Курсова робота «Податок на прибуток підприємств в ситемі прямого оподаткування. (на прикладі Вознесенської ОДПІ Миколаївської області)», 2009 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 21.02.2010 18:37 · від kivas · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ I. Роль та місце податку на прибуток в системі прямого оподаткування в Україні. Законодавчі, теоретичні та практичні аспекти. 5 1.1. Економічна суть податку на прибуток підприємств та його роль і місце в системі прямого оподаткування в Україі 5 1.2. Законодавчі аспекти адміністрування податку на прибуток. 9 1.3. Практичні процедури адміністрування податку на прибуток згідно із ЗУ „Про Державну податкову службу” та ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств” 28 Розділ II. Аналіз діяльності Вознесенської ОДПІ з адміністрування податку на прибуток в 2008-2009рр 32 2.1. Роль та місце податку на прибуток в надходженнях до Державного бюджету на прикладі Вознесенської ОДПІ 32 2.2. Оцінка рівня сплати податку на прибуток 36 Розділ IIІ. Основні шляхи удосконалення адміністрування прибутку 40 3.1. Проблеми уніфікації бухгалтерського та податкового обліку і шляхи їх вирішення 40 3.2. Основні напрямки удосконалення контрольно-перевірочної та оперативно-розшукової роботи по залученню податку на прибуток до Державного бюджету 46 Висновки 50 Список використаної літератури 52 Додатки 54

Висновок

На протязі всієї історії розвитку людства жодна держава не змогла існувати без податків. Не зможе і Україна, особливо без такого податку, як податок на прибуток підприємств. Але, на жаль, регулюючій функції цього податку як інструменту регулювання розвитку виробництва надається другорядне значення. Для нашої держави податок на прибуток підприємств – це насамперед важливе джерело наповнення бюджету. І справді, податок на прибуток впевнено тримає друге місце за сумами зборів після податку на додану вартість.

На нашу думку, одним з елементів вдосконалення податкової системи України є те, що необхідно приймати нові закони, які б були призначені для нормального користування, а не для заплутування користувачів цих законів. Є доцільним гармонізацізія бухгалтерського та податкового обліку, що зменшить кількість нормативно-правових актів діючого законодавства з даного питання та полегшить ведення обліку на підприємствах, зумовить зменшення використання різних схем мінімізації та зменшить кількість спірних питань, які повсякчас підприємствам доводиться вирішувати в судовому порядку, оскаржуючи несправедливі, на їх думку, рішення податкових органів щодо порушення податкового законодавства.

Дуже важливим, з огляду збільшення надходжень по податку на прибуток, є боротьба з такими негативними явищами, як мінімізація, використання різних схем ухилення від оподаткування. Все це має місце в зв’язку із неузгодженістю та подекуди серйозними протиріччями діючого законодавства. Задля подолання цих явищ нами пропонується організувати на належному рівні роботу з податковими інформаторами.

Крім цього нами пропонується змінити методику відбору платників податків для формування плану документальних перевірок згідно існуючих методів многомірного статистичного аналізу даних реалізує новий концептувальний підхід, методологічною основою якого служить виділення з фіскального ризику його складових: фіскального ризику, податкового операційного ризику, податкового адміністративного та нормативно-правового ризику. В якості аналітичного критерія відбору доцільно використовувати показник податкового операційного ризику. Інші види фіскального ризику не можуть бути такою ознакою для цілей формування плана перевірок.

Важливим напрямом також є підвищення уваги до неприбуткових установ та організацій, створених не для виконання функцій держави, а також платників фіксованого сільськогосподарського податку та єдиного податку.

Великі надії покладаються на новий Податковий Кодекс. Але з огляду на думки спеціалістів непорозумінь і недосконалостей в його проекті не поменшало, а пунктів значно побільшало.

Але попри всі недоліки законодавства, основні його моменти потрібно знати і вміти ними правильно користуватися. Це насамперед необхідно для ефективного господарювання. Треба чітко розуміти і вміти розраховувати базу оподаткування податком на прибуток, яка розраховується зменьшенням суми скоригованого доходу звітного періоду на валові витрати платника і суму амортизаційних відрахувань. А для цього потрібно чітко знати, що включати до складу валового доходу та валових витрат, а що ні, та вміти вірно розраховувати суми амортизаційних відрахувань. Тому треба постійно слідкувати за змінами в податковому законодавстві України.

Коментар модератора

Робота не містить посилань на літературу

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення