Курсова робота «Планування та контроль виробництва продукції підприємства ЗАТ “Житомирські ласощі”», 2009 рік

З предмету Планування, бюджетування · додано 17.02.2010 21:43 · від ИРИНА · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ І. Підприємство як суб’єкт господарської діяльності, об’єкт планування та контролю 4 1.1. Організаційна характеристика підприємства його управління, планування і контролю 4 1.2. Аналіз і оцінка економічних показників господарської діяльності підприємства 11 1.3. Система методів, інформаційна база та структура об’єктів планування та контролю 13 Розділ ІІ. Сучасні теоретичні аспекти планування та контролю діяльності в умовах господарювання 17 Розділ ІІІ. Планування та контроль виробництва продукції підприємства ЗАТ “Житомирські ласощі 25 3.1. Економічна сутність та роль виробничого планування . 25 3.2. Методика розрахунку показників оцінки ефективності виробничого планування на підприємстві 31 3.3. Оцінка існуючого механізму планування та контролю виробництва продукції на підприємстві 40 3.4. Проблеми, пов’язані з плануванням та контролю виробництва продукції на підприємстві 52 3.5. Напрями удосконалення та оптимізації системи виробничого планування та контролю на підприємстві 55 Висновки 59 Список літератури 61

Висновок

В умовах ринкової економіки для підприємців планування є способом забезпечення становлення та розвитку бізнесу, воно є необхідним для приведення господарчої діяльності підприємства до відповідності з вимогою ринку, так як зовнішнє середовище має досить мінливий характер. Основою планування виробництва на підприємстві є виробнича програма.

В результаті дослідження теоретико-методичних засад економічного механізму планування та контролю виробництва продукції на ЗАТ “Житомирські ласощі”, можна зробити наступні висновки організаційного та прикладного характеру:

Основним предметом діяльності досліджуваного підприємства є планування та контроль за виробництвом кондитерських виробів. Мета та цілі підприємства: стабільна робота, утримання конкурентоспроможності на ринку, розширення, збільшення обсягів виробництва, економічності та прибутковості ЗАТ "Житомирські ласощі". Механізм планування продукції та контролю займає на підприємстві одне з голових місць. З аналізу основних економічних показників видно, що підприємство є рентабельним, всі наявні ресурси використовуються ефективно, досить високий потенціал. Визначено, що суб’єктом побудови та обґрунтування економічного механізму планування виробничої програми, генератором ідей та пропозицій щодо можливих шляхів її досягнення, опираючись на наявний та прихований потенціал, виступає сам господарюючий суб’єкт, підприємство в особі економічної служби, до складу якої на ЗАТ “Житомирські ласощі” входять: бухгалтерія та планово-фінансовий відділ, та економічний відділ. Ці три складові економічної служби взаємодіють між собою, обмінюючись даними про здійснені господарські операції, факти надходження та вибуття продуктів, наявні залишки на складі та потенційну потребу в кондитерських виробах для забезпечення безперервного процесу здійснення діяльності підприємством.

На сьогоднішній день проблемою планування та контролю діяльності підприємства займається низка сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як: В. Є. Москалюк, Г. М. Тарасюк, О. С. Іванілов, Т. Г. Морозова, Е. А. Бельтюков, В. Г. Воронкова, Ю. А. Аніскін, Ю. Лернер, Г. Бенвенисте, А. І. Ільїн, М. М. Алексєєвата багато інших. Все більше розглядаються проблемні питання організації планування діяльності підприємств та пропонуються принципові положення його удосконалення в сучасних умовах господарювання. У Розділі ІІ визначені та розглянуто основні проблеми та положення вдосконалення механізму планування та контролю на основі аналізу декількох статей вітчизняних науковців в наукових періодичних виданнях.

Планування та контроль діяльності — одна з функцій керування підприємством. В сучасних умовах для підприємців планування є способом забезпечення становлення та розвитку бізнесу, воно є необхідним для приведення господарчої діяльності підприємства до відповідності з вимогою ринку, так як зовнішнє середовище має досить мінливий характер. Основою планування виробництва на підприємстві є виробнича програма. Виробнича програма ЗАТ “Житомирські ласощі” складається з двох розділів: плану виробництва продукції в натуральних показниках, плану виробництва у вартісному виразі. Порядок розроблення виробничої програми підрозділів підприємства значною мірою залежить від призначення їх продукції та економічного статусу. Передусім тут має значення технологічний зв’язок між підрозділами, ступінь завершеності в них циклу виготовлення продукції, спрямування її на подальшу обробку, внутрішньокоопераційні потреби чи на ринок, за межі підприємства. Аналізуючі проблеми, що пов’язані з плануванням виробництва на ЗАТ “Житомирські ласощі” можна зробити висновок, що на підприємстві існують суттєві порушення ритмічності. Так, питома вага фактичного випуску продукції у третьому місяці кварталу перевищує планову від 2,6 пунктів до 10,7 пунктів. В той же час питома вага фактичного випуску продукції у четвертому кварталі в загальному обсязі випуску продукції за рік перевищує планову на 0,5 пунктів. Слід зазаначити, що впровадження на підприємстві ЗАТ “Житомирські ласощі” в комплексі всіх запропонованих заходів (гнучке бюджетування виробничих підрозділів, покращення ритмічності виробництва, оптимізація обслуговування верстатів у напрямку скорочення їх простоїв) дозволить більш якісно управляти плануванням виробництва продукції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення