Курсова робота «Управління формуванням прибутку», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 14.02.2010 20:51 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні основи управління формуванням прибутку торговельного підприємства 6 1.1. Сутність прибутку підприємства та його види 6 1.2. Фактори, що визначають обсяги формування прибутку торговельного підприємства 11 1.3. Мета, задачі та зміст основних етапів управління формуванням прибутку підприємства 18 2. Дослідження стану управління формуванням прибутку тов "фінкор консалт україна" 25 2.1. Аналіз динаміки прибутку та джерел його формування 25 2.2. Оцінка факторів, що визначають обсяги формування прибутку 38 2.3. Оцінка рентабельності діяльності підприємства 43 3. Вдосконалення управліня формуванням прибутку тов «финкор консалт україна» 51 3.1. Обґрунтування цільової суми чистого прибутку 51 3.2. Обґрунтування можливої суми чистого прибутку підприємства 54 3.3. Резерви зростання прибутку підприємства 58 Висновки і пропозиції 62 Список використаних джерел 67 Додатки 69 Додаток 1 70 Додаток 2 73 Додаток 3 76 Додаток 4 79 Додаток 5 82 Додаток 6 85

Висновок

На основі проведених досліджень доцільно зробити наступні висновки:

1. Теоретичний розділ.

Прибуток - найважливіший показник діяльності підприємства, що характеризує ефективність його функціонування. Прибуток - головна мета підприємницької діяльності. В умовах ринкових відносин - це перетворена форма доданої вартості. Облік прибутку дозволяє встановити, наскільки ефективно ведеться господарська діяльність. По своїй економічній природі прибуток виступає як частина вартості (ціни) додаткового продукту, створеного для суспільства працею працівника матеріального виробництва.

У бухгалтерському сенсі прибуток – це різниця між загальною виручкою і зовнішніми витратами. У бухгалтерській практиці розрізняють і в процесі аналізу господарської діяльності використовуються наступні показники прибутку: балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг, прибуток від іншої реалізації, фінансові результати від внереалізационних операцій, прибуток оподаткування, чистий прибуток.

Пільговий прибуток – частина балансового прибутку, що не підлягає оподаткуванню за чинним законодавством.

Прибуток оподаткування – прибуток, що підлягає оподаткуванню по встановлених ставках.

2. Джерелами формування прибутку підприємства можуть бути прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг, прибуток від іншої реалізації і позареалізаційні фінансові результати.

На формування прибутку впливає ряд факторів. До зовнішніх факторів відносять ті, які не піддаються з боку діяльності підприємства: державне регулювання цін, подорожчання послуг інших галузей господарства, система оподаткування, політика держави по формуванню доходів. Внутрішні фактори – це фактори пов’язані з функціонуванням підприємства і якими підприємство в силі керувати та змінювати : отримання прибутку від реалізації товарів, обсяг діяльності, кількість одиниць проданого товару, розмір встановленої націнки, фондоозброєність працівників, чисельність працюючих.

3. Стратегія управління підприємством пов'язана з визначенням головної мети його функціонування. Найчастіше ця головна мета формулюється як досягнення певного рівня рентабельності на вкладений капітал і, відповідно, одержання певної маси чистого прибутку. Формування доходів і витрат підприємства обумовлюються передусім обсягами його діяльності (товарообороту), а також асортиментною, ціновою політикою і ресурсним забезпеченням товарообороту.

4. Аналіз прибутку базується на використанні наступних джерел інформації: форма № 2 "Звіт про фінансові результати"; форма № 1-кр "Звіт про товарооборот"; форма № 1 "Баланс".

5. Аналітико-дослідницький розділ

Валовий прибуток підприємства складає в 2008 році 36888,86 тис.грн., за останній рік він зменшився на 3228,45 тис.грн, а за період з 2006 по 2008 рр. зменшився на 958,14 тис.грн.

Чистий прибуток до оподаткування в 2008 році складає 128,9 тис.грн., а чистий прибуток підприємства 79,87 тис.грн., що на 4,43 тис.грн. менше показника минулого року, темп приросту склав -5,3 %, та на 2439,2 тис.грн. менше показника базового року.

Рентабельність в 2008 році 0,07 %. Даний показник за останній рік зменшився на 0,01 %.

Доходи від операційної діяльності склали в 2008 році 169794,9 тис.грн, що на 7979,6 тис.грн. більше доходів попереднього року та складають 99,9 % валового додатного грошового потоку.

Доходи підприємства складають в 2008 році 169883,0 тис.грн, витрати 169771,0 тис.грн. Таким чином прибуток до оподаткування складає 112,0 тис.грн. ( 169883,0 - 169771,0 ). Податок на прибуток складає за даний період 32,0 тис.грн., таким чином чистий прибуток в 2008 році склав 80,0 тис.грн. ( 112,0 - 32 ).

За останній рік чистий прибуток підприємства зменшився на 4,0 тис.грн., а у порівнянні із показником за 2006 рік - зменшився на 2439,0 тис.грн., що є негативним фактором і свідчить про погіршення ефективності діяльності підприємства.

За період з 2 006 по 2008 рр. прибуток ТОВ "Фінкор Консалт Україна" зменшився на 3 175,0 тис.грн. за рахунок:

зміни обсягів виробництва на 378,0 тис.грн.,

зміни асортименту та структури на -77,1 тис.грн.,

зміни витрат на 1 грн. реалізованої продукції на -3476,0 тис.грн.

За даними таблиці ми бачимо, що коефіцієнт прибутковості капіталу за методом dupont становить в 2006 році 0,20, в 2007 році 0,01, в 2008 році 0,01.

Рентабельність продажу в 2006 році складає 27,5 %, в 2007 році рентабельність продаж склала 28,2 %, в 2008 році показник склав 24,7. За досліджуваний період відбулося зменшення показника на 2,8 %.

Рентабельність товарної продукції становить в 2006 році складає 22,6 %, в 2007 році рентабельність товарної продукції склала 20,6 %, в 2008 році показник склав 21,4 %. За досліджуваний період відбулося зменшення показника на 1,1 %.

Рентабельність капіталу в 2006 році складає 15,2 %, в 2007 році рентабельність продаж склала 0,4 %, в 2008 році показник склав 0,3 %. За досліджуваний період відбулося зменшення показника на 14,8 %.

Рентабельність власного капіталу становить в 2006 році складає 28,6 %, в 2007 році рентабельність склала 0,8 %, в 2008 році показник склав 0,8 %За досліджуваний період відбулося зменшення показника на 27,8 %.

Так в 2006 році поріг рентабельності склав 27110 тис.грн.( 712 / 2,6 )*100,в 2007 році 133250 тис.грн.( 793 / 0,6 )*100, а в 2008 році 123345 % ( 550 / 0,4 )*100.

11. Проектно-рекомендаційний розділ.

Провівши дослідно-аналітичну роботу і виконавши ряд обчислень що характеризують діяльність ТОВ «Фінкор Консалт Україна» ми оцінили стан підприємства як задовільний. Існує ряд змін як позитивних так і негативних, що спричинені як внутрішніми так і зовнішніми факторами.

Плановий показник доходу становитиме ( 169795,0 * ( 100+ 4,1 )/100= 176750,3 тис.грн, що на 6955,3 тис.грн. більше показника 2008 року.

Плановий показник збитку становить в 2009 році 5930,8 тис.грн, що на 6086,1 тис.грн. менше показника 2008 року. Зазначимо, що в умовах кризи підприємство не може збільшувати прибуток, працюючи на існуючих резервах. Саме тому необхідно проводити пошуки резервів виробництва, скорочення витрат, оптимізацію діяльності підприємства.

Так якщо без використання резервів підприємство отримало б в 2009 році -5930,8 тис.грн. чистого прибутку, то із врахуванням резервів скорочення, прибуток в даному році складе 860,1. Ефект від оптимізації становить 6791,0 тис.грн. Зазначимо, що рентабельність операційної діяльності збільшиться на 5,8 % і складе 0,7 %.

Проаналізувавши зміни головних чинників, що характеризують зміни величини прибутку, робимо висновки, що враховуючи теперішній несприятливий економічний стан, підприємству важко розширювати межі своєї діяльності і заробляти більші прибутки, чимало зусиль витрачається на збереження позицій, на підтримку нормальної життєдіяльності підприємства. Необхідно зберегти позиції на ринку, продовжувати інвестування в маркетинг, контролювати конкурентоспроможність. Так як ріст і розвиток підприємства тісно пов'язані з виробленням і реалізацією стратегії і тактики керування процесом формування, збільшення і розподілу прибутку. Зростанню прибутку підприємства сприяє маніпулювання трьома перемінними, що визначають його рентабельність: 1) збільшення обсягів виручки; 2) зменшенням маси витрат; 3) збільшенням норми прибутку шляхом підвищення цін.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення