Дипломна робота «Максимізація прибутковості діяльності підприємств та резерви підвищення рівня рентабельності», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 14.02.2010 20:53 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти формування прибутку 7 1.1. Економічна суть прибутку 7 1.2. Джерела формування прибутку 12 1.3. Поняття прибутковості, її види та методи обчислення 19 1.4. Особливості підвищення прибутковості 23 Висновок до розділу 1 25 Розділ 2. Аналіз діяльності підприємства та рентабельності дп ват «київхліб» 27 2.1. Організаційно-економічна характеристика ДП ВАТ «Київхліб» 27 2.2. Аналіз матеріало-технічних, фінансових та трудових ресурсів підприємства 35 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства 54 2.4. Охорона праці 59 Висновок до розділу 2 63 Розділ 3. Аналіз прибутковості діяльності підприємства 65 3.1. Аналіз прибутковості 65 3.2. Аналіз формування та розподілу прибутку ДП ВАТ «Київхліб» 75 3.3. Аналіз витрат, фінансових результатів 83 Висновок до розділу 3 90 Розділ 4. Розробка шляхів максимізації прибутковості діяльності підприємства та пошук резервів підвищення рівня рентабельності 91 4.1. Розробка шляхів максимізації прибутковості діяльності ДП ВАТ «Київхліб» 91 4.2. Вплив запропонованих напрямків на прибутковість підприємства 97 4.3. Бюджетування прибутку підприємства 99 Висновок до розділу 4 107 Висновки 109 Список використаних джерел 112 Додатки 117 Додаток а 118 Додаток б 121 Додаток в 123 Додаток г 126 Додаток д 128 Додаток е 131

Висновок

Дана дипломна робота присвячена дослідженню на тему: Максимізація прибутковості діяльності підприємств та резерви підвищення рівня рентабельності.

За результатами теоретичних досліджень зроблено наступні висновки.

Дослідження, проведені в даному розділі показали, що поняття "прибуток" трактується неоднозначно. Зокрема в економічній літературі прибуток використовують як узагальнююче значення різниці доходів та витрат. З бухгалтерської точки зору даний прибуток ще поділяють на неоподаткований прибуток та прибуток після оподаткування, або чистий прибуток, крім того прибуток підлягає розподілу, тому розрізняють ще розподілений та нерозподілений прибуток.

За результатами досліджень зроблено висновок, що прибутком буде визнано ту частину доходу, що залишається після відшкодування витрат пов’язаних із діяльністю підприємства та оподаткування.

Управління прибутком - це складна багатоетапна система дій, що включає декілька підсистем: формування, розподіл, використання, планування та контроль.

Джерелами формування прибутку є доходи та витрати підприємства. Прибуток операційний формується шляхом віднімання від доходів операційної діяльності витрат цієї ж діяльності.

Аналіз прибутку базується на використанні наступних джерел інформації: форма № 2 "Звіт про фінансові результати"; форма № 1-кр "Звіт про товарооборот"; форма № 1 "Баланс".

Для удосконалення прибутковості використовують 2 напрямки: перший за рахунок збільшення доходів, і другий за рахунок зменшення витрат.

В другому розділі наведено загальну характеристику підприємства. За результатами аналізу ми бачимо, що досліджуване підприємство є прибутковим, прибуток в 2008 році склав 325,6 тис.грн.

В цілому прибутки підприємство зросли, проте аналіз показника прибутковості показав, що прибутковість підприємства погіршилась і складає всього 0,7% - це дуже низький показник.

Аналіз фінансового стану підприємства показав, що ВАТ є ліквідним, показники автономії є заниженими, це свідчить про те що підприємство не є фінансового незалежним і здійснює свою діяльність за рахунок позичених коштів.

Аналіз оборотного капіталу показав, що він використовується неефективно, оборотний капітал сформовано за рахунок залучених коштів.

Основний капітал також частково сформований за рахунок залучених коштів.

Обладнання підприємства не є морально-застарілим, про шо свідчить коефіцієнт модернізації шо становить 0,28 в 2008 році.

Показники оборотності підприємстває хорошими. Так грошові кошти вкладені в активи окуповують себе за 100 днів, запаси за 9 днів, період погашення дебіторської заборгованості 16 днів, а кредиторської 53 дні, що є хорошим показником.

В третьому розділі ми провели аналіз формування прибутку та прибутковості.

Основними показниками, що характеризують ефективність діяльності є показники рентабельності. За даними аналізу ми бачимо, що рентабельність продажу зменшилася на 4,8% що є негативним фактором. Рентабельність товарної продукцї також знизилася на 3,9%, Рентабельність реалізованої продукції значно впала - на 27%. Це пов'язано із збільшенням питомої ваги собівартості реалізованої продукції в доходах від реалізації. Рентабельність капіталу покращилась майже на 0,1%, рентабельність активів зросла на 0,6%, проте рентабельність залученого капіталу впала до 2%.

Аналізуючи формування прибутку проаналізовано динаміку та структуру доходів та витрат підприємства. Доходи від реалізації становлять в 2008 році 97,5% - це великий показник, фінансові та інвестиційні доходи складають тільки 1%.

Найбільшу частку витрат підприємства складає собівартість реалізованої продукції - 43,9%. Витрати на збут також складають значну частку - 24,5%. До основних витрат на збут відносять витрати на транспортування та на рекламування. Адміністративні витрати складають 22,5% витрат. Більшу їх частку становлять витрати на утримання адміністративних приміщень.

Деталізований аналіз структури витрат показав, що саме ці витрати складають значну частину витрат і їх можна оптимізувати.

Прибуток підприємства за 2006-2008 роки не розподілявся, проте в попередні періоди проводився розподіл прибутку на виплату дивідендів, на формування резервного капіталу.

Отже, за результатами досліджень четвертого розділу підприємство в 2009 році планує скоротити витрати на 3535,16 тис.грн. Проте для цього необхідно зробити інвестиції, що контролюватимуть витрати палива тим самим скоротять витрати на збут на 12%. Загальна вартість планових інвестицій 340 тис.грн. Термін їх використання становить 7 років. За результатами дослідження період окупності таких витрат складе менше року. Це свідчить про їх потрібність та ефективність. В роботі проаналізовано додаткові амортизаційні витрати на автомобілі та обладнання, що збільшить собівартість реалізованої продукції. Проте плановий прибуток звичайної діяльності планується на рівні 859,2 тис.грн. Це на 425 тис. грн більше показника 2008 року. Через придбання даної установки підприємство покращить і рівень прибутковості до 1,12% - тобто на 0,4%.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення