Дипломна робота «Аналіз позичкового капіталу на прикладі ПП «АСКО І К»», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 14.02.2010 20:49 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Анотація 3 Вступ 4 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи управління та використання позичкового капіталу 7 1.1. Суть позичкового капіталу, його класифікація 7 1.2. Методологія аналізу ефективності позичкового капіталу 23 1.3. Техніко-економічна характеристика приватного підприємства "Аско і К” 34 Розділ 2. Аналіз використання позичкового капіталу пп "аско і к” 42 2.1. Аналіз динаміки та структури позичкового капіталу 42 2.2. Аналіз ефективності використання позичкового капіталу 50 2.3. Вплив використання позичкового капіталу на фінансовий стан підприємства 57 Розділ 3. Вдосконалення використання позичкового капіталу 66 3.1. Планування розподілу капіталу з метою покращення його використання 66 3.2. Вплив планових показників на фінансовий результат 75 Висновки 89 Список викристаної літератури 93 Додатки 97

Висновок

Дана дипломна робота присвячена дослідженню позичкового капіталу. За даними теоретичних досліджень встановлено, що залучення позичкових коштів до обороту підприємства є нормальним явищем. Але слід пам’ятати, що розумні розміри залучення здатні поліпшити фінансовий стан підприємства, а надмірні – погіршити його. Тому в процесі аналізу необхідно вивчити склад, давність виникнення кредиторської заборгованості, наявність, частоту і причини утворення простроченої заборгованості постачальникам ресурсів, персоналу підприємства з оплати праці, бюджету, цільових фондів, з’ясувати суму виплачених санкцій за прострочення платежів.
Позичковий капітал — це грошовий капітал, що надається в позику його власником іншому власнику-підприємцю на певний час, на умовах повернення, за плату у вигляді процента.
На відміну від позики грошовий капітал є позичковим у руках кредитора (власника грошей) і промисловим та торговельним — у руках промисловця і торговця.
Отже, прибуток, який створюється у сфері виробництва, розпадається на дві частини: на процент, що виступає у формі ціни капіталу як ресурсу, і цю частину отримує капіталіст-власник; на підприємницький прибуток, який отримує капіталіст-функціонер за виробниче використання цього ресурсу.
Дана дипломна робота виконана на матеріалах приватного підприємства «Аско і К», яке розташоване у м. Київ. Основним видом діяльності є виробництво продаж хлібо-булочних виробів. Внаслідок проведення дослідження, можна зробити наступні висновки по використанню позичкового капіталу ПП «Аско і К».
За даними таблиці ми бачимо, що середньорічна вартість активів складає в 2008 році 482,1 тис.грн. Вартість активів за останній рік збільшилася на 42,1 тис.грн.
Чисельність працюючих на досліджуваному підприємстві становить в 2008 році 13 чол. З них промислово-виробничого персоналу - 11 чол. За досліджуваний період чисельність працюючих персоналу зменшилася в наслідок скорочень через зменшення обсягів виробництва на 1 чол., або на 86,7 %. Продуктивність праці персоналу за досліджуваний період зменшилася на 52,95 тис.грн, в тому числі за останній рік зменшилася на 53,88 тис.грн на 1 працюючого і складає в 2008 році 181,24 тис.грн.\чол.
Чистий прибуток в 2008 році становить 51,43 тис.грн., що на 7,42 тис.грн. більше показника минулого року, темп приросту склав 16,8 %, та на 11,5 тис.грн. більше показника базового року.
Загальна сума короткострокової заборгованості складають на початок 2008 року 55,6 тис.грн, що на 8,2 тис.грн. більше показника попереднього року, темп приросту за останній рік склав 17,3 %. У порівнянні із показником на початок 2005 року короткострокова заборгованість зменшилася на 58,4 тис.грн, темп приросту за цей період склав -51,2 %. Питома вага короткострокової заборгованості становить в 2008 році 10,9 ( 55,6 / 511,9 )*100. За останній рік питома вага короткострокової заборгованості у складі пасивів збільшилася на 0,4 %.
Аналіз використання залученого капіталу показав, що на придбання основних фондів витрачено 20 тис.грн, що становить 36,0 % залученого капіталу, на придбання запасів витрачено 30,6 тис.грн,що становить 55,0 % залученого капіталу. На погашення негайної заборгованості витрачено 5 тис.грн.
Аналіз оборотності кредиторської заборгованості показав, що заборгованість погашається протягом місяця, що є нормальним показником.
Основним показником, що характеризує ефективність використання коштів є рентабельність. Рентабельність позичкового капіталу становить в 2006 році складає 40,3 %, в 2007 році рентабельність продаж склала 66,9%, в 2008 році показник склав 99,9. За досліджуваний період відбулося збільшення показника на 59,6 %,що безумовно свідчить про покращення використання позичкового капіталу на підприємстві.
Аналізуючи вплив позичених коштів на фінансовий стан проаналізовано показники ліквідності, фінансового стану, використання основних та оборотних коштів та оборотності.
За даними розрахунків ми бачимо, що коефіцієнт абсолютної ліквідності складає на кінець 2008 року 1,37, що на 0,41 більше показника попереднього року та на 0,87 більше показника за 2006 року.
Коефіцієнт загальної ліквідності складає на кінець 2008 року 2,91, що на 0,70 більше показника попереднього року та на 1,75 більше показника 2006 року.
Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує наскільки підприємство має змогу погасити короткострокову заборгованість за рахунок швидколіквідних коштів: дебіторської заборгованості, грошових коштів та ін. Даний показник складає на кінець 2008 року 1,60.
Коефіцієнт автономії, або як його називають коефіцієнт фінансової незалежності складає в кінці 2008 року 0,89. Це є дуже високим показником.
Плече фінансового важеля ( коефіцієнт співвідношення залученого та власного капіталу) є найвагомішим показником і свідчить про автономність підприємства. Даний показник складає на початок 2009 року 0,12 (55,6 / 456,3).
Проводячи планування структури майно визначено суму прибутку, який буде використаний для придбання майна в 2009 році.
Плановий показник прибутку становить в 2009 році 56,7 тис.грн, що на 5,2 тис.грн. більше показника 2008 року. Зазначимо, що тенденція зростання для досліджуваного підприємства є нормальною.
Аналіз майнового стану ПП "Аско і К" на кінець 2009 року показав, що підприємство отримає чистого прибутку в 2009 році в сумі 56,7 тис.грн. За рахунок даних коштів підприємство погасить заборгованість перед кредиторами та збільшить оборотний капітал.
Підприємство в наслідок кризи не планує збільшення обсягів виробництва, і тому не збільшуватиме запаси. Орієнтовна вартість запасів планується на рівні 78,5 тис.грн. Обсяг дебіторської заборнованості також планується знизити на 12,8 тис.грн. На кінець 2009 він заборгованість буде відсутньою. Залишок грошових коштів також планується залишати на теперішньому рівні, цих коштів вистачає для погашення термінової заборгованості.
Дані зміни в майновому стані позитивно відобразяться на фінансовому старі, так коефіцієнт автономії складе в 2009 році 0,91. Плановий показник є більшим фактичного показника на 0,02. Коефіцієнт фінансової залежності складе в 2009 році 1,10. Плановий показник є меншим фактичного показника на 0,02.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення