Курсова робота «Прибуток торговельного підприємства від операційної діяльності та резерви його зростання», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 14.02.2010 20:52 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні основи формування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 6 1.1. Економічна сутність та механізм формування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 6 1.2. Фактори, що впливають на прибуток від операційної діяльності 8 1.3. Методичні підходи до управління прибутком від операційної діяльності торговельного підприємства 10 2. Дослідження формування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства птк тов «агромат» 15 2.1. Аналіз обсягів та динаміки формування прибутку від операційної діяльності 15 2.2. Оцінка факторів, що впливають на розмір прибутку від операційної діяльності підприємства 23 2.3. Аналіз рентабельності операційної діяльності 25 3.розробка політики управління підприємства прибутком від операційної діяльності птк тов «агромат» 30 3.1. Прогнозування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 30 3.2. Обґрунтування резервів зростання прибутку ПТК ТОВ «Агромат» 36 Висновки і пропозиції 43 Список використаної літератури 49 Додатки 52

Висновок

Дослідивши тему: "Прибуток торговельного підприємства від операційної діяльності та резерви його зростання" можна зробити висновок, що категорія "прибуток" є найбільш досліджуваною економічною категорією. Існує багато різних тверджень щодо сутності прибутку, деякі економісти прибуток вбачають в доходах, інші в доданій вартості. Провівши ряд досліджень літературних джерел вітчизняних та зарубіжних вчених, зроблено висновок, що ближчою до поняття прибуток є поняття доданої вартості. Предметом дослідження даної курсової роботи є частина прибутку - прибуток операційної діяльності. В першому розділі курсової зроблено висновок, що прибуток операційної діяльності - це та частина доходу операційної діяльності, що залишається після відшкодування витрат операційної діяльності.

На прибуток операційної впливають різні фактори. Зокрема в роботі виділено наступні: дохід від операційної діяльності, витрати від операційної діяльності та сума витрат операційної діяльності, що припадає на 1 грн. доходу операційної діяльності. Є фактори і непрямого впливу, до них відносять облікову політику підприємства та ліверидж.

Основним показником, що характеризує ефективність прибутку операційної діяльності є рентабельність продажу та рентабельність реалізації. І хоча здавалося б що ці показники мають бути однаковими, підходів до їх обчислень є багато.

Дана курсова робота виконується на базі діяльності товариства з обмеженою відповідальність "Агромат", що займається реалізацією керамічної плитки та сантехнічного обладнання. Дана продукція належить до будівельних матеріалів, а тому її попит в 2008-2009 роках зменшився через зменшення будівництва в регіоні. Базою дослідження є діяльність підприємства в 2008 році. Для аналізу розглядається поквартальна звітність підприємства. За даними аналізу встановлено, що підприємство отримує найбільше доходу в третьому кварталі. Найменше доходу - в першому. Це пов'язано по перше із природними умовами, більшість ремонтів проводиться влітку та на початку осені, а не взимку.

Оборот підприємства становить в першому кварталі 1463,6 млн.грн, в другому - 160,2 млн.грн, в третьому - 191,8 млн.грн, в четвертому - 174,6 млн.грн.

Операційні доходи становлять основну частину доходів підприємства, проте якщо в першому кварталі їх питома вага складала майже 100%, то в четвертому фінансові та операційні доходи зросли, а операційний дохід зменшився, і тому його питома вага впала до 94% в загальній сумі доходу 2008 року.

Що стосується структури доходу, то більше 99% становить дохід від реалізації сантехніки та керамічної плитки, інший операційний дохід становить в 4 кварталі 742 тис.грн.

Аналізуючи витрати операційної діяльності, ми бачимо, що найбільшу їх частку становить собівартість реалізованої продукції. Зазначимо, що її питома вага за останні квартали стрімко зросла. В загальному це пояснюється тим, що деякі витрати "закриваються"(відносяться до фінансового результату) в кінці року.

Отже, собівартість реалізованої продукції становить в четвертому кварталі 2008 року 92,2%, за 4 квартали вона зросла на 18,3%.

Аналіз адміністративних витрат показав, що вони складали в першому кварталі 2,1%, в четвертому - 1,7%.

Витрати на збут складаються із витрат на рекламу та витрат на доставку покупцеві. Доставка здійснюється власним транспортом. Питома вага даних витрат у витратах операційної діяльності становить в першому кварталі 23%, в четвертому - 6%.

Інші операційні витрати становлять менше 2% у витратах операційної діяльності.

Формування прибутку операційної діяльності відбувається шляхом віднімання від доходів операційної діяльності витрат. Отже, прибуток операційної діяльності становить в першому кварталі 23244,4 тис.грн; в другому кварталі відбулося збільшення прибутку на 23,2% і він склав 28635,1 тис.грн; в третьому кварталі прибуток склав 32204,5 тис.грн, темп приросту - найменший 12,5%; в четвертому кварталі прибуток операційної діяльності склав 78064 тис.грн.

Як згадувалося вище, на формування прибутку прямий вплив має не тільки доходи та витрати, а й витрати на 1 грн. реалізованої продукції, цей показник часто ототожнюють із зміною ціни.

Аналіз факторів впливу показав, що за рахунок зміни доходу прибуток за І-ІІ квартал збільшився на 608 тис.грн, в ІІ-ІІІ кварталах зменшився на 449,8 тис.грн, в ІІІ-IV кварталах збільшився на 9837,2 тис.грн.

За рахунок зміни витрат в І-ІІ кварталах прибуток зріс на 1555,4 тис.грн, в ІІ-ІІІ кварталах прибуток зріс на 6087,4 тис.грн, і в ІІІ-IV прибуток зменшився на 12739,5 тис.грн.

За рахунок зміти витрат на 1 грн. доходу прибуток в І-ІІ кварталах збільшився на 3227,3 тис.грн, за ІІ-ІІІ квартал прибуток зменшився на 2068,1 тис.грн, протягом ІІІ-IV кварталу прибуток збільшився на 48761,8 тис.грн.

Аналізуючи рентабельність продажу зроблено висновок, що рентабельність продажу, що розраховується шляхом ділення прибутку від реалізації продукції на суму виторгу в четвертому кварталі стрімко зріс до 44,91%, що є позитивним фактором.

Рентабельність продажу, що розраховується шляхом ділення прибутку на різницю між виторгом та прибутком значно менша в четвертому кварталі і становить 4,3%.

Рентабельність продажу за в 4-му кварталі також стрімко зросла до 95,32%. Дані показники є нетиповими для підприємств такої галузі.

Розробляючи планові показники прибутку підприємства на основі діяльності в 2008 році було використано трендовий метод аналізу та планування. За допомогою методики трендового аналізу сформульовано формулу обчислення планового показника доходу на перший квартал наступного за звітним роком на основі чотирьох кварталів діяльності в поточному році.

Для розрахунку планового показника визначається середній темп приросту доходу (витрат чи прибутку) за 4 квартали, і шляхом його множення на відповідний показник четвертого кварталу ми можемо знайти середньоквартальне значення показника в наступному звітному періоді. Для того щоб визначити плановий показник в першому кварталі, необхідно середньоквартальний плановий показник помножити на відхилення показника за перший квартал поточного року від середньоквартального за перший квартал поточного року.

Даним методом встановлено, що дохід операційної діяльності зросте на 10,6% і складе 162185 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції зменшиться в порівнянні із аналогічним показником 2008 року на 10,3% і складе в першому кварталі 81773,7 тис.грн.

Адміністративні витрати зменшаться в порівнянні із минулорічним показником на 40% і складу 1533,2 тис.грн.

Витрати на збут зменшаться на 80,2% і складуть в першому кварталі 2009 року 5590,6 тис.грн. Інші витрати зменшаться на 98,8% і складуть в першому кварталі 18,1 тис.грн.

Таким чином, підприємство в першому кварталі отримає 72625,1 тис.грн. чистого прибутку, що на 49380,7 тис.грн. більше прибутку в першому кварталі 2008 року.

Обґрунтовуючи резерви зростання прибутку в роботі було розглянуто декілька напрямків. Встановлено, що пошук резервів шляхом зменшення витрат є недоцільним, оскільки на даний момент на підприємстві всі витрати є обґрунтованими. Тому для зростання прибутку обрано інший напрямок - збільшення оборотності підприємства.

Особливістю діяльності підприємства оптової торгівлі керамічною плиткою є те, що попит на неї є сезонним. Якщо мода на плитку виходить, а на складі залежуються великі залишки даної продукції, то збувати її потрібно за зниженими цінами, оскільки за поточними вона може не продатися взагалі. Саме це і сформувало актуальність дослідження третього розділу.

В роботі було класифіковано запаси за їх вартістю і оборотністю. Встановлено, що в першому кварталі 2008 року товари найнижчої ціни та найбільшого попиту (група А) становлять 75%, товари середньої ціни і середнього попиту (група В) - 14,8%, дорога плитка та сантехніка (група С) - 10%. До кінця року структура товарних груп практично не змінилася, станом на кінець четвертого кварталу товарів групи А було 75,5%, групи В - 15,2%, групи С - 9,3%.

Також було проаналізовано собівартість придбаних товарів, яку підприємство продало. На основі цього було проаналізовано забезпеченість товарами різних груп.

В результаті аналізу ми побачили, що оборотність є дуже низькою, оскільки підприємство для того щоб задовольнити попит вимушене зберігати на складах великий асортимент плитки. На наш погляд це недоцільно, і це підтвердилося показником забезпечення запасів групи Z (дорогі товари, які найрідше купуються), оборотність яких склала в першому кварталі 2887 днів, в другому 2811,1 днів, в третьому 726 днів, в четвертому 1697,1 днів. Дані товари потрібно зберігати на складі в такій кількості щоб їх забезпеченість не перевищувала 360 днів.

В результаті аналізу було зроблено висновок, що підприємству необхідно терміново реалізувати важколіквідні товари в сумі 28 млн.грн. Для цього доцільно їх продати за собівартістю, або зі знижкою 20%. Таким чином підприємство втратить 5 млн.грн, проте зможе вивільнити 23 млн.грн і вкласти їх в високоліквідні товари, період ліквідності яких - до кварталу.

Ми бачимо, що дані збитки підприємство окупить вже в першому кварталі. Так дохід підприємства збільшиться на 27,6 млн.грн., витрати відповідно збільшаться на 23 млн.грн, інші операційні витрати збільшаться на 5 млн.грн, а прибуток зросте на 244 тис.грн.

Отже, зміна асортименту продукції вивільнила підприємству вкладені кошти в розмірі 23 млн.грн. та суттєво збільшила прибуток операційної діяльності.

Таким чином, мета, поставлена на початку написання курсової роботи є виконаною, дослідження можуть бути використані при плануванні прибутку та діяльності підприємства на 2009 рік.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення