Курсова робота «Податкове планування та оптимізація на підприємстві(на прикладі Акціонерного товариства закритого типу «Херсонська кондитерська фабрика»)», 2009 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 22.02.2010 18:50 · від Lussi · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні основи оподаткування підприємств в Україні 1.1. Сутність і призначення системи оподаткування підприємств 1.2. Характеристика загальнодержавних податків і зборів з юридичних осіб 2. Оцінка сплати податків підприємства(на прикладі Акціонерного товариства закритого типу «Херсонська кондитерська фабрика») 2.1. Порядок встановлення та сплата непрямих податків підприємством 2.2. Організація проведення прямого оподаткування доходів підприємств 3. Можливості планування і оптимізації податкових платежів підприємства Висновок Список використаних джерел

Висновок

Дослідження проведене в курсовій роботі дає можливість зробити такі висновки.

Податки виступають одним із головних інструментів у руках держави в здійсненні економічної та соціальної політики. Вирішення зазначених завдань прямо залежить від обсягів надходжень податкових платежів.

Податки та податкові платежі – це форма надходження коштів державі від інших форм власності, перехід власності з особистої та колективної форми в державну. Ще здавна податки почали поділяти на прямі і непрямі. Критерієм такого поділу стала теоретична можливість перекладання податків на споживача товарів. Передбачається, що кінцевим платником прямих податків стає той, хто отримує дохід, володіє майном, а кінцевим платником непрямих податків – споживач товару, тому їх називають податками на споживання.

Прямі податки – обов'язкові платежі, які напряму сплачуються платником до бюджету держави залежно від розміру об'єкта оподаткування. Причому сплата такого податку призводить до вартісного зменшення об'єкта оподаткування (податок з прибутку підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на нерухоме майно, плата за землю, податок з власників транспортних засобів).

Непрямі податки - податки на товари і послуги, що встановлюються у вигляді надбавки до ціни або тарифу, оплачуються покупцями при купівлі товарів та отриманні послуг, а в бюджет вносяться продавцями чи рідше виробниками цих товарів та послуг.

Поділ податків на прямі і непрямі, за критеріями перекладності та платоспроможності платника, дає змогу трактувати останні як такі, що включаються в ціну товарів і послуг та розмір яких для окремого платника визначається величиною споживання і прямо не залежить від його доходів.

Економічна природа податку полягає у зв'язуванні його призначення об'єкта оподаткування й джерела сплати, а також визначення впливу на суб'єктів оподаткування і на економіку в цілому. За економічним змістом податки -це форма фінансових відносин між державою й членами суспільства.

В сучасних умовах господарювання податки є суттєвим фактором впливу на фінансово - господарську діяльність підприємств. Тому забезпечити нормальне функціонування підприємства у нестабільному соціальне -економічному середовищі та якісне управління його фінансовими ресурсами можливо лише при наявності розробленої ними концепції управління податками. Що є одним з основних шляхів удосконалення мехамізму оподаткування податку на прибуток.

Однією з головних умов реформування ринкового середовища, підтри-мання фінансової стабільності й інтеграції у світове співтовариство є розроб-лення науково обґрунтованої концепції оподаткування.

Принципово важливе значення для ефективності здійснюваних перетворень в економіці України, для сталого її розвитку і створення на цій основі належної бази для підвищення добробуту населення України є реформування податкової системи шляхом реалізації таких завдань:

а) забезпечення стабільності податкової системи та її спрощення, зниження податкового навантаження, створення справедливого підходу до всіх категорій платників податків. Нагальним є питання скасування численних пільг, що негативно позначається на формуванні вартісних показників в економіці і доходів бюджету.

б) створити дієвий механізм контролю за сплатою податків, зборів і справляння інших обов'язкових платежів, посилити відповідальність за ухилення та несвоєчасну їх сплату. З цією метою слід запровадити автоматизовану систему планування документальних перевірок з питань оподаткування, розробити механізм контролю за достовірністю даних шляхом проведення автоматизованих "перехресних" перевірок поданих звітів.

в) дотримуватись міжнародних угод щодо оподаткування, адаптувати податкове законодавство України до законодавства країн Європейського Союзу, що полегшить роботу наших експортерів, нерезидентів зі сплати податків, а податкових органів - перевірки правильності нарахувань.

Для забезпечення функціонування підприємсва, якісного управління його фінансовими ресурсами ефективним важелем для підприємства виступає впровадженя об'єктивного його аналізу податкової оптимізації (його складових: валових доходів, валових витрат), податкового планування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення