Дипломна робота «Оцінка впливу прибутку на фінансову безпеку підприємства», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 26.02.2010 14:04 · від Виктория · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Характеристика взаэмозв’язку фінансової безпеки та прибутку 1.1. Основні поняття і визначення фінансової безпеки 1.2. Прибуток та його економічна сутність, як важель фінансової безпеки підприємства 1.3. Сутністна характеристика впливу на фінансову безпеку Розділ 2. Інструментарій щодо оцінки фінансової безпеки підприємства 2.1. Аналіз фінансової безпеки ТОВ «Торговий дім «Луганські акумулятори» 2.2. Система оцінки фінансової безпеки ТОВ «ТД «Луганські акумулятори» 2.3. Оцінка фінансового результату діяльності підприємства, згідно показників ділової активності Розділ 3. Шляхи та напрямки удосконалення фінансової безпеки підприємства 3.1. Розробка стратегії управління розподілом прибутку на наступний період для фінансової безпеки підприємства 3.2. Формування резерва прибутку для запеспечення фінансової безпеки підприємства 3.3. Поліпшення фінансової безпеки підприємства та вдосконалення формування і використання прибутку Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В умовах фінансової кризи, яка характеризується великим коливанням факторів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, загрозами його фінансових інтересів з боку окремих суб’єктів господарювання, високим рівнем фінансових ризиків, одним з актуальних напрямів управлінської діяльності підприємства є забезпечення його життєдіяльності за допомогою отримання макимального прибутку за для фінансової безпеки підприємства.

Для забезпечення фінансової безпеки в процесі формування політики розподілу прибутку необхідно вирішити наступні завдання: забезпечити отримання власниками необхідної норми прибутку на інвестований капітал, визначити пріоритетні цілі стратегічного розвитку підприємства за рахунок частки прибутку, яка капіталізується, створити умови стимулювання трудової активності і додатково соціального захисту працівників; визначити необхідні розміри резервного і інших фондів підприємства.

Однак, забезпечення фінансової безпеки торгівельних підприємств неможливе без фінансової підтримки зі сторони держави, зокрема, необхідним є надання державних дотацій, особливо, закупівля державою за відповідними цінами акумуляторної продукції, та зниження податкового тиску.

Лише комплексні дії торгівельних підприємств акумуляторної продукції та держави, спрямовані на підтримання фінансової безпеки шляхом створення умов і вжиття заходів для отримання необхідного рівня прибутку, зможе забезпечити бажаний результат.

Для того щоб надати оцінку впливу прибутку на фінансову бекзпеку піприємства ТОВ «ТД «Луганські акумулятори» проведемо розрахунок показників фінансового стану підприємства.

Взагалі проведений аналіз показників діяльності ТОВ «ТД «Луганські акумулятори» про ефективну та прибуткову діяльність підприємства, але у 2008 році зменшилися обсяги продажу акумуляторної пордукціі у зв’язку з програшем тендера Російському виробнику був частково втрачений вітчизняний ринок акумуляторної продукції.

З втрачею частки вітчизняного ринку основні показники господарської діяльності погіршилися, але рентабельність реалізованої продукції підвищилась за допомогою зниження цін на основний матеріал з 25$ до 12$ та дебіторська заборгованість збільшилась на 13% в зв’язку з тим що з’явилось більше контрактів на експорт і тому держава повинна відшкодувати ПДВ.

Динаміка показників фінансового стану підприємства показує, що фінансовий стан ТОВ «ТД «Луганські акумулятори» не є задовільним, тому що, наявна тенденція до зменшення показників рентабельності та ліквідності підприємства. По цьому видно що ТОВ «ТД «Луганські акумулятори» переживає скрутні часи.

Оцінив вплив прибутку на фінансову безпеку підприємства доцільним є використання підприємцями антикризової фінансової стратегії.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали