Дипломна робота «Сучасний стан та розвиток торговельних відносин між Україною та Німеччиною», 2009 рік

З предмету ЗЕД · додано 15.02.2010 19:50 · від Мася · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 10 Розділ 1. Cтан торговельних відносин між україною та німеччиною 12 1.1. Сутність, види та механізм регулювання торговельних відносин 12 1.2. Характеристика торговельних відносин України 15 1.3. Основні торговельні партнери України 20 1.4. Характеристика Німеччини, як перспективного торгового партнера України 31 1.5. Характеристика торговельних відносин Дніпропетровської області з Німеччиною 39 Висновки до 1 розділу 44 Розділ 2. Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності дніпропетровської обласної державної адміністрації, як учасник торговельних відносин між дніпропетровською областю, україною та німеччиною 45 2.1. Загальна характеристика Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації та його ролі в розвитку торговельних відносин області з країнами світу 45 2.2. Аналіз впливу діяльності Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо розвитку торговельних відносин Дніпропетровської області, України з Німеччиною 49 2.3. Проблемні питання що виникають у роботі Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації 54 Висновки до 2 розділу 57 Розділ 3. Розробка рекомендацій щодо подальшого розвитку торговельних відносин між україною та німеччиною 58 3.1. Рекомендації Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Україні в цілому, щодо сприяння розвитку торговельних відносин між Дніпропетровською областю, Україною та Німеччиною 58 Висновки до 3 розділу 65 Висновки 66 Перелік використаних джерел 69

Висновок

У дипломній роботі розглянута діяльність Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Проаналізовано сучасний стан, торговельних відносин між Україною та Німеччиною, та надані рекомендації щодо подальшого їх розвитку.

Також були вирішені наступні задачі:

– визначена сутність, види та механізм регулювання торговельних відносин;

– проаналізовано торговельні відносини України та її партнерів;

– проаналізовано торговельні відносини Дніпропетровської області з Німеччиною;

– досліджено аналіз впливу діяльності УЗЗ та ЗЕД ОДА на розвиток торговельних відносин Дніпропетровської області, України з Німеччиною.

Проаналізувавши всі ці питання можна констатувати те, що:

1. У торговельних відносинах України з країнами-партнерами останнім часом мають місце несприятливі тенденції. Імпорт продовжує перевищувати експорт і у першу чергу це пов’язано з тим, що Україна – це ресурсоємна країна. Основними експортними позиціями залишаються чорні метали, електричні машини, устаткування і продукція хімічної промисловості.

2. Серед основних торговельних партнерів, в експорті товарів лідерами виступають Росія, як найближчий сусід і Німеччина, яка посідає 4-е місце в експорті, і 2-е місце в імпорті, уступаючи лише Росії. Обсяги німецького експорту до України у 2008 р. становили 7,671 млн. дол., а обсяги імпорту з Німеччини – 2,381 млн. дол.

3. Німеччина для України є досить привабливою країною, вона є однією з найбільших країн інвесторів, і співпраця з нею відбувається за такими напрямами як торговельно-економічне співробітництво, військово-політичне та військове співробітництво, співпраця у галузі культури та освіти.

4. У роботі детально розглянуті відносини між Дніпропетровською областю і Німеччиною. Виявлено, що у регіональному розрізі, Дніпропетровська область є однією з найпривабливіших областей для Німеччини у першу чергу тому що у даному регіоні зосереджені основні об’єкти металургійної та машинобудівної промисловості в яких зацікавлена Німеччина. Українські метали є більш дешевими і доступними для даної країни.

5. У ході проведеного аналізу виявлено те, що важливий вплив на розвиток зовнішньоторговельного та інвестиційного співробітництва, формування позитивного іміджу регіону впливають як державні так і недержавні інститути. Прикладом державного інституту у даній дипломній роботі виступає УЗЗ та ЗЕД ОДА. Проаналізувавши його діяльність виявлено, що з метою сприяння торговельно-економічному співробітництву УЗЗ та ЗЕД ОДА працює за вісьмома напрямами, найефективнішим з яких є проведення іміджевих заходів (виставково-ярмаркової діяльності). У 2008 р. за рахунок проведення виставкових заходів із 100 підприємств 60 досягли результативних домовленостей.

6. Виявлено, що у своїй діяльності УЗЗ та ЗЕД ОДА має багато труднощів і недоліків, які слід вирішувати як на зовнішньому так і на внутрішньому рівнях.

7. З метою сприяння розвитку двосторонніх торговельних відносин розроблено рекомендації УЗЗ та ЗЕД ОДА щодо модернізації внутрішньої діяльності, і Україні, щодо вдосконалення нормативно-правової бази, усунення перешкод з відшкодування податку на додану вартість експортерам, розв’язання проблеми взаємного визнання сертифікатів, створення банку даних про експортоспроможну продукцію підприємств області з коментарями виробника щодо реальних та потенційних зарубіжних ринків збуту тощо.

Висновки й матеріали дипломної роботи є актуальними й мають практичне застосування в УЗЗ та ЗЕД ОДА, можуть використовуватися підприємствами які вирішують проблеми зовнішньоторговельної діяльності, а також можуть використовуватися у навчальних закладах як практичний матеріал.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?