Дипломна робота «Економічний механізм кредитування cуб’єктів господарської діяльності на прикладі ВАТ КБ «Надра»», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 28.02.2010 14:48 · від Осіпчук Віти Василівна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи банківського кредитування підприємства 1.1. Сутність та роль кредиту у процесі здійснення господарської діяльності підприємства 1.2. Економічний механізм банківського кредитування підприємства 1.3. Нормативно-правове забезпечення економічного механізму кредитування фінансовими установами 1.4. Зарубіжний досвід банківського кредитування Висновки до розділу 1 Розділ 2. Методичні основи кредитування підприємницької діяльності ВАТ КБ «Надра 2.1. Аналіз розвитку банківської системи в Україні 2.2. Фінансова оцінка стану та розвитку ВАТ КБ «Надра» . 2.3. Кредитна політика ВАТ КБ «Надра 2.4. Економічний механізм банківського кредитування у ВАТ КБ «Надра 2.5. Шляхи удосконалення механізму банківського кредитування Висновки до розділу 2 Розділ 3. Економічний механізм ресурсозбереження діяльності ВАТ КБ «Надра Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

У випускній роботі доведено, що однією з головних умов ефективного функціонування підприємства в нестабільному зовнішньому середовищі є впровадження організаційно-економічного механізму насичення підпримницької діяльності додатковим фінансуванням. Позички банків – важливе джерело грошових коштів для бізнесового та споживчого секторів економіки. У процесі розробки теоретико-методологічних і методичних засад даного механізму було складено такі висновки теоретичного, методичного і науково-практичного спрямування:

Операції з надання кредитів належать до активних операцій банку. Кредитні операції здійснюються у формі надання позичок під зобов’язання позичальників повернути кошти та заплатити проценти у встановлені строки. Разом з тим, позички банків – важливе джерело грошових коштів для бізнесового та споживчого секторів економіки.

Кожний банк розробляє і здійснює свою кредитну політику, що складається під впливом поточних та перспективних задач банку, а також економічної кон’юнктури. Від структури і якості кредитного портфеля банку в значній мірі залежить стабільність, репутація та фінансовий успіх банку. Тому банку необхідно аналізувати якість позичок, проводити незалежні експертизи крупних кредитних проектів і заходів, виявляти випадки відхилення від кредитної політики.

Перед укладанням кредитної угоди проводиться оцінка кредитоспроможності позичальника, тобто перевіряється здатність суб’єкта підприємницької діяльності своєчасно повернути кредит, вивчаються фактори, що можуть вплинути на цей процес. Кредитоспроможність позичальника  це його здатність повністю і вчасно розраховуватися за своїми фінансовими зобовязаннями. Кредитоспроможність позичальника на відміну від його платоспроможності не фіксує неплатежі за поточний період чи за яку-небудь дату, а прогнозує його платоспроможність на найближчу перспективу.

Об’єктом дослідження випускної роботи є ВАТ КБ «НАДРА». Упродовж 2008 року банком відкрито 25 нових відділень банку, а 87 діючих відділень переобладнано. Таким чином, регіональна мережа банку становить понад 700 відділень. За підсумками 2008 року чисті активи банку зросли майже на 44% та склали на кінець року понад 30,5 млрд гривень. За даним показником ВАТ КБ «Надра» займає 9-е місце в банківській системі України.

У 2008 році завдяки застосуванню індивідуального підходу в обслуговуванні клієнтів та розробці й впровадженню спеціальних кредитних продуктів банку вдалося збільшити портфель кредитів, наданих представникам малого та середнього бізнесу, на 60% до 3,2 млрд. гривень. Портфель кредитів фізичним особам протягом 2008 року збільшився на 6,7 млрд. гривень до 13,6 млрд. гривень.

Завдяки впровадженню привабливих депозитних програм та наданню клієнтам нових можливостей щодо управління та розпорядження своїми коштами банку вдалося наростити портфель коштів, залучених від фізичних осіб, майже на 36%, або на 2,7 млрд гривень. ВАТ КБ «Надра» приділяє значну увагу якості та стабільності ресурсної бази, про що свідчить збільшення частки строкових коштів клієнтів у загальному обсязі клієнтських пасивів із 67% до 75% за підсумками 2008 року.

За підсумками 2008 року фінансовий результат банку склав 25,9 млн гривень й порівняно з 2007 роком зменшився на 322,7 млн гривень. Чистий відсотковий дохід зріс більш ніж у 1,5 рази та склав 1113,3 млн гривень, чистий комісійний дохід – на 35% до 547,6 млн гривень, торговий та інші доходи – у 2,1 рази до 920,5 млн гривень.

НАДРА БАНК надає повний спектр послуг у сфері кредитування малого та середнього бізнесу, фізичних осіб та великого бізнесу. Здійснюючи активне фінансування корпоративних клієнтів, значну увагу у 2008 році було приділено розвитку програм проектного та торгового фінансування.

Оцінка позичальника та ризику по наданню позичці за рекомендаціями спеціалістів банку ВАТ КБ «Надра» виконується в 2 етапи:

1-й етап. Попередня оцінка позичальника.

2-й етап. Детальна оцінка фінансового стану позичальника.

Попередня оцінка позичальника здійснюється з метою визначення ринкової позиції позичальника, його взаємовідносин з банком у минулому, перспектив розвитку. Детальна оцінка фінансового стану позичальника передбачає розрахунок великої кількості фінансових показників:

 показники ліквідності;

 показники заборгованості;

 показники погашення боргу;

 показники ділової активності;

 показники рентабельності.

Аналіз стану кредитних відносин банку з позичальниками в умовах затяжної фінансової кризи в Україні, спаду виробництва, подальшої інфляції та поглиблення кризи неплатежів свідчить, що в зв’язку з ростом кредитних ризиків однією з найактуальніших проблем являється забезпечення виконання зобов’язання позичальників по поверненню кредитів.

Якщо проаналізувати кредитну діяльність фінансових установ, то можна виділити ряд основних помилок, які були допущенні під час надання кредитів: випадки надання кредитів без економічного обґрунтування та повного пакету документів, недостатньо вивчалася кредитоспроможність позичальників та їх гарантів, формально оцінювалася застава, що приймається в забезпечення кредитів.

Використання комерційними банками системи резервування втрат від наданих позик сприяє стабілізації фінансового стану банків та попереджає настання загальної банківської кризи в результаті банкрутства одного чи кількох банків пов’язаних між собою.

Вдосконалення кредитування та практичних основ забезпечення повернення кредитів пропонуємо за рахунок удосконалення ефективних форм забезпечення та внутрішньобанківського контролю за позичальниками, реальної оцінки забезпечення та страхування кредитних ризиків, що дозволить значно підвищити ефективність кредитної діяльності банку та принести необхідні результати.

З метою підвищення рівня ліквідності забезпечення і своєчасного повернення кредитів не допускати практики формального підходу до вказаних процедур, а також перевищення встановлених повноважень при вирішенні кредитних питань.

Метою управління в галузі охорони навколишнього природного середовища є реалізація законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів у галузі охорони навколишнього природного середовища. Вагомим кроком на цьому шляху стало приєднання НАДРА БАНКУ до Національної інформаційно-просвітницької кампанії «Прямуй на зелене!» (Go green!), що була ініційована Представництвом ООН в Україні у рамках мережі Глобального Договору ООН. Мета кампанії – покращення рівня захисту навколишнього середовища в контексті економічного і соціального розвитку країни, заохочення змін у поведінці суспільства в екологічних аспектах.

У 2007 році в ВАТ КБ «Надра» було започатковано екологічну програму «Зелений офіс» відповідно до успішно діючої в усьому світі екологічної концепції суспільної діяльності. Програма покликана допомогти більш раціонально використовувати ресурси та енергію, зменшити кількість відходів при роботі в офісних приміщеннях.

Коментар модератора

Робота не містить додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення