Дипломна робота «Методологія та організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу та аналіз фінансово-господарського стану підприємства», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:25 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретико-методологічні основи діяльності малих підприємств 6 1.1. Значення та роль малого підприємництва в економіці України 6 1.2. Організаційно-економічна характеристика ПП «Еро-Плюс» 16 Розділ іі. Бухгалтерський облік та оподаткування на пп «еро-плюс» 26 2.1. Особливості бухгалтерського обліку малих підприємств 26 2.2. Особливості оподаткування малих підприємств 31 2.3. Синтетичний та аналітичний облік на малих підприємствах 34 2.4. Методологія складання фінансової звітності на малих підприємствах 39 2.5. Автоматизація бухгалтерського обліку ПП «Еро-Плюс» засобами «1-С Підприємство: 7.7.» 46 Розділ ііі. Аналіз діяльності пп «еро-плюс» 53 3.1. Завдання та значення аналізу 53 3.2. Оцінка загального стану підприємства 63 3.3. Аналіз оподаткування підприємства 75 3.4. Експрес аналіз фінансового стану та ефективності діяльності підприємства 79 Розділ іv. Аудит на малих підприємствах 86 4.1. Методологія та організація проведення аудиту малих підприємств 86 4.2. Міжнародні стандарти аудиту 91 4.3. Аудит на ПП "Еро Плюс" 97 Висновки 111 Список використаної літератури 112 Додатки 115

Висновок

Магістерська робота присвячена організації обліку, аналізу та аудиту на малих підприємствах. Дослідження проводилися на базі господарської діяльності малого підприємства ПП "Еро Плюс". Дане підприємство відноситься за обсягом обороту та чисельністю працюючих до малих.

Досліджуване підприємство перейшло в 2008 році на спрощену систему обліку та оподаткування, воно є платником єдиного податку за ставкою 6% та платником податку на додану вартість. Підприємство в цьому ж році організувало автоматизацію бухгалтерського обліку засобами 1-С: Підприємство 8.0.

Аналіз техніко-економічних показників підприємства показав, що за останній рік воно значно зменшило свої потужності. Це пояснюється фінансово-економічною кризою, яка розпочалася в 2008 році і дуже вплинула на підприємства, що торгують будівельними матеріалами.

Рентабельність продукції є низькою і складає в 2008 році 7,45 %.

В магістерській роботі проаналізовано значення малого підприємництва для України та зарубіжних країн. Зроблено висновки, що в Європейському Союзі мале підприємництво хоча і класифікується по іншому ніж в Україні, проте воно також відіграє важливу роль в наповненні бюджету, зайнятості, формуванні макроекономічних показників. Зокрема, в Європейському союзі мале підприємництво забезпечує робочі місця 95 млн. європейцям. В Україні за підсумками 2007 року налічується понад 324 тис. малих підприємств. Дані підприємства забезпечують робочими місцями 1748,1 тис.осіб. Що стосується значення малого підприємництва для формування бюджету, то ми бачимо, що підприємствами отримано прибутку в розмірі 12840,2 млн.грн, а це означає, що до державного бюджету надійшло близько 4280 млн.грн. від діяльності даних підприємств.

На даному підприємстві було досліджено методику ведення бухгалтерського обліку. Виявлено, що він ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

Для обліку основних засобів використовують рахунок 15 " Капітальні інвестиції", на якому здійснюється накопичування вартості основних засобів перед тим, як їх ввести в експлуатацію та зарахувати на рахунок 10 "Основні засоби".

Для обліку товарів використовується на підприємствах торгівлі рахунок 282 "Товари в торгівлі", для обліку націнки застосовують рахунок 285" Торгова націнка".

Проводячи операції із придбання товарів, паралельно ведеться зарахування сум податку на додану вартість. Зараховуючи виручку на доходи (рахунок 702"Дохід від реалізації товарів") необхідно виключити із даної суми реалізації суму ПДВ та зарахувати її на рахунок 641"Розрахунки за податками".

Для обліку заробітної плати використовується рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" та 65 "Розрахунки за страхуванням". Витрати списуються на рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" та 92 "Адміністративні витрати".

Використання автоматизації обліку значно спрощує ведення обліку, складання податкової звітності. Значно зменшилася кількість механічних помилок, всі документи ведуться відповідно до нормативів.

В третьому розділі магістерської роботи проведено аналіз фінансово-економічного стану підприємства. За даними аналізу встановлено, що незважаючи на зменшення прибутку підпиємства, вартість майна збільшилася за рахунок позичених коштів. Так ми спостерігаємо зменшення фінансової стійкості підприємства в 2008 році, погіршення показників ліквідності, платоспроможності. Зазначимо, що значення коефіцієнтів маневреності капіталу дещо покращилися, проте показники основного капіталу погіршилися. Іншими негативними факторами є: зменшення оборотності активів та товарно-матеріальних цінностей.

На даному підприємстві було проведено аудиторську перевірку, в ході якої було встановлено, що бухгалтерський облік ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

В ході перевірки було проведено інвентаризацію в магазинах, перевірено правильність складання та ведення бухгалтерських документів.

Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства.

В рекомендаційній частині аудиторського висновку аудитором було запропоновано організації внутрішнього контролю на підприємстві. Для цього було запропоновано створити контролюючу комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би контроль на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього контролю не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому контролер найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому потрібна організація контролюючого відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній контроль є досить доцільно. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення контролю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення