Курсова робота «Облік і аудит розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:42 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 5 1.1. Економічний зміст розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 5 1.2. Нормативне та інформаційне забезпечення обліку розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 14 Розділ 2. Облік розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 20 2.1. Завдання обліку розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 20 2.2. Документальне забезпечення обліку розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 22 2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 26 2.4. Досвід впровадження автоматизації обліку розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 30 Розділ 3. Аудит розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 41 3.1. Мета, завдання та нормативно-інформаційне забезпечення аудиту розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 41 3.2. Методика та техніка проведення аудиту розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 46 3.3. Узагальнення результатів аудиторського дослідження 54 Висновки 57 Список використаних джерел 60 Додатки 63

Висновок

В обороті будь-якого підприємства постійно перебувають кошти, які підприємство зобов’язане розподілити в суспільстві в зв’язку із перерозподілом національного доходу.
Даним капіталом є податки та збори, які підприємство сплачує до бюджету.
Розрахунки підприємства з органами соціального страхування здійснюються відповідно до чинного законодавства, що регулює дане питання. На сьогоднішній день чинна нормативно-правова база з даного питання не є досконалою, зокрема в роботі проаналізовано ряд проблем, які виникають при проведенні розрахунків з органами соціального страхування – і перша з них – це часті зміни в ставках зборів на соціальні страхування.
Дана дипломна робота виконалася на базі діяльності ТзОВ «Технотерм», що займається встановленням опалення. Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування. Сплачує податок на додану вартість та оподатковує прибуток за ставкою 25%.
У бухгалтерському обліку розрахунки з бюджетом відображають на рахунку № 64 "Розрахунки за податками й платежами". За кредитом цього рахунка нараховують суми платежів до бюджету (податкові зобов'язання), а за дебетом - належні до відшкодування бюджету податки, їх сплата, списання тощо.
Планом рахунків передбачено субрахунки 641 Розрахунки за податками, 642 - Розрахунки за обов’язковими платежами, 643- Податкові зобов’язання та 644 - Податковий кредит.
Для ведення бухгалтерського обліку за розрахунками з органами соціального страхування використовується рахунок 65 та його субрахунки: 651 «За пенсійним забезпеченням», 652 «За соціальним страхуванням», 653 «За страхуванням на випадок безробіття», 654 «За індивідуальним страхуванням», 655 «За страхуванням майна». Відповідно до чинного законодавства збір до державного обов’язкового пенсійного страхування сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків та оплату праці. Відрахування до фондів соціального страхування відбувається не тільки при нарахуванні заробітної плати, а й при купівлі продажу автомобіля, валюти та ін.
В дипломній роботі було розглянуто методику відображення в обліку нарахування податку на додану вартість та податку на прибуток. Розглянуто операції з купівлі-продажу продукції. Придбавши товар, підприємство зараховує його на баланс без ПДВ, сума ПДВ придбаних товарів є податковим кредитом, який погашає податкове зобов’язання.
Проведенням Дт 644 Кт 641 закривається рахунок 644 «Податковий кредит». Виплати суми ПДВ акумулюються на рахунку 641.
Оподаткування доходу фізичних осіб здійснюється проводкою Дт 661- Кт 641. Виплати акумулюються на рахунку 641.
Так, згідно чинного законодавства, станом на 2009 рік, фізичні особи проводять відрахування за наступними ставками• До Пенсійного фонду - та 2% від заробітної плати працюючих;
• До фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності - в розмірі 0,5 % чи 1% від суми від зарплати
• До фонду соціального страхування на випадок безробіття в розмірі 0,6% від заробітної плати працюючих;
Організація бухгалтерського обліку нарахування та відрахування внесків за розрахунками з органами соціального страхування ведеться без значних порушень, проте в ході аудиторської перевірки, проведеної 29 березня 2006 року, було виявлено порушення щодо нарахування внесків до фондів соціального страхування.
Так, бухгалтером було невірно проведено нарахування та відрахування на соціальні заходи по працівнику. Даний працівник не прикріпив до справи документ про наявність пільг як інваліда. Таким чином, бухгалтером було переплачено суму соціального страхування до Пенсійного Фонду за нарахування на фонд заробітної плати працівника на суму - 744,29 грн.
Для виправлення даної помилки, бухгалтеру необхідно звернутися до Пенсійного Фонду з проханням перерахунку суму, а та включення суми 744,29 грн. в рахунок майбутніх виплат.
За результатами аудиту було складено висновок. Висновок є умовно-позитивним.
Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства. Було підтверджено, що баланс станом на (01 січня 2005р. повно і достовірно відображає активи і пасиви підприємства за всіма статтями, і його складено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.. № 87".

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення