Курсова робота «Звіт про проходження виробничої практики зі стратегічного менеджменту», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 15.02.2010 16:48 · від Катя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Стратегічний менеджмент 1.1. Загальна організаційно-економічна характеристика КСП «Зелений гай» 1.2. Оцінка факторів зовнішнього середовища КСП «Зелений гай» 1.3. Визначення впливу проміжного середовища за моделлю М.Портера 1.4. Стратегічний аналіз внутрішніх факторів КСП «Зелений гай» 1.5. Інформаційно-аналітичне забезпечення 1.6. Діагностичний аналіз системи управління КСП «Зелений гай» 1.7. Сеціалізація підприємства 1.8. Стратегічна позиція та рівень конкурентоздатності КСП «Зелений гай» 1.9. Аналіз фінансового стану та зв’язок з діючою стратегією розвитку 1.10. Зовнішньоекономічна діяльність КСП «Зелений гай» 1.11. Стан іноваційної діяльності на підприємстві 1.12. Оцінка ефективності діючих стратегій КСП «Зелений гай» 1.13. Рівень застосування стратегічного планування на підприємстві 1.14. «Дерево цілей», місія та стратегічні цілі КСП «Зелений гай» 1.15. Матриця SWOT та пропозиція можливих стратегій розвитку КСП «Зелений гай» Розділ 2. Менеджмент персоналу 2.1. Загальна характеристика служби управління персоналом 2.2. Аналіз якісногоскладу та плинності персоналу 2.3. Процес планування, підбору та відбору персоналу 2.4. Оцінка персоналу в організації 2.5. Професійний розвиток персоналу КСП «Зелений гай» 2.6. Система компенсацій 2.7. Управління поведінкою персоналу КСП «Зелений гай» Висновки Список використаної літератури

Висновок

КСП як організаційно правова форма господарювання повністю вичерпала сама себе, так як наприклад досліджуване підприємство КСП «Зелений гай» зі своїми основними показниками: у 2006 році відбулося збільшення площі сільськогосподарських угідь на 95.8 га. (+ 8,6%), більшість економічних показників, які характеризують ефективність здійснення господарської діяльності нижчі ніж в середньому по району. Вцілому, економічний стан господарства є задовільним: рівень фондовіддачі становить 0,18 грн., норма прибутку 1,02 %, рівень рентабельності 0,6 %.Отже необхідно повністю відмовитись від КСП як організаційно – правової форми господарювання й перейти на інші форми, тобто реорганізувати підприємство.

Прогнозування кваліфікації кадрів має велике значення в процесі здійснення організаційних заходів, що стосуються персоналу. Заздалегідь проведений прогноз дозволяє вирішити виникаючі проблеми і дати очікуваний ефект.

Успішна програма по розвитку кадрів сприяє створенню робочої сили, що володіє більш високими здібностями і сильною мотивацією до виконання задач, що коштують перед організацією. Таким чином, як для блага самої організації, так і для блага особового складу організації, керівництво повинне постійно працювати всіляким підвищенням потенціалу кадрів. У підприємства присутні такі методи навчання як: наставництво; навчання на робочому місці; планові курси удосконалювання; активне навчання.

Характерно і те, що керівництво веде контроль про одержання необхідних знань.

Параметри організаційної програми й організаційна структура організації визначають необхідну кількість робочої сили і її якість. За допомогою кадрового прогнозування можна зменшити плинність кадрів, оцінюючи можливості кар'єри фахівців у межах організації.

Суть прогнозування в тім, що оцінка приймає вид постійного відстеження, а не періодичних заходів. Незалежно від використовуваного методу, прогнози являють собою визначені наближення і не повинні розглядатися як абсолютно вірний результат. Надійність прогнозу визначається ймовірністю настання прогнозованої події, тобто реалізації відповідної прогностичної оцінки. Чим вони вище, тим і вище надійність.

Точність і надійність прогнозів є значною мірою умовними показниками. Прогнози спираються на цілу систему методів, серед яких, статистичні методи прогнозування займають важливе місце. Важливу роль при статистичному підході до прогнозування визначають числові параметри, що стають безпосереднім інструментом прогнозування. Розташовуючи статистичними даними, можна одержати варіанти прогнозу, що відповідають визначеним умовам і гіпотезам. Статистична модель переслідує одну мету – не замінити судження й досвід фахівця, а дати йому в руки інструмент, що дозволяє більш глибоко проникнути в істину досліджуваних явищ, інструментом у яких є узагальнена і приведена в систему, різноманітна статистична інформація.

Одержувані прогнози мають сенс тільки в рамках тих умов, гіпотез і пропозицій, що були враховані при їхньому застосуванні для прогнозування.

Зробивши оцінку чисельності персоналу неважко помітити, що чисельність персоналу підприємства за останні три роки сильно змінилася в позитивну сторону. Причому значне збільшення чисельності відбулося в середині 2000 року.

Як би там не було, але успіх організації безсумнівно залежить від наявності необхідних службовців, у необхідний час на правильно обраних посадах.

Успіхи прогнозування значною мірою залежать від особливостей і ступеня дослідження об'єкта прогнозу. Не можна успішно прогнозувати динаміку того об'єкта, сутність і особливості якого вивчені недостатньо, не з'ясовані його зв'язки з іншими економічними категоріями. Тому важливою умовою успішного прогнозування динаміки потреб у засобах виробництва є попереднє рішення ряду методологічних і теоретичних питань: співвідношення прогнозу й плану; виявлення сутності потреб і їхня класифікація; установлення факторів, що визначають обсяг і структуру потреб у засобах виробництва.

Розроблена концепція розвитку трудових ресурсів КСП «Зелений гай», яка гарантує стабільний розвиток на ринку сільськогосподарської продукції; прибутковість і функціонування підприємства КСП «Зелений гай», безперервний розвиток персоналу підприємства.

Коментар модератора

Робота не містить додатків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали