Курсова робота «Облік хеджування», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 28.02.2010 23:27 · від mar · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку хеджування 1.1. Сутність та види операцій хеджування в системі управління ризиками підприємства 6 1.2. Облік фінансових інструментів, що застосовуються в операціях хеджування 0 Розділ 2. Облік операцій хеджування ризиків На підприємстві 2.1. Первинний, аналітичний та синтетичний облік операцій хеджування.17 2.2. Особливості визнання, оцінки та вибуття фінансових інструментів в операціях хеджування 20 2.3. Оцінка ефективності хеджування підприємства 28 Розділ 3. Шляхи вдосконалення операцій з хеджування Ризиків підприємства 3.1. Шляхи вдосконалення облікових процедур визнання, первісної оцінки, оцінки на дату балансу та вибуття фінансових інструментів 32 3.2. Методика визначення ефективності хеджування ризиків 39 Висновки 44 Список використаних джерел 48 Додатки 53

Висновок

Забезпечення фінансової стабільності підприємства в сучасних умовах вимагає ефективного використання всіх наявних ресурсів і тісно пов'язане з різними ризиками, притаманними підприємницькій діяльності в умовах трансформації економічних відносин, серед яких найбільш вирізняються фінансові ризики.

Одним із загальноприйнятих на світовому фінансовому ринку і найбільш поширених методів мінімізації фінансових ризиків є хеджування.

Існує безліч підходів до трактування поняття «хеджування». В цілому ж хеджування полягає у вивченні майбутнього, формулюванні очікувань та використанні похідних фінансових інструментів для компенсації можливих збитків, що виникають у результаті несприятливої зміни ціни чи іншого показника об’єкта хеджування.

Що ж стосується класифікації, то за цілями розрізняють чисте (звичайне) хеджування, абстрактне хеджування, випереджувальне хеджування селективне хеджування.

Об’єктом хеджування визнаються активи чи зобов’язання, а також потоки грошових коштів, пов’язані із зазначеними активами чи зобов’язаннями або очікуваними угодами, що можуть зазнавати впливу, як правило, валютних, відсоткових чи цінових ризиків.

Інструментами хеджування зазвичай є похідні фінансові інструменти, такі як форварди, ф’ючерси, опціони, свопи та їх комбінації. Хеджування за допомогою ф’ючерсів і форвардів полягає у паралельному проведенні операцій на ринку спот та строковому ринку, при якому зменшуються як можливі витрати, так і можливі доходи підприємства.

При правильному застосуванні похідні фінансові інструменти зменшують ризик збиткової діяльності. Таким чином, при вивченні механізму хеджування велику увагу необхідно приділяти питанню вибору оптимальних інструментів хеджування.

Не менш важливим при виборі інструменту хеджування є врахування виду хеджованого ризику. Лише знаючи джерело походження і вид ризику, який виник від використання активу, можна вирішувати питання про відповідні цьому ризику методи та інструменти страхування.

Аналіз первинного, аналітичного та синтетичного обліку операцій хеджування проводився на основі даних ЗАТ «Світанок». Виходячи з цього організацію документообігу похідних фінансових інструментів можна поділити на чотири етапи. При цьому, в момент одержання форвардів, ф'ючерсів чи опціонів бухгалтерією за наявності АРМ бухгалтера, вся інформація про даний контракт вноситься в автоматизовану систему управління. Після цього така інформація може бути одержана користувачем в будь-який час.

Документальною формою цінних паперів є безпосередньо форвардний контракт, ф’ючерсний контракт та опціон.

Взагалі при придбанні похідних фінансових інструментів їх первісно відображують на позабалансових рахунках, а на балансі буде показана лише їх переоцінка на звітну дату.

Облік хеджування ґрунтується на використанні принципу нарахування: збитки чи прибутки об’єкта хеджування компенсуються прибутками чи збитками інструмента хеджування і Звіті про фінансові результати. Проте для відображення у бухгалтерському обліку операцій з деривативами як складової частини відносин хеджування необхідно виконати вимоги облікових стандартів щодо документування таких відносин.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?