Курсова робота «Аудит обліку товарно-матеріальних цінностей», 2007 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 27.02.2010 17:53 · від Саша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Теоретичні засади аудиту товарно-матеріальних цінностей 5 1.1. Поняття ТМЦ, об’єкти аудиту та способи його проведення 5 1.2. Основні завдання, джерела інформації аудиту операцій з ТМЦ та нормативно-правові документи, що його регулюють 7 2. Методика проведення аудиту операцій з товарно-матеріальними цінностями 10 2.1. План аудиторської перевірки ТМЦ 10 2.2. Аудит проведення інвентаризації ТМЦ 13 2.3. Аудит повноти оприбуткування, оцінки та списання матеріальних цінностей 17 3. Методика проведення аудиту МШП 21 3.1. Організація та методика проведення переоцінки товарно-матеріальних цінностей 21 3.2. Методика та організація аудиту оборотних малоцінних та швидкозношувальних предметів (МШП) 25 Висновки 29 Список використаної літератури 31 Додатки 33

Висновок

Отже, товарно-матеріальні цінності (ТМЦ) — це сукупність предметів праці, призначених для обробки, переробки або використання у промисловому виробництві, будівництві, сільському господарстві, а також засоби праці, які за чинним законодавством включаються до складу оборотних засобів як малоцінні та швидкозношувальні предмети (МШП) або як товари для продажу.

За допомогою аудиту обліку товарно-матеріальних цінностей, підприємство отримує інформацію про :

— прийом матеріальних запасів за кількісною та якісною ознакою;

— збереження одержаних запасів на складах і у коморах;

— норми витрат на виробництво;

— псування товарно-матеріальних цінностей;

— дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Аудит ТМЦ проводиться в декілька етапів. На першому етапі аудиту з ТМЦ аудитор розробляє план аудиторської перевірки ТМЦ та визначає важливі ділянки перевірок. На другому етапі перевірки аудитор ознайомлюється з організацією та формою ведення обліку, з документообігом та аудиторськими процедурами. На третьому етапі аудиту з'ясовують повноту виправлення помилок в обліку, що виявлені під час попередньої аудиторської перевірки. На четвертому етапі перевірки концентрується увага на законності, правильності обліку ТМЦ і МШП, їх збереженні, списанні та встановленні тотожності даних аналітичного та синтетичного обліку. На останньому етапі аудитор перевіряє забезпечення підприємства нормативними документами щодо надходження, зберігання та відпустку матеріальних цінностей.

Взагалі процес аудиту ТМЦ включає в себе: аудит проведення інвентаризації ТМЦ, аудит повноти оприбуткування, оцінки та списання матеріальних цінностей, проведення переоцінки товарно-матеріальних цінностей, аудит оборотних малоцінних та швидкозношувальних предметів (МШП).

В ході аудиту виявились такі типові помилки, що виникають під час здійснення операцій з матеріальними цінностями:

— незадовільна організація складського господарства та зберігання цінностей;

— невиконання завдань щодо заготівлі матеріалів;

— придбання непотрібних матеріалів, наявність на складі матеріалів, що псуються;

— завищення собівартості заготовлених матеріалів;

— порушення правил приймання вантажів, неправильне визначення та оформлення нестачі;

— неповне оприбуткування запасів, що надійшли;

— необґрунтовані претензії до постачальників;

— нераціональне витрачання матеріалів на виробництво, порушення норм та лімітів відпуску;

— відпуск дефіцитних товарів під виглядом надлишкових на сторону;

— порушення порядку проведення інвентаризації;

— нестача, надлишок, присвоєння матеріальних цінностей;

— помилки та підробки в документах;

— підміна нових матеріалів старими;

— відпуск цінностей за заниженими цінами;

— незадовільне ведення бухгалтерського обліку;

— помилки у визначенні сум уцінок, дооцінок запасів та їх відображення в обліку.

Коментар модератора

Теоретична робота, не містить посилань

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення