Курсова робота «Інвестиційний проект для СФГ «Зоря»», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.02.2010 19:54 · від symon · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти розробки інвестиційних проектів 5 1.1. Поняття інвестиційного проекту 5 1.2. Розробка інвестиційного проекту, його складові 10 1.3. Аналіз останніх досліджень і публікацій оцінки інвестиційних проектів 21 Розділ 2. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства 25 2.1. Загальна характеристика досліджуваного підприємства 25 2.2. Оцінка фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємства 34 2.3. SWOT-аналіз як інструмент в системі інвестиційного управління підприємством 46 Розділ 3. Розробка інвестиційного проекту для СФГ «Зоря» 50 3.1. Обґрунтування і визначення виробничої програми інвестиційного проекту 50 3.2. Розрахунок чистої приведеної вартості 52 3.3. Розрахунок рентабельності та внутрішної норми (ставки) доходності 55 3.4. Розрахунок періоду окупності та чистої термінальної вартості інвестиційного проекту 57 Висновки і пропозиції 61 Список літератури 63

Висновок

На сьогоднішній день в Україні в умовах інфляційної кризи проблема вибору інвестиційних проектів, що зможуть забезпечити високу ефективність вкладення капіталу, є надзвичайно актуальною. Проблема загострюється не лише через дефіцитність вільних фінансових ресурсів і небажання інвесторів спрямовувати їх у реальний сектор економіки, а й у низькій спроможності виробничого сектору сприйняти потенційні інвестиції. Так, на багатьох підприємствах відсутні прогнози перспективного розвитку, а реалізовані інвестиційні проекти опрацьовані на недостатньому рівні. Тому особливої актуальності набуває дослідження методології оцінки й обґрунтування проектів.

Для того щоб повніше охопити багатофункціональність поняття "інвестиційний проект", визначимо його у двох аспектах: як документ і як конкретні дії інвестора щодо реалізації своїх інвестиційних намірів.

Згідно з першим аспектом інвестиційний проект — це спеціально підготовлена документація з максимально повним описом і обгрунтуванням всіх особливостей майбутнього інвестування. У такому розумінні проект є документованим інвестиційним планом.

Щодо другого аспекту інвестиційний проект — це комплекс заходів, які здійснює інвестор з метою реалізації свого плану нарощування капіталу. Дії інвестора мають бути оптимальними для досягнення поставлених цілей при обмеженні часових, фінансових і матеріальних ресурсів.

Загальна схема проектного аналізу складається з таких етапів:

1. Попередній аналіз інвестиційної ідеї.

2. Ідентифікація проекту (регіон, галузь, роль проекту з урахуванням місцевих умов, масштаб проекту, базове підприємство).

3. Інституціональний аналіз (зовнішні умови, юридичні й адміністративні аспекти проекту).

4. Аналіз технічної бази проекту (передбачений виробничий апарат, технологія, організація виробництва та зберігання продукції).

5. Комерційний аналіз проекту (співвідношення проекту і ринків його продукції, реалістичність прогнозів збуту, достатність ресурсів, можливість управління ресурсами та витратами).

6. Фінансовий аналіз (можливість одержання поточного прибутку, збалансованість грошових потоків, достатність коштів, здатність розрахуватися з кредиторами проекту, можливість повернення вкладеного капіталу).

7. Соціальний аналіз (вплив проекту на людей, які працюють над проектом, оцінка впливу проекту на екологію).

8. Економічний аналіз (цінність проекту для суспільства і країни, оцінка впливу проекту на соціально-економічну ситуацію у країні та регіоні).

9. Аналіз запропонованої інвестором системи управління проектом і можливостей досягнення поставлених у проекті цілей.

10. Формування комплексної оцінки інвестиційного проекту (з урахуванням оцінок наведених сфер впливу проекту) і рекомендацій інвестору щодо ухвалення рішення про реалізацію його інвестиційного наміру, поданого у вигляді проекту.

На основі проведених розрахунків можна стверджувати, що підприємство за останні 2 роки має достатньо добрий фінансовий стан, є високоплатоспроможним і є клієнтом з мінімальним ризиком

Ми пропонуємо інвестиційний проект по випуску продукції переробки продовольчого зерна, оскільки він має найвищу конкурентоспроможність та високий обсяг виробництва.

При переробці і подальшому використаня підприємство може досягти збільшення надходжень від 1ц зерна на 24,45 грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?