Курсова робота «Діяльність Національної депозитарної системи на ринку фінансових послуг», 2010 рік

З предмету Фінанси · додано 22.02.2010 07:36 · від уауа · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Характеристика, структура і основи здійснення операцій у Національній депозитарній системі 4 1.1. Національна депозитарна система: структура, основи функціонування, учасники 4 1.2. Основи депозитарної діяльності в Україні 10 1.3. Регулювання діяльності національної депозитарної системи і особливості електронного обігу цінних паперів 19 Розділ 2. Діяльності Національної депозитарної системи на ринку фінансових послуг 25 2.1. Аналіз діяльності Національного депозитарію України 25 2.2. Міжрегіональний фондовий союз як елемент Національної депозитарної системи України 41 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку Національної депозитарної системи України 47 3.1. Досвід Польщі у розбудові Національної депозитарної системи України 47 3.2. Проблеми функціонування Національної депозитарної системи України та шляхи їх вирішення 53 Висновок 59 Список використаних джерел 61

Висновок

Одним із головних елементів інфраструктури ринку цінних паперів є депозитарна система. Національна депозитарна система відіграє винятково важливу роль на ринку цінних паперів, особливо в питаннях переходу прав власності на цінні папери. Тому сьогодні дедалі більше уваги приділяється розвиткові депозитарної системи України з боку виконавчих органів влади. Проте до сьогодні не вдалося знизити гостроту багатьох проблем та ймовірність виникнення конфліктних ситуацій на ринку цінних паперів.

З огляду на не важливим завданням розвитку ринку цінних паперів є удосконалення системи обліку прав на цінні папери за рахунок забезпечення їх надійного зберігання, оперативного доступу та перереєстрації прав власності з мінімальними ризиками для власників.

Питання створення Центрального мультидепозитарію України - складне і неоднозначне. Як і у випадку створення класичного центрального депозитарію в Україні, для цього необхідно буде прийняти численні зміни до нормативних документів, насамперед, до Закону України «Про Національну депозитарну систему України». Також знадобляться вищезгадані зусилля, спрямовані на вирівнювання можливостей депозитаріїв. З огляду на це, традиційний варіант є простішим і реальнішим. Але якщо деякі розбіжності між депозитаріями при прийнятті ключових рішень будуть розцінені як критичні, модель завжди залишатиметься теоретично обґрунтованою альтернативою основній концепції централізації депозитарної системи. При цьому не слід забувати, що незважаючи на невпорядкованість, проблемність і, зрештою, неефективність інфраструктури українського фондового ринку, вона не може бути безболісно перебудована суто революційними методами. Натомість доцільніше відштовхуватися від існуючої ситуації і поступово покращувати систему еволюційним шляхом. Тобто, замість вічного пошуку переважно недосяжного ідеалу, краще якнайшвидше отримати дещо реальне і найбільш прийнятне для учасників ринку.

Проблемі депозитарної діяльності у світовій практиці приділяється чимало уваги. Враховуючи особливу роль систем, які забезпечують укладання, кліринг та виконання угод, у березні 1989 року група міжнародних експертів з фондового ринку ("Група тридцяти') створила робочий комітет, який розробив дев'ять рекомендацій з розвитку, упорядкування та стандартизації національних і міжнародних ринків цінних паперів. Ці рекомендації є авторитетною думкою лідерів індустрії цінних паперів та кваліфікованих експертів у цій сфері. Сформульовані рекомендації (серед яких і створення Центрального депозитарію) не втратили своєї актуальності й сьогодні. Рекомендації "Групи тридцяти", які мають підтримуватися національним законодавством, відводять депозитаріям провідну роль у процесі підвищення ефективності функціонування фондових ринків, зменшення собівартості та ризику операцій.

Отже, основними напрямами розвитку Національної депозитарної системи мають бути: по-перше, удосконалення законодавства та уніфікація обліку цінних паперів, по-друге, централізація депозитарної системи та її інтеграція у міжнародний ринок цінних паперів.

Формування ефективної депозитарної системи є необхідною умовою для стрімкого і необхідного для нашої країни ринку фінансових послуг, а отже і економічного зростання в цілому.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?