Курсова робота «Комплексний аналіз фінансового стану СП «НІБУЛОН»», 2007 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 27.02.2010 22:50 · від Настюша87 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства 7 Розділ 2. Комплексний аналіз фінансового стану (на прикладі тов сп «нібулон») 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 19 2.2. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу 23 2.3. Оцінка ліквідності та платоспроможності 28 2.4. Оцінка ділової активності 36 2.5. Оцінка рентабельності підприємства 41 2.6. Оцінка фінансової стійкості 45 2.7. Прогнозування можливого банкрутства 48 Розділ 3. Прогнозування показників фінансової звітності підприємства 3.1. Основні етапи прогнозування фінансової звітності 58 3.2. Прогнозування статей звіту про фінансові результати 59 3.3. Прогнозування статей балансу 61 Висновки Література Додатки

Висновок

В даній курсовій роботі був проаналізований фінансовий стан підприємства ТОВ СП «НІБУЛОН» за 2006-2007 рр.

Фінансовий стан підприємства ― це показник його фінансової конкурентноздатності, тобто платоспроможності, кредитоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами. Фінансовий аналіз — це засіб оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності.

Проаналізувавши основні показники фінансового стану підприємства ТОВ СП «НІБУЛОН» можна зробити такі висновки: підприємство на протязі аналізованого періоду працювало стабільно, про що свідчать показники фінансового стану на підприємстві, як було видно із розрахунків на підприємстві грошових коштів достатньо. В основному показники погіршились під дією двох факторів: зростання дебіторської і кредиторської заборгованості.

Тому на підприємстві досить важливим стало питання про підвищення показників фінансового стану. Підвищення показників фінансового стану можливе при збільшенні прибутковості підприємства, а це можливе тільки при проведенні спеціальних заходів, які направлені на збільшення прибутку підприємства.

Основним напрямком покращення фінансового стану підприємства є збільшення його прибутку. Збільшувати прибуток можна за допомогою багатьох факторів. Резервами зростання прибутку є кількісні можливості збільшення прибутку завдяки:

1. Збільшенню обсягу реалізації продукції.

2. Зменшенню витрат на виробництво і реалізацію продукції: усунення перевитрат по сировині і матеріалах, усунення понадпланових відходів, усунення невиправданих і непродуктивних витрат у складі цехових і загально-виробничих витрат, а також у складі витрат на утримання і експлуатацію устаткування, усунення втрат від браку.

3. Постійному зниженню позареалізаційних збитків.

Ще одним напрямом у пошуку резервів зростання прибутку є аналіз використання ресурсів підприємства, собівартості виготовленої продукції. Зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції ― основний резерв збільшення прибутку підприємства. Враховуючи специфіку виробництва даного підприємства суттєво зменшити витрати на виробництво можна завдяки технічним і технологічним заходам.

То ж аналізуючи витрати на виробництво продукції, знаходимо резерви її зниження, які водночас є і резервами збільшення прибутку.

Також важливим резервом для покращення фінансового стану підприємства є скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства. Як було видно із розрахунків 2-го розділу, на підприємстві зросла дебіторська та кредиторська заборгованість. Причин росту кредиторської заборгованості є багато. Основною з них є відсутність коштів по оплаті своїх зобов’язань.

Інша ситуація складається з дебіторською заборгованістю. На кінець 2006 р. вона склала 237369,9 тис. грн., проти 117728,8 тис. грн. на початок року. Це негативна тенденція, тому одним із напрямків покращення фінансового стану підприємства є скорочення дебіторської заборгованості. В основному, в сучасних умовах господарювання на Україні ріст дебіторської заборгованості відбувається по причині взаємних неплатежів між підприємствами, тобто у нас неефективні методи розрахунків між підприємствами. Розглядаючи питання скорочення дебіторської заборгованості (розрахунку з покупцями і замовниками), слід ознайомитися з одним із методів розрахунку з покупцями, що широко використовується в країнах з розвинутими ринковими відносинами.

Це метод надання знижок при достроковій оплаті. Відомо, що в умовах інфляції будь-яка відстрочка платежу призводить до того, що підприємство-виробник реально одержує лише частину вартості реалізованої продукції. Тому підприємству інколи вигідніше зробити знижку на реалізований товар за умови оплати рахунка (наприклад, у десятиденний строк), ніж втратити певну суму в результаті інфляції. Саме такі нетрадиційні методи дозволять скоротити об’єми заборгованостей між підприємствами.

Коментар модератора

Робота не містить посилань на літературу

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення