Курсова робота «Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємств», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 24.02.2010 08:10 · від Марія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Економічна сутність та класифікація інвестицій 6 1.1. Концептуальні підходи до визначення поняття «інвестиції» у сучасній науці 6 1.2. Основні напрямки класифікації інвестицій 13 2. Інвестиційна діяльність підприємства в ринковій економіці 17 2.1. Економічний зміст, мета та завдання інвестиційної діяльності 17 2.2. Перспективна спрямованість інвестиційної діяльності та інвестиційна стратегія підприємства 21 3. Джерела інвестиційної діяльності та методи інвестування на підприємствах 27 3.1. Шляхи надходження коштів на інвестиції 27 3.2. Випуск акцій як метод здійснення інвестиційної діяльності 31 3.3. Самофінансування інвестиційної діяльності як один із методів інвестування 34 Висновки 37 Список використаної літератури 40

Висновок

Проведений аналіз спеціалізованої літератури показав різноманітність трактування поняття «інвестиція». Це – або ототожнення з поняттям капіталовкладення, або ж будь–яке вкладення коштів. Вважаємо доцільним трактування інвестицій як вкладення коштів з метою забезпечення їх збільшення у майбутньому, а поняття «інвестиційна діяльність» – як комплекс робіт виконуваних в інтересах ефективної реалізації інвестицій. Інвестиції забезпечують динамічний розвиток підприємства і дозволяють вирішувати такі задачі, як розширення власної підприємницької діяльності за рахунок нагромадження фінансових і матеріальних ресурсів; придбання нових підприємств; диверсифікованість діяльності внаслідок освоєння нових областей бізнесу.

Інвестиційна діяльність у тім чи іншому ступені притаманна будь–якому підприємству. Ухвалення інвестиційного рішення неможливо без врахування наступних факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, кількість доступних проектів, обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування, ризик, зв'язаний із прийняттям того чи іншого рішення й ін.

Ефективність інвестиційної діяльності вирішальною мірою залежить від рівня розвитку капітального будівництва, інвестиційного та промислово–будівельного комплексів, що у свою чергу зумовлюється виробничим потенціалом його матеріально–технічної бази, кваліфікацією складу виконавців, науково–технічним рівнем проектних рішень, станом організації та планування інвестиційного процесу, забезпеченістю його фінансовими ресурсами, сукупною діяльністю всіх учасників процесу.

На сучасному етапі розвитку економіки ефективність інвестиційної діяльності залежить від відродження фінансового, фінансово–кредитного та інвестиційного ринків у економіці нашої країни. Економічне піднесення та активність інвестиційної діяльності можуть бути досягнуті тільки шляхом створення діючого ринку капіталів та інвестицій.

Для кожного підприємства є важливим його інвестиційна стратегія. Формування інвестиційної стратегії підприємства являє собою складний творчий процес, що ґрунтується на прогнозуванні окремих умов здійснення інвестиційної діяльності і кон'юнктури інвестиційного ринку як у цілому, так і в розрізі окремих його сегментів. Ця стратегія завжди формується в рамках загальної стратегії економічного розвитку, погоджується з нею по цілям, етапам, строкам реалізації.

Причини, що обумовлюють необхідність інвестицій, можуть бути різні, однак у цілому їх можна підрозділити на три види: відновлення наявної матеріально–технічної бази, нарощування обсягів виробничої діяльності, освоєння нових видів діяльності. Ступінь відповідальності за прийняття інвестиційного проекту в рамках того чи іншого напрямку різна. Так, якщо мова йде про заміщення наявних виробничих потужностей, рішення може бути прийняте досить безболісно, оскільки керівництво підприємства ясно уявляє собі, у якому обсязі і з якими характеристиками необхідні нові основні засоби. Задача ускладнюється, якщо мова йде про інвестиції, зв'язані з розширенням основної діяльності, оскільки в цьому випадку необхідно врахувати цілий ряд нових факторів: можливість зміни положення фірми на ринку товарів, доступність додаткових обсягів матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, можливість освоєння нових ринків і ін. Нерідко рішення повинні прийматися в умовах, коли є ряд альтернативних чи взаємно незалежних проектів. У цьому випадку необхідно зробити вибір одного чи декількох проектів, ґрунтуючись на якихось критеріях. Очевидно, що таких критеріїв може бути декілька, а імовірність того, що якийсь один проект буде переважати інших за всіма критеріями, як правило, значно менше одиниці.

Основу інвестиційної діяльності підприємства складає реальне інвестування. У сучасних умовах господарювання дана форма інвестування для багатьох фірм є єдиним напрямком інвестиційної діяльності. Це зв'язано з тим, що реальні інвестиції виступають основною формою реалізації економічного розвитку підприємства, тому що дана форма інвестування дозволяє їм освоювати нові товарні ринки і забезпечувати постійне збільшення своєї ринкової вартості.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення