Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит грошових коштів на ЗАТ «Інтертранс»», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:32 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Анотація 3 Вступ 4 Розділ 1. Науково-теоретичні основи обліку та аудиту грошових коштів 7 1.1. Поняття грошових коштів та грошових потоків 7 1.2. Організація бухгалтерського обліку грошових коштів на підприємстві 17 1.3. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з теми дослідження 20 Розділ 2. Фінансово-економічні показники роботи та аналіз господарської діяльності зат „інтертранс” 26 2.1. Загальна характеристика ЗАТ «Інтертранс» 26 2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності ЗАТ «Інтертранс» 34 2.3. Аналіз фінансового стану ЗАТ «Інтертранс» 38 2.4. Аналіз використання грошових потоків ЗАТ „Інтертранс” 45 Розділ 3. Науково-практичні основи бухгалтерського обліку і аудиту грошових коштів 56 3.1. Облік грошових коштів 56 3.2. Документування операцій з грошовими коштами 63 3.3. Відображення операцій з грошовими коштами в облікових регістрах та фінансовій звітності 66 3.4. Аудит грошових коштів 68 3.5. Удосконалення організації обліку, аналізу та аудиту грошових коштів 76 Розділ 4. Автоматизація обліку та аудиту грошових коштів 80 4.1. Проблеми комп’ютеризації бухгалтерського обліку та їх вирішення 80 4.2. Автоматизація обліку та аудиту грошових коштів 82 4.3. Шляхи удосконалення обліку грошових коштів з використанням сучасних комп’ютерних програм 86 Висновки і рекомендації 90 Список використаної літератури 91 Додатки 92 Додаток б 93 Додаток в 96 Додаток г 98 Додаток д 101 Додаток е 103 Додаток ж 106

Висновок

Дана дипломна робота присвячена вивченню грошових коштів та грошових потоків на підприємстві, їх обліку, експертному дослідженню та аналізу. Робота написана на основі господарської діяльності закритого акціонерного товариства "Інтертранс", що займається наданням транспортно-експедиційних послуг.

Грошові кошти підприємства складаються з готівки в касі та залишку коштів на розрахунковому рахунку підприємства. Грошовий потік підприємства є додатній та від’ємний. Додатнім потоком є виторг від реалізації продукції, від’ємним – витрати на придбання товарів, витрати на оплату праці, амортизаційні відрахування та інші затрати підприємства.

Бухгалтерський облік на даному підприємстві здійснюється за журнально-ордерною формою з використанням часткової автоматизації обліку засобами Exel. Облік грошових коштів та також організація обліку інших операцій здійснюється відповідно до наказу про облікову політику підприємства.

Бухгалтерський облік касових операцій відображається на рахунку 301.

Облік на розрахунковому рахунку - на 311.

Операцій з грошовими коштами відображаються при реалізації та купівлі товарів, при внутрішніх розрахунках підприємства, при виплаті заробітної плати та інших операціях.

Додатній грошовий потік відображається в фіскальних чеках РРО, які складають книгу обліку розрахункових операцій на РРО, а також прибутковими касовими ордерами, виписками з банку. Від’ємний грошовий потік відображається видатковими касовими ордерами, виписками з банку та іншими документами.

На ЗАТ "Інтертранс" було проведене дослідження фінансового стану, вірності відображення операцій в бухгалтерському обліку, а також вірності складання фінансової та податкової звітності. При перевірці грошових коштів підприємства було проведено раптову інвентаризацію в касі, а також достовірність та відповідність документам проведень по рахунках 30 та 311.

Всього в поточному році ЗАТ «Інтертранс» реалізовано продукції (без ПДВ) на суму 124682,0 тис.грн. Чистий прибуток підприємства становить 30,00 тис.грн., що на 3683,00 тис.грн. менше показника минулого року, темп приросту склав -99,2%, та на 6658,0 тис.грн. більше показника базового року.

Рентабельність продукції ЗАТ «Інтертранс» є низькою і складає в 2008 році 0,03%. Даний показник за останній рік зменшився на 1,39%.

Аналіз грошових коштів та грошових потоків показав, що в умовах фінансової кризи, ефективність діяльності підприємство значно погіршилася, про це свідчить зменшення прибутку та рентабельності підприємства, погіршення показників ліквідності та платоспроможності, автономії та фінансової стабільності, модернізації основних засобів та оборотності активів.

До позитивних факторів, які виявлені в ході аналізу можна включити збільшення вартості активів, збільшення оборотного капіталу та покращення джерел його формування.

Що стосується аналізу грошових коштів, то ми бачимо, що їх залишок в 2008 році становить 241 млн.грн., що становить 38,8% активів та 46,3% оборотних коштів. З однієї сторони така цифра забезпечує платоспроможність ЗАТ «Інтертранс», проте з іншої сторони, враховуючи стрімке знецінення гривні, підприємство буде нести значні втрати кошти через валютні різниці.

Аналіз грошового потоку показав, що через кризовий стан, підприємство зменшило позитивний грошових потік на 155 млн.грн, в результаті цього чистий грошовий потік зменшився також майже на 155 млн.грн.

В рекомендаційній частині висновку було запропоновано перейти на автоматизовану систему бухгалтерського обліку, зокрема – використання програмного забезпечення «1-С підприємство 8.0.». Крім того було запропоновано організувати внутрішній контроль на підприємстві. Для цього було запропоновано створити ревізійну ( аудиторську) комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би аудит на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього аудиту не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення