Курсова робота «Глобальні проблеми людства та перспективи їх вирішення», 2007 рік

З предмету Політична економіка · додано 22.02.2010 21:20 · від Ира · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1 Теоретичні відомості та підходи до визначення глобальних проблем людства 1.1. Сутність та причини виникнення глобальних проблем людства 1.2. Сучасний стан світових проблем Розділ 2 Українська перспектива вирішення глобальних проблем сучасності 2.1. Проблеми політичного характеру 2.2. Продовольчий аспект подоланнябідності 2.3. Екологічний імператив 2.4. Соціокультурні проблеми Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

На початку третього тисячоліття світ перетворивсяна глобальну економічну систему. Тепер світ і світове людство стали єдиним глобальним організмом. Для майбутнього всього людства наступні 2 десятиріччя будуть визначальними: або співдружність націй вирішить найголовніші проблеми, або почнеться незворотна деградація біосфери і поступова загибель цивілізації. Адже, глобалізація несе в собі нові небачені можливості для розвитку людства і нові небачені загрози його існуванню. Наприклад, доки ви дочитаєте цей абзац, народиться приблизно 100 дітей – 6 у промислово розвинених країнах і 94 у країнах, що розвиваються. Тут криється глобальна проблема. Адже, хоч би якими були перспективи для економіки промислово розвинених країн, тривале світове процвітання й безпека – за самими лише показниками – залежать від світового розвитку країн, що розвиваються.

Планета вже не витримує антропогенного тиску: подвоєння населення всього за кілька десятиріч та його концентрація головним чином у містах; п`яти-, десятикратний приріст економічної активності менш ніж за століття; некероване зростання різних перетворень у сільському господарстві, енергетичних і промислових системах; супермілітаризація суспільства та

накопичення великої кількості глобально небезпечної ядерної та

хімічної зброї. Отже, вкрай необхідним є не тільки пошук шляхів вирішення таких проблем, а й безпосередня їх реалізація. Основними перспективами розв’язання багатьох глобальних проблем з погляду речового змісту є:

- демілітаризація економіки;

- встановлення балансу між національною й глобальною політикою;

- структурні зміни у використанні наявних невідновлюваних видів енергії, а саме: зростання частки вугілля в енергобалансі й зменшення газу та нафти, оскільки запасів цих корисних копалин на планеті менше, а їхня цінність для хімічної промисловості набагато більша;

- істотна зміна механізму ціноутворення на природні ресурси;

- створення екологічно чистої вугільної енергетики, яка б працювала без викидів шкідливих газів. Все це вимагає більших видатків держав на природоохоронні цілі. Але за останні роки такі витрати в Україні значно скоротилися;

- інтенсивний розвиток у країнах власних сировинних господарств, зокрема переробних галузей сировини у країнах, що розвиваються. Для розв’язання проблеми голоду в цих країнах слід розширювати посівні площі, запроваджувати передову агротехніку, високопродуктивне тваринництво, високоврожайні культури тощо

- швидкий розвиток і використання основних видів відновлюваної енергії: сонячної, енергії вітру, океану та гідроенергії річок;

- вивчення запасів усіх ресурсів з використанням найновіших досягнень НТР;

- пошук ефективних важелів управління процесом зростання народонаселення для його стабілізації на рівні 10 млрд осіб;

- комплексна розробка законодавства про охорону довкілля, зокрема законодавчі норми про відходи;

- активізація діяльності різних громадських організацій, політичних партій, спрямованої на розв’язання глобальних проблем, створення нових організацій, головним завданням яких було б збереження життя на Землі, забезпечення адекватних із погляду людини умов існування на планеті.

Безсумнівним пріоритетом розв'язання глобальних проблем є використання принципів демократії у відносинах між країнами, народами, цивілізаціями.

Кожен повинен усвідомити, що наперед встановленого майбутнього не існує. Люди нездатні змінити своє минуле, оскільки свобода, якою володіли минулі покоління, вже перетворилася для наступних поколінь у реальну дійсність. Майбутнє ж - це сфера реальних можливостей, які люди повинні використовувати в усіх аспектах життєдіяльності. А враховуючи те, що нині є більше згоди у тому, що і як робити, ніж за всю новітню історію, лишається скрізь втілити ці ідеї у життя.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення