Курсова робота «Облік і аудит розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:37 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 5 1.1. Економічний зміст розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 5 1.2. Нормативне та інформаційне забезпечення обліку розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 18 Розділ 2. Облік розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 23 2.1. Завдання обліку розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 23 2.2. Документальне забезпечення обліку розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 25 2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 38 2.4. Досвід впровадження автоматизації обліку розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 45 Розділ 3. Аудит розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 51 3.1. Мета, завдання та нормативно-інформаційне забезпечення аудиту розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 51 3.2. Методика та техніка проведення аудиту розрахунків за податками та внесками з доходів фізичних осіб 56 3.3. Узагальнення результатів аудиторського дослідження 65 Висновки 70 Список використаних джерел 74 Додатки 77

Висновок

В обороті будь-якого підприємства постійно перебувають кошти, які підприємство зобов’язане розподілити в суспільстві в зв’язку із перерозподілом національного доходу.

Даним капіталом є податки та збори, які підприємство сплачує до бюджету. І хоча в плану рахунків бухгалтерського обліку не передбачено класифікації розрахунків з бюджетом, розглянемо підсистему оподаткування юридичних осіб:

- загальнодержавні податки;

- місцеві податки.

Дана дипломна робота виконалася на базі діяльності ТзОВ «Технотерм», що займається встановленням опалення. Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування. Сплачує податок на додану вартість та оподатковує прибуток за ставкою 25%.

У бухгалтерському обліку розрахунки з бюджетом відображають на рахунку № 64 "Розрахунки за податками й платежами". За кредитом цього рахунка нараховують суми платежів до бюджету (податкові зобов'язання), а за дебетом - належні до відшкодування бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Планом рахунків передбачено субрахунки 641 Розрахунки за податками, 642 - Розрахунки за обов’язковими платежами, 643- Податкові зобов’язання та 644 - Податковий кредит.

В дипломній роботі було розглянуто методику відображення в обліку нарахування податку на додану вартість та податку на прибуток. Розглянуто операції з купівлі-продажу продукції. Придбавши товар, підприємство зараховує його на баланс без ПДВ, сума ПДВ придбаних товарів є податковим кредитом, який погашає податкове зобов’язання.

Проведенням Дт 644 Кт 641 закривається рахунок 644 «Податковий кредит». Виплати суми ПДВ акумулюються на рахунку 641.

Оподаткування доходу фізичних осіб здійснюється проводкою Дт 661- Кт 641. Виплати акумулюються на рахунку 641.

Оподаткування податком на прибуток проводиться закривши рахунки доходів та витрат на фінансові результати в розмірі 25% від прибутку до оподаткування.

В третьому розділі курсової роботи було проведено аудит. В ході аудиту виявлено порушення:

1. Загальна сума оприбуткованих товарів без вірно складеної документації становить 223 755 тис.грн. Відповідно незаконно віднесено до податкового кредиту суму в розмірі 44 751 тис.грн.

2. Аудитором обґрунтовано систему первинного обліку товарних операцій. На підприємстві форми первинного обліку товарів (накладні) не відповідають вимогам нормативних документів. Запропоновані нові форми ведення первинних документів обліку руху товарів та удосконалення системи складського обліку матеріалів.

3. Відсутній реквізит для прізвищ відповідальних за здійснення господарських операцій осіб, тому часто даний обов`язковий реквізит не заповнюється, а тільки підписується.

4. Відсутній реквізит дозволяючих підписів керівника та головного бухгалтера підприємства на здійснення господарської операції.

Помилки в ході проведення аудиту були виправленими.

За даними аудиту ПДВ виявлено порушення в бухгалтерському обліку, а саме :

5. 25 квітня 2008 року здійснено передоплату постачальнику, яка оформлена бухгалтерським проведенням : Дт 371– Кт 311 на суму 1200 грн, Податковий кредит Дт 641– Кт 644 на суму 200 грн. 4 травня відбулося надходження товарів, які оформлені проведеннями : оприбуткування на склад Дт 281 Кт 371 на суму 1000 грн і податковий кредит Дт 644 Кт 371 на суму 200 грн.

Як бачимо дата складання квартального балансу припадає на той проміжок часу, коли перша подія (передоплата) настала, а друга (надходження) ще ні. Як ми бачимо сальдо 644 залишається по кредиту, що не відповідає інструкції щодо обліку податкового кредиту.

Щоб облікова інформація була повною і правдивою, а відомості, що вказуються в податковій декларації з ПДВ відповідали записам реєстрів бухгалтерського обліку, а разом з тим відповідали вимогам інструкції 291, проведення з відображенням видачі авансів повинно складатися таким чином:

1-ша перерахуваня передоплати і відображення ПДВ.

Передоплата постачальнику Дт 371 – Кт 311 на суму 1200 грн,

податковий кредит Дт 644– Кт 631 на суму 200 грн

2-га подія – надходження товару :

оприбуткування на склад Дт 281 Кт 631 на суму 1000 грн

і податковий кредит Дт 641 Кт 644 на суму 200 грн.

Закриття розрахунків за поставки 631-371 на суму 1200.

При перевірці вірності віднесення витрат до валових, було встановлено, що підприємство зараховує всі витрати на бензин легкового автомобіля.

Загальна сума списаних витрат бензину на легковий автомобіль становить 8650 грн. З них підприємство може зарахувати до валових тільки 50% - 4325 грн.

В ході перевірки доходів підприємства було перевірено первинні документи, в яких відображається дохід підприємства. Так було перевірено відповідність сум видаткових накладних, виписок з банку сумам головної книги. Провівши перевірку правильності віднесення сум доходів до валових було визначено, що отриманий аванс від замовника на суму 300 грн. не був включений до сум валових доходів.

Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства. Було підтверджено, що баланс станом на (01 січня 2005р. повно і достовірно відображає активи і пасиви підприємства за всіма статтями, і його складено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.. № 87".

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення