Курсова робота «Договір страхування», 2007 рік

З предмету Право · додано 20.02.2010 16:08 · від Олександр · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ І. Поняття страхування. Види та форми страхування 6 РОЗДІЛ ІІ. Поняття договору страхування 10 РОЗДІЛ ІІІ. Права та обов'язки сторін за договором страхування 14 РОЗДІЛ IV. Звільнення страхівника від відповідальності 21 Висновки 29 Список використаних джерел та літератури 31

Висновок

Як бачимо, страхування - це двосторонні економічні відносини, які полягають у тому, що страхувальник, сплачуючи грошовий внесок, забезпечує собі (чи третій особі) у разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати з боку страховика, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, вживає превентивні заходи, спрямовані на зменшення ризику, а при потребі перестраховує частину своєї відповідальності.

Види страхування: особисте страхування - страхування, пов'язане з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи; майнове страхування - страхування, пов'язане з володінням, користуванням і розпорядженням майном; страхування відповідальності - страхування, пов'язане з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі.

Форми страхування: добровільне та обов'язкове.

Договір страхування — це договір, за яким одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору (ст.979 ЦК).

Договір страхування - це угода двох або кількох осіб, яка спрямована на встановлення, зміну або розірвання між ними правових зв'язків (прав і обов'язків).

До істотних умов договору страхування, крім предмета страхування і розміру страхового внеску (премії), належить умова, що стосується страхового випадку. Події, визначені як страхові випадки, що тягнуть за собою виплату страхових сум, мають бути чітко зафіксовані в договорі й погоджені сторонами. У договорі зазначаються права та обов’язки сторін.

Згідно зі ст. 997 ЦК договір страхування припиняється у випадках, встановлених договором та законом. Відповідно до Закону "Про страхування" договір страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі: закінчення строку дії; виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі; несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором терміни; ліквідації страхувальника — юридичної особи або смерті страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком зазначених випадків; ліквідації страховика; прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним; в інших випадках, передбачених законодавством України.

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.

Отже, договір страхування є важливою складовою цивільного права України - зобов'язального права. На сьогоднішній день страхування здобуває все більшого значення. Усуваючи або послабляючи момент ризику в побутовій або господарській діяльності людини або юридичної особи, страхування дає їм можливість діяти з більшою впевненістю й стимулює їх активність, а це в свою чергу сприяє розвитку продуктивних сил.

Страхування сприяє як технологічному і економічному розвитку, так й одночасно і стабілізації соціальної обстановки, оскільки, зменшуючи залежність майнового положення учасників господарського та іншого суспільного життя від усякого роду випадків, робить їх соціально-економічне положення значно більше стійким.

Таким чином, страхування може стати ефективним способом мінімізації можливих втрат страхувальника, пов'язаних з наслідками несприятливих випадкових подій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?