Дипломна робота «Ефективність використання фінансових ресурсів Бджільнянського спиртзаводу», 2005 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 28.02.2010 15:10 · від Masya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи використання фінансових ресурсів підприємств промисловості 1.1. Сутність фінансових ресурсів підприємств та джерел їх формування 1.2. Проблеми використання фінансових ресурсів на підприємствах України 1.3. Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Бджільнянського спиртзаводу 2.1. Аналіз основних виробничих показників 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства 2.3. Аналіз фінансових ресурсів Розділ 3. Удосконалення використання фінансових ресурсів Бджільнянського спиртзаводу 3.1. Резерви підвищення ефективності використання фінансових ресурсів 3.2. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Діяльність будь-якого підприємства починається з формування його фінансових ресурсів, подальше ефективне використання яких забезпечуватиме безперебійне виробництво та отримання прибутків. І хоча фінансові ресурси виникли не так давно, значення їх важко переоцінити. Саме вони визначають економічний розвиток підприємства.

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності Бджільнянського спиртзаводу дозволяє зробити висновки про нестійкий фінансовий стан даного підприємства. Недосконала структура фінансових ресурсів, яка полягає у надзвичайно низькій частці власних фінансових ресурсів порівняно з позиковими, призвела до посилення залежності від кредиторів. Окрім того спиртзавод характеризується низькою платоспроможністю, а тому відчуває труднощі при розрахунках із постачальниками, внаслідок чого зростає його кредиторська заборгованість. Все це знижує кредитний рейтинг підприємства та унеможливлює отримання ним вигідних позик від фінансово-кредитних установ, хоча спиртзавод і відчуває значну потребу у залученні позикових фінансових ресурсів.

Погіршення фінансового стану супроводжується зниженням виробничого потенціалу, оскільки більша частина основних засобів зношена, а на оновлення та модернізацію не вистачає коштів (непридатність до експлуатації основних засобів негативно відбивається на інших показниках діяльності заводу); оборотні засоби використовуються неефективно, характеризуються низькою ліквідністю та фінансуються переважно за рахунок позикових коштів. Позитивним є те, що спиртзавод в достатній мірі забезпечений трудовими ресурсами та сумлінно виконує свої зобов’зання перед працівниками.

Відновити фінансову стійкість Бджільнянському спиртзаводу заважає недостатність фінансових ресурсів. Ситуація ускладнилась ще й тим, що на протязі останніх трьох років діяльність підприємства була збитковою і у вигляді прибутку воно втрачало значні фінансові ресурси.

Наслідками неефективного використання фінансових ресурсів спиртзаводу на протязі п’яти років стали їх недостатність та недосконала структура. Найкращим вирішенням окреслених проблем спиртзаводу стане формування резервів підвищення ефективності використання фінансових ресурсів.

До внутрішніх резервів можна віднести, по-перше, зниження витрат на виробництво продукції. Це дозволить збільшити прибуток, а отже, і суму власних фінансових ресурсів.

По-друге, спиртзаводу також слід розглянути можливість зміни структури продукції шляхом випуску (окрім спирту та вівсяних пластівців) іншої менш матеріаломісткої та високорентабельної продукції. Це також певною мірою зменшить собівартість реалізованої продукції та забезпечить більш стабільне надходження прибутку. Особливо, враховуючи те, що спиртові заводи можуть виробляти значно ширший асортимент продукції. Також слід подбати про підвищення якості продукції, як способу зацікавлення покупців продукції, а також розширення ринків збуту.

Використання позикових фінансових ресурсів повинно ставити за мету перш за все використання найбільш оптимальних для Бджільнянського спиртзаводу форм кредитування. На даний час йому найкраще отримувати короткострокові банківські кредиті чи, по можливості, кредитні лінії на найвигідніших умовах, а також залучити товарні кредити. Але найбільший обсяг позикових фінансових ресурсів краще залучити за допомогою емісії короткострокових облігацій, оскільки це найдешевший для підприємства вид позикових ресурсів.

Проблема фізично і морально застарілого обладнання та обмеженості ресурсів на його оновлення легко вирішується залученням лізингового кредиту, який у цьому випадку є вигіднішим за банківський.

Однак, підвищення ефективності використання фінансових ресурсів неможливо досягти без удосконалення системи управління ними.

Першим кроком має стати зміна структури фінансового відділу підприємства, яка полягає у виокремленні фінансового підрозділу на чолі із фінансовим менеджером. Він займатиметься фінансовою діяльністю підприємства (разом із іншими працівниками підрозділу) та вирішуватиме усі фінансові питання. Це дасть змогу сконцентрувати увагу та докладати більше зусиль на вирішення проблем, пов’язаних із формуванням та використанням фінансових ресурсів, а отже, фінансова робота стане якіснішою та продуктивнішою.

Слід також розробити ефективну систему прийняття управлінських фінансових рішень. Для Бджільнянського спиртзаводу пропонується система управління фінансами, яка включає ряд послідовних етапів та охоплює: чітке формулювання проблеми, формування системи рішень, аналіз їх ефективності та ризиковості, прийняття рішення, його реалізацію та оцінку результатів. Дещо складна на перший погляд така система управління фінансовими ресурсами дозволяє при аналізі проблеми враховувати всі деталі; оцінювати переваги та недоліки прийнятого управлінського рішення; прогнозувати та планувати його результати. При цьому кожний крок знаходиться під контролем, а для непередбачених випадків існують альтернативні рішення.

Використання запропонованих шляхів удосконалення фінансових ресурсів на Бджільнянському спиртзаводі дозволить не лише підвищити ефективність використання фінансових ресурсів, а й відновити фінансову стійкість, покращити основні показники діяльності заводу та зробити його більш конкурентоспроможним на ринку.

Коментар модератора

103 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?