізми глобальних ринків 9 1.3. Роль іноземного інвестування в економіці України 13 2.Стан та проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України 17 3.Основні напрямки активізації іноземного інвестування в Україні 25 Висновки Список використаних джерел

Висновок

Залучення іноземних інвестицій в економіку України відіграє визначальну роль у забезпеченні економічного відродження та прискорення економічного зростання як на макро-, так і на мікро- рівні. Тому значення іноземних інвестицій у фінансовому забезпечені розвитку економіки країни важко переоцінити. Проте тільки високий рівень залучених іноземних інвестицій ще не гарантує досягнення прийнятних темпів економічного зростання. Важлива не кількість інвестицій, а їх якість, ефективність їх розподілу та використання.

Розв'язати проблему залучення іноземних інвестицій в економіку України можна тільки за умов поліпшення макроекономічної ситуації у країні в цілому, на основі послідовної реалізації системи взаємопов'язаних економічних, правових, організаційних та інформаційних заходів, таких як:

- удосконалення нормативно-правового поля на основі його стабільності;

- надання іноземним інвесторам довгострокових перспектив співробітництва;

- розбудова системи економічного заохочення;

- удосконалення управління і організаційного механізму регулювання інвестиційного процесу;

- посилення міжнародного співробітництва і формування міжнародного іміджу України.

Економіка України потребує залучення в основному фінансових і стратегічних інвесторів, оскільки лише вони реально можуть збільшити обсяги капіталовкладень у виробничі і невиробничі фонди. Портфельні інвестори реально не забезпечують фінансування розвитку підприємницьких структур, а лише носять спекулятивний характер.

Найбільш перспективними формами залученнями іноземних інвестицій, на мою думку, є часткова участь іноземних інвесторів у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств.

Одним із інструментів за допомогою якого можливо втілювати у життя данну форму залучення іноземних інвестицій є випуск американських депозитарних розписок на акції українських підприємств. Американські депозитарні розписки мають слідуючі переваги: реалізується можливість розміщення національних акцій на міжнародних ринках капіталу; національні акції можуть вільно продаватися інвесторам; програми АДР можуть забезпечити залучення іноземного капіталу набагато раніше, ніж власний вітчизняний капітал стане достатнім для адекватного фінансування розвитку країни.

Отже, кроки українських підприємств у напрямку залучення іноземних інвестицій та виходу України на фондові ринки потребують підтримки, розвитку, вдосконалення й осмислення і тоді можна сподіватися на загальний виграш емітентів, інвесторів та всієї держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?