Курсова робота «Фінансовий облік довгострокових фінансових інвестицій», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 25.02.2010 10:44 · від Люда · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи бухгалтерського фінансового обліку довгострокових фінансових інвестицій 6 1.1. Економічна сутність довгострокових фінансових інвестицій 6 1.2. Огляд нормативно-правової бази з питань бухгалтерського фінансового обліку і контролю довгострокових фінансових інвестицій 9 1.3. Огляд літературних джерел з питань бухгалтерського фінансового обліку довгострокових фінансових інвестицій 14 Розділ 2. Організація і методика бухгалтерського фінансового обліку довгострокових фінансових інвестицій 16 2.1. Організація бухгалтерського фінансового обліку, документооборот довгострокових фінансових інвестицій 16 2.3. Податковий облік довгострокових фінансових інвестицій 23 2.4. Відображення довгострокових фінансових інвестицій у звітності підприємства 26 Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку довгострокових фінансових інвестицій 28 3.1. Удосконалення теоретичних та практичних засад бухгалтерського фінансового обліку довгострокових фінансових інвестицій 28 3.2. Управлінський аспект обліку довгострокових фінансових інвестицій 33 Висновки 35 Список використанної літератури 37

Висновок

Довгострокові фінансові інвестиції утримуються підприємством на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент;

Довгострокові фінансові інвестиції поділяються на: інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі, інші інвестиції пов'язаним сторонам і інвестиції непов'язаним сторонам.

Всі довгострокові фінансові інвестиції згідно П(C)БО 12 можливо поділити на дві великі групи, а саме:

1) інвестиції, що надають право власності інвестору;

2) інвестиції, що не надають право власності інвестору.

Довгострокові фінансові інвестиції з правом власності поділяються на такі види:

1. Фінансові інвестиції в асоційовані підприємства.

2. Фінансові інвестиції в спільну діяльність (спільні підприємства).

3. Фінансові інвестиції в дочірні підприємства.

4. Фінансові інвестиції в підприємства, на які інвестор не має суттєвого впливу.

Залежно від рівня впливу (суттєвий, незначний, контрольний) інвестора на об'єкт інвестування та наведеної класифікації визначається метод оцінки та обліку інвестицій на дату балансу. В П(С)БО 12 визначено два методи оцінки та обліку на дату балансу, а саме: за справедливою вартістю і за методом участі в капіталі.

Згідно П(с)БО 12, довгострокові фінансові інвестиції з правом власності обліковуються у підприємства-інвестора на дату балансу за справедливою вартістю, якщо:

а) вони придбані в асоційованого, дочірнього, або спільного (із створенням юридичної особи) підприємства та утримуються виключно для продажу протягом дванадцяти місяців з дати їх придбання;

б) асоційоване, дочірнє, або спільне (із створенням юридичної особи) підприємство веде діяльність в умовах, що обмежують його здатність передавати кошти інвестору (учаснику спільного підприємства) протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців;

в) підприємство-інвестор, що здійснило інвестицію в спільне (із створенням юридичної особи) підприємство, не є контрольним учасником;

г) підприємство-інвестор не має суттєвого впливу (наприклад, менше 25% голосів акцій, що дають право голосу) на об'єкт інвестування.

Згідно з п.4 П(с)БО 3 метод участі в капіталі - це метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Для обліку довгострокових інвестицій використовується рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Він призначений для узагальнення інформації про наявність і рух довгострокових вкладень у цінні папери інших підприємств, облігації державних і місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни і за кордоном і т.п..

На дебеті активного рахунка № 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається вартість довгострокових інвестицій, на кредиті - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій (рах. № 14) ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.

Довгострокові фінансові інвестиції відображаються у складі активів в рядку балансу 040.

Коментар модератора

Робота не містить посилань на літературу

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення