Курсова робота «Ділові цикли та безробіття», 2007 рік

З предмету Макроекономіка · додано 27.02.2010 20:20 · від Анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

У курсовій роботі розкривається суть циклів ділової активності їх певна послідовність, яка складається з альтернативних фаз,як вони повторюються, як впливають на зайнятість населення. Висвітлюється питання з приводу безробіття, які його види та наслідки, що говорять, стосовно цієї проблеми, відомі економісти, його виникнення та методи запобігання, зроблені висновки як уникнути безробіття на основі історичного досвіду. У роботі відмічені посилання на літературу. Зміст курсової роботи: І. Вступ 3 І. Циклічність як форма економічного розвитку 4 1.2. Фази циклу 6 1.3. Тривалість економічного циклу 10 1.4. Причини та класифікація ділових циклів. 12 1.5. Причини циклічного розвитку економіки. 14 Іi. Безробіття, як одна з причин макроекономічної нестабільності 16 2.1. Зайнятість населення. 16 Економічно активне населення Економічно пасивне населення 16 2.2. Безробіття та його види. 18 2.3. Рівень безробіття. Закон Оукена 22 2.4. Теорії пояснення безробіття 26 Ііі. Причини та подолання наслідків безробіття 28 3.1. Причини безробіття 28 3.2. Соціальні наслідки безробіття та державне регулювання зайнятості. 32 3.3. Методи подолання безробіття викликаного коливаннями циклів ділової активності 34 Висновок 39 Перелік використано літератури 41

Висновок

Кожне суспільство прагне до економічного зростання. Технічний прогрес, запровадження нових технологій, збільшення виробничих потужностей та підвищення життєвого рівня людей є стратегічними напрямами динамічного розвитку економіки кожної країни. Проте довгострокове економічне зростання не завжди є рівномірним. Воно переривається періодами економічної нестабільності, коливаннями у темпах економічного зростання, структурі й ефективності відтворення. Періоди швидкого зростання економіки перериваються спадом виробництва, низьким рівнем зайнятості (безробіттям) та зростанням цін (інфляцією).

Циклічність була помічена давно вченими-економістами. Особливо коли почастішали періодичні економічні кризи - торгові, фінансово-кредитні, а потім і промислові. Спочатку вони охопили окремі найрозвинутіші країни (насамперед Англію), а потім набули характеру світових криз. Циклічний розвиток економіки став предметом дослідження багатьох учених-економістів.

Отже, важливою особливістю ринкової економіки є її нестабільність. Чергування піднесень і спадів у економіці призводить до того, що її розвиток носить непрямолінійно зростаючий, а хвилеподібно зростаючий характер. У макроекономічній науці домінує думка, що хвилеподібні коливання в економіці відбуваються не хаотично, а в формі економічних (ділових) циклів.

Незважаючи на всі розбіжності відносно першопричини економічних циклів, беззаперечним є визнання того, що в кінцевому підсумку циклічні коливання в економіці зумовлюються суттєвим відхиленням сукупного попиту від сукупної пропозиції, супутніх витрат від потенційних можливостей виробництва. Головними індикаторами цих відхилень є коливання рівня виробництва, продуктивності праці, реальних доходів населення і на сам перед безробіття.

На базі опрацьованого мною матеріалу, я спробую зробити деякі висновки, які на мою думку висвітлюють стан моєї курсової роботи.

1. Короткострокові і середньострокові цикли в ринковій економіці мають ідентичну внутрішню структуру і у багатьох випадках спільні рушійні механізми.

2. Середньострокові цикли мають переважно локальну дію і не впливають одночасно на всі сфери економічної діяльності, а у сукупності вони здатні викликати загальнонаціональні тривалі довгострокові цикли, рушійними силами яких є масове оновлення науково-технічного потенціалу країни й значні структурні зміни в економіці.

3. Безробіття – є свідченням порушення рівноваги, тим самим є результатом певних макроекономічних коливань (циклів ділової активності).

4. Наявність безробіття є свідченням недовикористання ресурсів суспільства, а отже, і чинником, що діє в бік зменшення ВНП, сукупної пропозиції.

5. Безробіття – це, окрім усього, певна кількість людей із меншою платоспроможністю, що спричиняє зменшення сукупного попиту. Отже, безробіття впливає на макро-рівновагу з двох боків: і з боку попиту, і з боку пропозиції.

Досвід засвідчує: певний відсоток безробіття існує завжди, і не завжди залежить від коливань циклів ділової активності. Покладаючись на цей безперечний факт, можна висловити припущення, що певний рівень безробіття є нормою, певною мірою природним явищем.

Коментар модератора

Ссилок не багато

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали