Дипломна робота «Управління зовнішньоекономічною діяльністю ТзОВ "Оптіс Україна"», 2008 рік

З предмету ЗЕД · додано 28.02.2010 21:51 · від Елена · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Основні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 8 1.1. Організаційна система управління зовнішньоекономічної діяльності 8 1.1.1. Основні види зовнішньоекономічної діяльності 8 1.1.2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 13 1.1.3. Чинники управління зовнішньоекономічної діяльності 5 1.2. Управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства 20 1.2.1. Планування зовнішньоекономічної діяльності 20 1.2.2. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства 25 1.2.3. Маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 29 1.3. Особливості організації митного оформлення товарів і транспортних засобів 32 1.3.1. Переміщення вантажів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 32 1.3.2. Використання вантажно-митної декларації при митному оформленні 36 Розділ 2. Аналіз управління зовнішньоекономічною діяльністю ТзОВ „Оптіс Україна” 41 2.1. Загальний аналіз стану та розвитку ТзОВ „Оптіс Україна” 41 2.1.1. Техніко - економічні показники ТзОВ „Оптіс Україна” 41 2.1.2. SWOT- аналіз ТзОВ „Оптіс Україна” 65 2.2. Спеціальний аналіз ТзОВ „Оптіс Україна” 68 2.2.1. Практика управління зовнішньоекономічної діяльності на ТзОВ “Оптіс Україна” 68 Розділ 3. Шляхи покращення управління зовнішньоекономічної діяльності на ТзОВ “ Оптіс Україна ” 74 3.1. Методи вдосконалення управління зовнішньоекономічної діяльності фірми ТзОВ “Оптіс Україна” 74 3.2. Обґрунтування економічної ефективності вдосконалення системи управління зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ „Оптіс Україна” Розділ 4. Охорона праці на ТзОВ „Оптіс Україна” 85 4.1. Основні завдання служби охорони праці ТзОВ „Оптіс Україна” 85 4.2. Організація Служби охорони праці на ТзОВ „Оптіс Україна” 89 4.3. Характеристики умов та безпеки праці на ТзОВ „Оптіс Україна” 91 Висновки 95 Список використаної літератури 98 Додатки 102

Висновок

Провівши детальний аналіз відповідної літератури та дослідивши практичні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві „Оптіс Україна” ми можемо зробити такі висновки.

Існують різноманітні класифікації видів зовнішньоекономічної діяльності, оскільки в різних випадках можуть використовуватися різноманітні критерії.

Експортування й імпортування виробів є для більшості країн основним джерелом міжнародних прибутків і витрат.

Основою регулювання діяльності підприємств України на зовнішніх ринках є Закон "Про зовнішньоекономічну діяльність". Крім того, у відповідних сферах регулюючу роль відіграють й інші Закони України: "Про захист іноземних інвестицій в Україні" (10.09.91); "Про дію міжнародних договорів на території України" (10.12.91); "Про іноземні інвестиції" (13.03.92); "Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні" (17.12.93); "Про міжнародний комерційний арбітраж" (24.02.94); "Про режим іноземного інвестування" (19.03.96) тощо.

Чинники, що впливають на організацію зовнішньоекономічної діяльності, доцільно розбити на дві групи: зовнішні та внутрішні.

Внутрішні чинники включають: масштаби зовнішньоекономічної діяльності; витрати; складність продукції; досвід; контроль.

До зовнішніх чинників належать: економічна свобода; конкуренція; присутність у державі; ризики.

Планування являється важливою частиною менеджменту ЗЕД, основною її функцією.

Суть планування можна визначити як уміння передбачити мету підприємства, результати його діяльності і ресурси, потрібні для досягнення цієї мети.

Весь процес планування ЗЕД, як і внутріфірменого, можна умовно поділити на дві стадії: розробка стратегії ЗЕД (стратегічне планування) та визначення тактики здійснення виробленої стратегії (оперативне чи тактичне планування).

Організація ЗЕД - дуже складна і клопітка робота. Вона вимагає уважного опрацювання таких питань як коньюктура ринку, потенціальні покупці і продавці, встановлення ділових контактів з ними, проведених переговорів, підписання угод і т.д.

Тому, для ефективного керівництва ЗЕД на рівні підприємства, необхідна адекватна до умов його роботи структура управління.

Організаційна структура управління ЗЕД визначається тією метою і завданнями, які вона покликана вирішувати.

Ринкова ситуація постійно змінюється, тому фірма завжди повинна мати стратегічну маркетингову програму на наступні 3-5 років.

Важливе місце в системі міжнародного маркетингу займає дослідження іноземних ринків, під яким, як правило, розуміють процес пошуку, збору, обробки й аналізу даних про проблеми, пов'язані з маркетингом товарів і послуг.

Головна мета маркетингових досліджень - зменшення невизначеності і ризику при прийнятті комерційних рішень.

Переміщення вантажів ТзОВ „Оптіс Україна”, суб'єка ЗЕД здійснюється відповідно до митного режиму: імпорт.

Митне оформлення вантажів здійснюється оперативними підрозділами митниць, у зоні діяльності яких проведена державна реєстрація підприємства, або митницею на кордоні та іншими митницями за погодженням з митницею призначення.

За станом на 2006 рік фірма відноситься до класу середнього бізнесу з числом працівників - 27 чол., віддачею активів - 41,2 коп./(грн. доходу) і прибутковістю активів 6,4 коп./(грн. доходи); показники реалізації - непогані, а в області ЗЕД - гарні, ефективність (рентабельність) господарської діяльності в середня. Динаміка розвитку фірми - рівномірний ріст реалізації і непогані показники рентабельності. У загальному фірма розвивається стабільно.

Проаналізувавши й зіставивши можливості із сильними сторонами ТзОВ „Оптіс Україна”, дійдемо висновку, що за даних умов для підприємства буде вигідно організувати торгівлю через власні магазини. Крім цього потрібно розширювати асортимент продукції якою займається підприємство.

Спираючись на сильні сторони підприємства „Оптіс Україна”, можна знижувати загрози, застосовуючи гнучку цінову політику для боротьби з небажаними конкурентами. Основною зі слабких сторін для реалізації можливостей може бути досить великий наплив аналогічної продукції на ринках, й відсутність торговельної марки „Оптіс Україна”.

Головною місією ТзОВ „Оптіс Україна”, підприємства яке займається зовнішньоекономічною діяльністю, розширити точки збуту поліграфічної продукції по всій Україні.

Максимальний ріст доходу у періоді – 48,5%; середній приріст - 16,2 %.

Прогнозований індекс базисного росту в періоді 2007 - 2009 рр. - 75%.

Критерій ефективності капіталовкладень у досліджуваному періоді на підприємстві „Оптіс Україна” ЧПВ > 0. Це є хорошим показником.

Проект визнається ефективним, тому що на 3-й рік реалізації з'являється позитивний економічний ефект.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?