Дипломна робота «Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства – суб’єкта ЗЕД», 2009 рік

З предмету ЗЕД · додано 14.02.2010 20:48 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади управління матеріально-технічним забезпеченням 7 1.1. Характеристика та функції матеріально-технічного забезпечення 7 1.2. Сутність управління матеріально-технічним забезпеченням 21 1.3. Механізм ефективного управління матеріально-технічним забезпеченням 26 Розділ 2. Дослідження системи управління матеріально-технічним забезпеченням на підприємстві тов «західспецпрофіль» 34 2.1. Аналіз показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Західспецпрофіль» 34 2.2. Аналіз системи управління матеріально-технічним забезпеченням на підприємстві ТОВ «Західспецпрофіль» 50 2.3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 59 Розділ 3. Вдосконалення системи управління матеріально-технічним забезпеченням на підприємстві тов «західспецпрофіль» 69 3.1. Заходи щодо підвищення ефективності управління матеріально-технічним забезпеченням на підприємстві ТОВ «Західспецпрофіль» 69 3.2. Обґрунтування зміни моделі управління матеріально-технічним забезпеченням на підприємстві 78 3.3. Розробка плану матеріально-технічного забезпечення ЗЕД на підприємстві ТОВ «Західспецпрофіль» 85 Висновки 91 Список використаних джерел 94 Додатки 99

Висновок

Будь-яке виробниче чи будівельне підприємство для організації своєї діяльності використовує матеріальні ресурси. Вони в процесі виробництва перетворюються на продукцію і підлягають постійному поповненню. До складу матеріально-технічних ресурсів підприємства включають основні засоби виробничого призначення, та матеріальні ресурси, до складу яких входять сировина, матеріали, паливо, тара, допоміжні матеріали та ін.

За своєчасне надходження матеріально-технічних ресурсів відповідає відділ матеріально-технічного забезпечення. Основними його функціями є: планування, облік та контроль і аналіз.

На будівельних підприємствах система управління матеріальними ресурсами достатньо складна і тому вона представлена у вигляді структурної схеми з урахуванням рівнів, суб'єктів, функцій управління для головної компанії і її підрозділів.

Суть управління матеріально-технічними ресурсами полягає в здійсненні контролю за станом запасів і прийнятті заходів, спрямованих на економію часу і коштів за рахунок мінімізації затрат на утримання запасів, необхідних для своєчасного та якісного виконання виробничої програми.

Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів на практиці використовують систему узагальнюючих та часткових показників.

Узагальнюючими показниками ефективності використання матеріальних ресурсів є:

- матеріаловіддача;

- матеріаломісткість;

- коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробництва і матеріальних затрат;

- питома вага матеріальних затрат у собівартості продукції;

- коефіцієнт використання матеріалів.

Аналіз діяльності ТОВ «Західспецсервіс» показав, що в умовах фінансової кризи ефективність діяльності досліджуваного підприємства стрімко впала. Так ми спостерігаємо зменшення виручки, що відбулося через зменшення кількості замовлень внаслідок фінансової кризи. Позитивним фактором є те, що коефіцієнт приросту власного капіталу переважає коефіцієнт приросту майна підприємства. Це свідчить на зміцнення фінансової стійкості підприємства. Так коефіцієнт приросту майна ТОВ «Західспецпрофіль» за останній рік становить -8,4, а коефіцієнт приросту власного капіталу за останній рік становить 8,3 %, що на 16,7 % більше коефіцієнта приросту майна.

Рентабельність будівництва ТОВ «Західспецпрофіль» є низькою і становить в 2008 році 1 %. За досліджуваний період даний показник зменшився на 5,3%.

Як свідчать дані таблиці підприємство забезпечене основними матеріальними ресурсами на 98,8 %. Матеріаломісткість визначається відношенням суми матеріальних витрат до вартості будівництва і показує скільки матеріальних витрат припадає на кожну гривню збудованих об’єктів. Даний показник становить в в 2008 році 0,74. За останній рік матеріаломісткість будівництва зменшилася на 0,11 за рахунок економії матеріальних ресурсів. Паливомісткість виробництва становить в 2008 році 0,10. За останній рік паливомісткість зменшилася на 0,01, а в порівнянні із 2006 роком зменшилася на 0,01. Сировиномісткість становить в 2008 році 0,60. За останній рік сировиномісткість зменшилася на 0,09, а в порівнянні із 2006 роком, тис.грн. роком зменшилася на 0,11.

Матеріальні витрати на 1 грн. реалізованої продукції становлять в 2008 році 71,4 коп. За даними таблиці ми бачимо, що даний показник має тенденцію до зменшення. Середнім показником матеріальних витрат на 1 грн. реалізованої продукції за 3 роки є 79,7 коп.

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності досліджуваного підприємства показав, що використання імпортних матеріалів становить в 2008 році 10,5 % загального споживання. Це на 1,0 % менше минулорічного показника та на 1,5 тис.грн. менше показника за 2006 рік.

Найбільша питома вага імпорту припадає на товари з Італії. ЇЇ частка в 2008 році становить 40,7 %.

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності – економічна категорія, що відображає сукупний ефект від зовнішньоекономічних зв’язків, який полягає в економії суспільної праці та зростанні її продуктивності від участі у міжнародному поділі праці. В роботі проаналізовано ефективність однієї із угод підприємства.

Щодо удосконалення управління матеріальними запасами, то розглянуто декілька методів. Перший базується на підвищенні оборотності товарних запасів, в провадженні нормування запасів,розширення складських площ та удосконалення логістичної системи. Як альтернативний метод ефективного управління матеріально-технічними ресурсами запропоновано метод АВС – спосіб нормування і контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури, реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівно потужних підмножини А, В і С на основі деякого формального алгоритму. Інший метод XYZ – аналізу – класифікація ресурсів підприємства, що розглядаються при проведенні АВС аналізу в залежності від характеру їх споживання та точності прогнозування змін в їх потребі.

В третьому розділи ми виділили запаси, вартість і потребу яких ми можемо прогнозувати точно, і ті, потребу який потрібно аналізувати довго, і ймовірність точного результату не є високою. В роботі розглянуто планові показники по споживанню та рекомендованих залишків запасів на складах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення