Дипломна робота «Облік, аналіз аудит оплати праці на ТОВ «УКРДОРСВІТ»», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:29 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти та економічна сутність оплати праці 8 1.1. Економічна суть оплати праці 8 1.2. Форми, системи та фонд оплати праці 13 1.3. Завдання обліку праці та її оплати 22 1.4. Огляд нормативно-правової бази по темі дослідження 25 1.5. Коротка характеристика підприємства ТОВ «УКРДОРСВІТ» 30 Розділ 2. Організація обліку розрахунків по оплаті праці 37 2.1. Особливості організації обліку заробітної плати 37 2.2. Первинний облік оплати праці 38 2.3. Аналітичний та синтетичний облік оплати праці 58 2.4. Автоматизація бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці 66 Розділ 3. Аналіз розрахунків з оплати праці 77 3.1. Економічний аналіз обліку оплати праці 77 3.2. Аналіз формування та використання фонду оплати праці 82 3.3. Шляхи підвищення ефективності використання фонду оплати праці 88 Розділ 4. Організація та методика аудиту розрахунків з оплати праці 91 4.1. Методика та організація проведення аудиту розрахунків з оплати праці 91 4.2. Аудит обліку за розрахунками з оплати праці 98 4.2.1. Організація і методика аудиту нарахування оплати праці на підприємстві 102 4.2.2. Організація і методика розрахунків з працівниками по оплаті праці 104 4.3. Узагальнення результатів проведення аудиторської перевірки 106 Висновки та пропозиції 109 Список використаних джерел 113 Додатки 119

Висновок

Отже, за даними дослідження зробимо висновки: основним нормативно-правовим документом, то визначає засади оплати праці правцівників будь-якого підприємства є трудовий договір, а також Закон України "Про оплату праці".

Згідно даного закону заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

До фонду заробітної плати включають основну заробітну плату, додаткову заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Основними функціями заробітної плати є: відтворення, стимулювання, регулювання та соціальна функція.

Основними формами заробітної плати є відрядна оплата праці та погодинна оплата праці.

Дипломна робота написана на основі діяльності ТОВ «Укрдорсвіт». Станом на 2008 рік середньоспискова чисельність працюючих становить 4 чол.

Оперативний облік персоналу установи веде бухгалтерія на бланках типових форм. Табельний облік є формою контролю за використанням робочого часу та станом трудової дисципліни на підприємстві.

Основними первинними документами, що використовуютсья для обліку оплати праці є: наказ про приймання на роботу, особова картка, особовий листок по обліку кадрів, наказ про надання відпустки, табель обміну використання робочого часу, розрахункова платіжна відомість, платіжна відомість.

Основою для видачі зарплати служать розрахунково-платіжні чи платіжні відомості.

Облік заробітної плати в системі рахунків - це синтетичний облік нарахування і розподілу заробітної плати, визначення належної суми працюючим і віднесення нарахованої оплати праці на відповідні рахунки витрат за статтями і об'єктами калькулювання.

Для обліку розрахунків за всіма видами оплати праці: заробітної плати, премій, виконання громадських обов'язків призначений Рахунок 66 " Розрахунки за виплатами працівникам".

За кредитом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога по тимчасовій непрацездатності, інші належні до нарахування працівникам виплати, за дебетом - виплата основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо; вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної плати (погашення заборгованості перед працівниками за іншими виплатами); утримання податку з доходів фізичних осіб, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, платежів за виконавчими документами та інші утримання з виплат працівникам.

Оплата праці робітникам тягне за собою додаткові зобов’язання підприємства перед державними фондами обов’язкового страхування.

Підприємство зобов’язане здійснювати відрахування до фондів: пенсійного страхування; соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням; соціального страхування на випадок безробіття; соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Система обліку оплати праці здійснюється за допомогою програми 1-С : Підприємство 8.0.

Узагальнення інформації по витратах на оплату праці проводиться в журналі-ордері по рахунках 66, 65, 92 та 90, по виплаті заробітної плати - в журналі ордері 301. Дані журналів-ордерів по вищенаведених рахунках узагальнюються в оборотних відомостях, згідно яких складається головна книга підприємства, а потім і баланс.

До статистичних звітів відносять форму 1-ПВ.Форма № 1-ПВ термінова-місячна складається згідно з діючою Інструкцією починаючи зі звіту за січень — лютий, причому як за лютий, так i за період з початку року. Форма № 1-ПВ термінова-квартальна, — починаючи зі звіту за I квартал відповідно.

За даними облікової документації в пенсійному фонді організовано внутрішній контроль. встановлення достовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат на оплату праці, повноти і своєчасності відображення первинних даних у зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку витрат на оплату праці та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації щодо витрат на оплату праці, наведеної у звітності господарюючого суб’єкта.

За даним аудиту встановлено, що організація бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці відповідає Положенням стандартам Бухгалтерського обліку. Разом з тим, вважаю за необхідне звернути увагу керівництву підприємства на виявлені під час перевірки факти неправельного ведення в 2008р. деяких операцій по обліку оплати праці, а саме: порушено порядок утримань у фонд державного пенсійного страхування із зарплати, коли із суми більше як 150.00 грн утримується 2% із нарахованої суми, в даному випадку цей порядок порушено; порушено порядок утримання прибуткового податку із фізичних осіб; порушено встановлена норма використання робочого часу; виявлено безпідставне підвищення посадового окладу одному із працівників; недоплачено двом працівникам заробітну плату грн; необхідно зробити перерахунок заробітної плати і з наступному місяця виплачувати вірно; через вищепереоічені порушення до валових витрат недозараховано 165 грн.

У зв’язку з вищевикладеним, рекомендовано бухгалтеру взяти під особистий контроль виправлення існуючих помилок, а особливо коригуючої бухгалтерської звітності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення