Курсова робота «Корпоративні цінні папери», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 23.02.2010 21:38 · від Антон · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Види корпоративних цінних паперів та їх особливості 2.Операції з корпоративними цінними паперами 3.Формування та розвиток ринку корпоративних цінних паперів 4.Державне регулювання випуску та обігу корпоративних цінних паперів в Україні та за кордоном Висновок Список літератури Додатки

Висновок

Узагальнюючи зроблене дослідження, зробимо такі висновки.

На даному етапі розвитку українського ринку корпоративних цінних паперів поки що не сформовано законодавчу базу, яка необхідна для його повноцінного функціонування. В основному він (ринок) регулюється підзаконними актами ДКЦПФР, причому ці акти піддаються змінам кожні 3-4 роки. В умовах нестійкого законодавства розвиток фондового ринку неможливий.

З погляду визначення правових засад здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском та обігом цінних паперів та їх похідних, найбільш важливими є ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів України». Цим законом визначаються мета та форми державного регулювання ринку цінних паперів, органи, що здійснюють державне регулювання, зокрема, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її завдання, функції, повноваження, права, відповідальність в відносини з іншими державними органами з питань регулювання та контролю на зазначеному ринку.

На сьогодні важливо створити систему правового регулювання, складовими якої стало б нове покоління взаємозв’язаних і узгоджених між собою законодавчих актів, вироблених на засадах сучасної законодавчої методології і техніки, і які були б спроможні регулювати більшість суттєво важливих аспектів ринку цінних паперів (а не окремі з них), а, крім того, виробляти та встановлювати конкретні критерії, стандарти і процедури відносин учасників-емітентів, індивідуальних інвесторів, посередників, інших інфраструктурних інститутів, регулювати біржову та позабіржову систему торгівлі, визначати повноваження та обов’язки саморегулівних організацій.

Актуальним залишається питання нагальної необхідності прийняття в Україні спеціального закону, який би врегулював існуючі проблеми створення і діяльності вітчизняних акціонерних товариств та базувався на загальноприйнятих відпрацьованих міжнародних принципах корпоративного управління.

Перспективними у сфері розвитку законодавства щодо регулювання ринку цінних паперів є питання розвитку діяльності з інвестиційного консультування, забезпечення технологічної консолідації реєстраторів власників іменних цінних паперів, що ведуть реєстри емітентів, цінні папери яких знаходяться в лістингу організаторів торгівлі, з центральним депозитарієм цінних паперів на основі електронного документообігу та електронного цифрового підпису, запровадження обов’язкового страхування прямими учасниками Національної депозитарної системи ризиків за основною їх діяльністю, передбачення посилання відповідальності за порушення законодавства прямими учасниками Національної депозитарної системи щодо реєстрації права власності на цінні папери та приведення положень ЗУ «Про аудиторську діяльність» у відповідність з основними положеннями законодавства ЄС.

Натомість, дуже важливо, щоб одночасно з прийняттям законодавчих актів з цих питань вносились зміни до законодавчих актів у суміжних галузях (приватизації, податкового законодавства, валютного законодавства, судових процедур, бухгалтерського обліку та аудиту, посилення адміністративного регулювання), що значно підвищило б ефективність застосування законодавчо-нормативного регулювання ринку корпоративних цінних паперів в Україні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення