Курсова робота «Облік додаткового та резервного капіталу», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:36 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку додаткового та резервного капіталу 5 1.1. Поняття додаткового капіталу 5 1.2. Поняття резервного капіталу 7 1.3. Нормативно-правове регулювання обліку додаткового та резервного капіталу 12 Розділ 2. Особливості обліку додаткового та резервного капіталу на пп «графіті-консалт» 15 2.1. Організація бухгалтерського обліку додаткового та резервного капіталу 15 2.2. Податковий облік додаткового та резервного капіталу 19 2.3. Документування обліку додаткового та резервного капіталу 21 2.3. Відображення даних про додатковий та резервний капітал в фінансовій та податковій звітності 24 Висновок 30 Список використаної літератури 33 Додатки 34 Додаток 1 35

Висновок

Отже, написавши курсову роботу на тему «Бухгалтерський облік додаткового та резервного капіталу» можна зробити наступні висновки: Додатковий капітал використовується в обліку для збирання сум на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу. Оскільки досліджуване підприємства не є акціонерним, в ньому додатковий капітал використовується для дооцінки активів та безкоштовно отриманих необоротних активів.

Додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у статутному фонді, вказаної в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено установчими документами. Встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів належить до компетенції зборів організаці.

Причому додаткові внески можуть мати як поворотний, так і безповоротний характер, про що обов'язково має бути записано у протоколі зборів. Від того який характер мають внески залежить ведення податкового обліку додаткового капіталу.

Резервний капітал притаманний усім типам підприємств. Резервний капітал являє собою суму резервів, утворених згідно з чинним законодавством або установчими документами за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Резервний капітал являє собою суму створених резервів.

Резерви створюють згідно з чинним законодавством або установчими документами за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Основними нормативними документами, що регулюють облік додаткового та резервного капіталу є :

• Господарський кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс вiд 16.01.2003 № 436-IV

• Про власність. Верховна Рада УРСР; Закон вiд 07.02.1991 № 697-XII.

• Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

• Верховна Рада України; Закон вiд 16.07.1999 № 996-XIV.

• Про оподаткування прибутку підприємств. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 4, ст. 28

• Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»

• Наказ про облікову політику підприємства

Для аналітичного обліку додаткового капіталу використовується рахунок 42. За кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал" відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.

За кредитом рахунку 43 "Резервний капітал" відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Обліковим регістом з обліку додаткового та резервного капіталу є журнал 7.

В питанні 2.2 було розглянуто передачу на до додаткового капіталу вартості сайту, який розробив Хілобок Андрій Олегович. 25 серпня 2009 року було складено акт прийому-передачі майна (сайту) і складено акт прийому-передачі матеріальних цінностей.

Іншим видом зарахування до додаткового капіталу є віднесення малоцінних та швидкозношуваних матеріалів. Дані матеріали вносяться до додаткового капіталу на основі накладних. 13 вересня 2009 року до додаткового капіталу зараховано 400 грн.

Формування додаткового капіталу передбачено наказом про облікову політику від 10 грудня 2008 року (додаток 3). Порядок формування резервного капіталу також відображається в даному документі.

Дані обліку додаткового те резервного капіталу відображаються в балансі підприємства та звіті про власний капітал.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення