Дипломна робота «Удосконалення системи медичного страхування», 2009 рік

З предмету Страхування · додано 28.02.2010 21:48 · від татарин · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Сутність медичного страхування та перспективи його розвитку в україні 10 1.1. Поняття медичного страхування, його види та нормативне регулювання 10 1.2. Концептуальні засади розвитку медичного страхування в Україні 23 1.3. Особливості діяльності страхових компаній на страховому ринку України 32 1.4. Особливість методики аналізу діяльності медичних страхових компаній 43 Розділ 2. Аналіз діяльності страхової компанії ват ск «універсальна» 49 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ СК «Універсальна» 49 2.2. Аналіз тарифної політики за послугами медичного страхування 53 2.3. Аналіз основних показників фінансової діяльності страхової організації 61 Розділ 3. Удосконалення системи медичного страхування в україні 67 Висновки 79 Список використаних джерел 82 Додатки 86

Висновок

Особливість визначення тарифних ставок у добровільному медичному страхуванні (ДМС) полягає в тому, що цей вид страхування, з одного боку, належить до видів страхування життя, що припускає виплату страхової суми, з іншого боку – для ДМС характерний ймовірний характер виплат, що припускає виплати на принципі відшкодування збитку. У зв’язку з цим актуарні розрахунки в ДМС базуються на основних принципах розрахунку тарифних ставок за іншими видами страхування, чим страхування життя з урахуванням особливостей страхування життя.

У зв’язку з тим, що у сучасному стані розвитку страхування в Україні відсутні реальні умови здійснення накопичувального ДМС, а також одноразові укладання договорів ДМС на тривалий строк у зв’язку з низьким андеррайтингом страхових компаній, в якості методичної основи використовуємо принциповий порядок розрахунку тарифних ставок у ДМС.

На підставі порівняльного аналізу запропонованих програм фінансового забезпечення охорони здоров'я, робиться висновок про доцільність застосування на даному етапі розвитку процесу управління і фінансування охорони здоров'я страхової моделі, що передбачає разом з використанням страхових принципів фінансування, бюджетне фінансування для надання високотехнологічної медичної допомоги, здійснення цільових програм розвитку пріоритетних напрямів охорони здоров'я, а також крупних інвестицій, в основі якої роль страховиків покладається на територіальні фонди обов'язкового медичного страхування

Враховуючи історичні, ментальні, економічні особливості нашої країни, маємо підставу наголошувати на доцільності побудови системи медичного страхування на основі моделі О. Бісмарка, яка модифікована із застосуванням засад моделі В.Бевериджа в частині фінансування пріоритетних державних програм, наукових досліджень тощо. Вивчення усього комплексу проблем, пов’язаних з організацією фінансового забезпечення охорони здоров’я на страхових засадах, дало підставу стверджувати, що в Україні доцільним є запровадження централізованої бюджетно-страхової моделі охорони здоров’я з опосередкованою формою організації. Зміст її полягає в диверсифікації надходження коштів за рахунок двох джерел – коштів бюджетної системи та страхових внесків. Доцільним є додаткове залучення коштів через механізм добровільного медичного страхування та приватний сектор медицини.

У роботі обґрунтовано висновок, що для забезпечення стабільного фінансування системи медичного страхування необхідно реалізувати комплекс взаємоузгоджених законодавчих, організаціних та методичних питань, де особлива увага має бути надана обґрунтуванню та визначенню величини розміру страхового внеску.

Виконане дослідження дозволило розробити ряд пріоритетних напрямів розвитку медичного страхування в Україні, де основними є такі: узгодження величини нового страхового внеску із чинним механізмом оподаткування; розробка бюджету фонду медичного страхування, особливо в частині прогнозування необхідного обсягу фінансових ресурсів з урахуванням реальних потреб адміністративно-територіальних одиниць, виділення пріоритетних напрямів використання коштів; забезпечення контролю за витрачанням коштів страхової організації за призначенням через створення спеціального рахунку; вибір оптимального методу оплати медичної допомоги; розробка єдиних стандартів лікувально-діагностичного процесу; вдосконалення проекту Закону “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування”.

Отримані результати свідчать, що за умов підтвердження прогнозу соціально-економічного розвитку мініміальний необхідний розмір страхового внеску має тенденцію до зниження і в 2040 р. складатиме 1,5 % від фонду оплати праці.

На основі здійсненого аналізу практики зарубіжного та вітчизняного досвіду фінансового забезпечення охорони здоров’я обґрунтовано висновок, що найбільш ефективною як із економічної, так і з соціальної точки зору є така модель фінансування надання медичних послуг, в котрій було б органічне поєднання державного та приватного секторів.

Узагальнення теоретичних основ та практики здійснення добровільного медичного страхування (ДМС) в країнах з ринковою економікою дало змогу науково обґрунтувати висновок, що добровільне медичне страхування є частиною особистого страхування, виступає важливим ринковим компонентом та ефективним доповненням до системи соціальних гарантій держави. Економічне значення ДМС полягає у тому, що воно виступає в ролі економічного механізму для зниження бюджетних видатків, оскільки є одним із джерел фінансування системи охорони здоров’я. Соціальне значення ДМС полягає в тому, що воно доповнює гарантії, надані в рамках соціального забезпечення і соціального страхування, до максимально можливих у сучасних умовах стандартів.

Враховуючи нерозвиненість достатньою мірою даного виду страхування на страховому ринку України, в роботі значну увагу приділено вивченню зарубіжного досвіду його організації, що дозволило виділити та обґрунтувати ряд основних засад здійснення добровільного медичного страхування, які відрізняють його від обов’язкової форми, це: добровільність, договірні відносини, еквівалентність, прозорість витрат та контроль за їх здійсненням, право вільного вибору. На основі отриманих результатів розроблено схему механізму організації взаємовідносин між суб’єктами ДМС та визначено такі позитивні детермінанти механізму, як організаційна ефективність, простота, оперативність.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?