Курсова робота «Основи грошового обігу», 2008 рік

З предмету Політична економіка · додано 27.02.2010 21:19 · від Стелла · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1.Система грошового обігу та еволюція її типів 5 2.Закон грошового обігу. Кількість грошей, необхідних для обігу 15 3.Грошовий обіг в Україні в сучасних умовах 18 Висновки 31 Список використаної літератури 34

Висновок

Грошовий обіг - це рух грошей у готівковій і безготівковій формах для обслуговування потреб, реалізації товарів, а також нетоварних платежів і розрахунків у господарстві. Змінюючи форму вартості, гроші перебувають у постійному русі і опосередковують суспільне виробництво у всіх його фазах: виробництво, розподіл, обмін, споживання. Грошовий обіг ділиться на дві взаємопов'язані частини: сферу безготівкового обігу; сферу готівкового обігу.

Готівка, як правило, використовується при виплаті заробітної плати, пенсій, стипендій, а також при купівлі товарів і послуг у роздрібній торгівлі, розміщенні коштів у банківських внесках тощо.

У сфері безготівкового грошового обігу рух грошей здійснюється у вигляді перерахування сум через рахунки у банках. Всі суб’єкти підприємництва для авансування своєї діяльності отримують грошові кошти на грошовому ринку, а гроші, обслуговуючи кругообіг суспільного капіталу, здійснюють замкнутий рух Г- -Т- Г′, що починається і закінчується на грошовому ринку, даючи кожного кругообігу додаткову суму грошей. Такий замкнутий рух грошей забезпечує дію механізму самовідтворення грошового ринку в розширених масштабах. При цьому діє така закономірність: чим більшою є загальна грошова вартість валового внутрішнього продукту країни, тим більше потрібно грошей для укладання угод.

Певну частину грошової маси нагромаджують також кредитні заклади, частину з них витрачають на придбання цінних паперів і утворення офіційних державних запасів. Кількість грошей повинна бути достатньою для нормального ходу кругообігу продуктів і доходів. Як надлишок, так і нестача грошей створюють значні проблеми й ускладнення для здійснення грошового обігу. Забезпечення кількісної відповідності між потоком грошової маси і зустрічним потоком товарної маси дає можливість підтримувати тверду купівельну спроможність грошей.

Інституцією, яка здійснює грошово-кредитне регулювання в Україні, є НБУ - незалежний фінансово економічний орган, який не підпорядкований ні Президенту, ні Кабінету Міністрів, ні Верховній Раді. НБУ проводить незалежну грошову (монетарну) політику. Постанови, положення та інші нормативні акти щодо регулювання грошового, готівкового і безготівкового обігу приймає і затверджує Правління НБУ. Рішення Правління НБУ не потребують окремого затвердження в органах державної влади. НБУ координує діяльність банківської системи України в цілому. Формування сучасного механізму забезпечення сталості грошей в Україні має спиратись на сильну виконавчу владу, що користувалася б загальною підтримкою населення і проводила б енергійні широкі радикальні економічні перетворення на всіх рівнях і стадіях суспільного відтворення.

Досягнення сталості грошей, стабільності економіки і фінансів включає об’єктивні економічні, соціально політичні та фінансові мотиви. Економічні мотиви стабілізації економіки та впровадження власної національної валюти

в Україні зумовлені багатими природними ресурсами, сучасними виробничими потужностями та наявністю висококваліфікованої робочої сили, яка за умов належного стимулювання і науковообгрунтованого управління, здатна забезпечити ощадливість та схильність до витонченої, скрупульозно виконуваної роботи.

В наш час Україна перебуває під впливом світової економічної кризи, тому існує ряд проблем, які потребують нагального вирішення. В той час, коли криза охоплює дедалі більше галузей економіки, коли масове безробіття з потенційного переходить у категорію реального, ключове значення матиме раціональне використання ресурсів, які країна може витратити для подолання негативних наслідків кризи. І якщо необхідність державної підтримки будівельної, автомобільної та інших галузей не є очевидною, то порятунок банківської системи – завдання №1. Аварійні протекціоністські заходи, навіть повноцінний секвестр бюджету не матимуть значення, якщо нікому буде обслуговувати фінансові операції підприємств і населення.

В цілому, в Україні здійснюються заходи щодо порятунку банківської системи. Вони передбачають проведення рефінансування, гарантування зобов’язань, націоналізацію, декапіталізацію та ін. Значні надії також покладені на допомогу міжнародних фінансових організацій.

Слід зазначити, що у формуванні в Україні ефективної і стимулюючої грошової системи потрібна не лише злагоджена і цілеспрямована взаємодія усіх ланок господарського управлінського механізму а й глибокі знання, вміння і навички формування сучасних паперово-кредитних грошових систем і подолання інфляційних загроз, належне розуміння переваг досягнення конвертованості гривні, втілення у життя антизатратного і антиінфляційного механізму економічного зростання, аналіз форм і методів успішних грошових реформ і його використання в процесі наступного вдосконалення грошового обігу. Слід створити таку грошово-кредитну систему, яка б застерігала від помилкових дій у сфері регулювання грошового обігу на основі гривні. При цьому історичний досвід грошового обігу в Україні і нинішнє державотворення мають прискорити остаточний вибір способу суспільного поступу і допомогти нашому суспільству остаточно обрати такий суспільно політичний лад, у якому взаємодія суб'єктів господарського життя спиратиметься на засади добросовісної конкуренції, а гривня на повну потужність свого невичерпаного потенціалу запрацює на економіку і добробут громадян.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення