Курсова робота «Аудит прямих витрат», 2009 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 14.02.2010 20:45 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Економічна суть та методика обліку прямих витрат 5 1.1. Сутність прямих витрат 5 1.2. Класифікація прямих витрат 6 1.3. Методика обліку прямих витрат 8 1.4. Нормативне регулювання обліку прямих витрат 10 Розділ 2. Методика аудиту прямих витрат 13 2.1. Суть аудиту та етапи його проведення 13 2.2. Особливості аудиту прямих витрат 18 Розділ 3. Практичний аудит прямих витрат ПП «Еро плюс» 24 3.1. Коротка організаційно-економічна характеристика ПП «Еро плюс» 24 3.2. Аудит прямих витрат ПП «Еро Плюс» 31 3.2.1. Планування аудиту та складання договору про проведення аудиту 31 3.2.2. Аудит витрат сировини та матеріалів 33 3.2.3. Аудит витрат на оплату праці та відрахувань на соціальне страхування працівників 35 3.2.4. Аудит амортизації основних виробничих засобів підприємства 39 3.2.5. Аудит інших прямих витрат 39 3.2.6. Аналіз прямих витрат 40 3.3. Складання висновку аудиту за міжнародними стандартами 41 Висновок 45 Список використаної літератури 47 Додаток а 50 Додаток б 52 Додаток в 54 Додаток г 56 Додаток е 58 Додаток ж 60 Додаток з 62 Додаток и 68

Висновок

Дана курсова робота присвячена аудиту прямих витрат підприємства. Прямі витрати — це витрати, які пов'язані з виробництвом певного виду продукту; в момент здійснення їх відносять на собівартість цього продукту і відображають безпосередньо у складі витрат виробництва. До складу прямих витрат включають витрати сировини та матеріалів, витрати на оплату праці, витрати на соціальне страхування та амортизацію виробничого обладнання.

Для узагальнення інформації про затрати на виробництво продукції планом рахунків передбачений синтетичний рахунок 23 «Виробництво», до якого відкривається стільки субрахунків, скільки видів діяльності робіт, послуг) здійснюється підприємством. Також витрати виробництва акумулюються на рахунку 90 "Собівартість реалізації".

Основним нормативним документом, що регулює облік прямих витрат є положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

Порядок розрахунки валових витрат відображено в Законі "Про оподаткування прибутку підприємства", іншими законодавчими актами, що регулюють прямі витрати підприємства є: Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, Закон "Про оплату праці", законодавчі документи, які регулюють нарахування на заробітну плату та інші.

Згідно міжнародних стандартів аудиту, послідовність проведення аудиту включає 3 етапи: планування, збір інформації та складання аудиторського звіту.

Основними етапами проведення аудиту прямих витрат є: ознайомлення із діяльністю підприємства, аудит первинної документації, аудит вірності відображення в обліку прямих витрат, аналіз витрат, аудит вірності списання витрат та складання фінансової звітності, складання аудиторського висновку.

В курсовій роботі проведено аудит:

- сировини і матеріалів. Аудитором виявлено невірне документування операцій їх рухом сировини;

- оплати праці. Аудитором виявлено порушення з нарахованої заробітної плати та відрахувань до фондів соціального страхування;

- амортизації виробничого обладнання. Аудитором не виявлено порушень;

- інших прямих витрат. Аудитором порушень не виявлено.

В процесі аудиту складено робочу документацію. В роботі розглянуто 4 робочі документи. На завершальній стадії аудиту прямих витрат проведено їх аналіз динаміки та структури за три останніх роки.

Аудит завершується проведенням аналізу звітності за МСА та складанням аудиторського висновку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення