Дипломна робота «Облік і аналіз фінансових результатів суб'єктів малого підприємництва», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:24 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу фінансових результатів малих підприємств 6 1.1. Суть фінансових результатів малого підприємства 6 1.2. Нормативно-правова база обліку фінансових результатів 13 1.3. Методика аналізу фінансових результатів суб'єктів малого підприємництва 18 1.4. Методика обліку формування фінансових результатів на підприємстві 34 Розділ 2. Особливості визначення фінансових результатів підприємства пп "гаудеамус" 44 2.1. Автоматизація обліку фінансових результатів на малому підприємстві 44 2.2. Фінансовий аналіз результатів діяльності підприємства 51 2.3. Впровадження в практику методики аналізу фінансових результатів підприємства 53 Висновок 65 Список використаної літератури 69 Додатки 71

Висновок

В ході написання роботи виконано завдання, поставлені на початку. Дані дослідження бакалаврської роботи можуть бути використаними для планування подальшої діяльності підприємства на 2010 рік.

Дослідивши тему «Облік та аналіз фінансових результатів на малих підприємствах» можна зробити висновок, що господарська діяльність малих підприємств здійснюється відповідно до Господарського Кодексу України.

Об’єктом дослідження даної бакалаврської роботи є господарська діяльність малого підприємства ПП «Гаудеамус», що займається роздрібною торгівлею. Бухгалтерський та податковий облік на підприємстві здійснюється відповідно до наказу «Про облікову політику на підприємстві».

Правильна організація бухгалтерського обліку займає дуже важливу роль в веденні обліку господарської діяльності фірми, яка займається роздрібною торгівлею. Від правильності ведення обліку бухгалтерських операцій залежить достовірність даних про отриманий підприємством прибуток, про вірність нарахування податків. Цей облік хоч не складний, але дуже трудомісткий.

Облік фінансових результатів малих підприємств відрізняється від обліку на інших видах підприємства. По-перше використовуються рахунки 8 класу для обліку витрат, про-друге, малі підприємства мають можливість використовувати спрощену систему обліку та оподаткування, по-третя порядок формування фінансових результатів відрізняється. Так фінансовий результат, або прибуток на малих підприємства є тією частиною чистого доходу, що залишається після компенсації витрат, сплати податків та із врахуванням зміни залишків товарів ( чи готової продукції для виробничих підприємств). Причому витратами малого підприємства є: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, витрати на соціальне страхування, витрати на амортизацію, інші витрати, інші витрати звичайної та незвичайної діяльності, податок на прибуток та зміна запасів.

На даному підприємстві було досліджено методику ведення бухгалтерського обліку. Виявлено, що він ведеться відповідно до вимог чинного законодавства. Для удосконалення методику обліку пропонується організація внутрішнього контролю на підприємстві. Для цього доцільно створити контролюючу комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би контроль на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього контролю не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, матеріально-відповідальними особами.

Щодо організації бухгалтерського обліку, то пропонується використання програми 1С: Підприємство через неефективність використання засобів Ехеl для обліку.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому бухгалтер найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому потрібна організація контролюючого відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній контроль є досить доцільно. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення контролю.

За результатами аналізу господарської діяльності підприємства встановлено:

Доходи ПП "Гаудеамус" в 2009 році складаються із чистого доходу на 98,8 % доходів ( що становить 6 749,7 тис.грн.) і інших доходів операційної діяльності, які складають 1,2 % доходів ( що становить 80,0 тис.грн.)

Загальна сума доходів в 2009 році становить 6 829,7 тис.грн.

Найбільшу частку витрат складають матеріальні затрати, що склали в 2009 році 90,3 % витрат підприємства. За останній рік дані витрати збільшили свою вагу у підсумку на 0,9 %.

Витрати на оплату праці складають в 2009 році 2,7 % витрат підприємства. За останній рік дані витрати зменшили свою вагу у підсумку на 0,2 %.

До складу витрат малого підприємства відносять і збільшення чи зменшення залишків товарів. Так в 2009 році залишки товарів на кінець року збільшились на 82,0 тис.грн.

Загальна сума витрат ПП "Гаудеамус" складає в 2009 році 6 728,7 тис.грн.

Прибуток підприємства за 2009 рік склав 101,0 тис.грн, це на 10,6 тис.грн. менше показника за минулий рік та на 6,0 тис.грн. більше показника за 2007 рік.

Відносним показником прибутковості є рентабельність продажу. На підприємствах малого бізнесу від обчислюється шляхом ділення прибутку на витрати. За даними аналізу ми бачимо, що прибутковість становить в 2009 році 1,5 %, що на 0,21 % менше минулорічного показника та на 0,03 % більше показника за 2007 рік. Прибутковість даного торговельного підприємства є досить низькою.

В роботі також проаналізовані і інші показники рентабельності:

- рентабельність капіталу становить в 2009 році 3,0 %;

- рентабельність власного капіталу становить в 2009 році 9,1 %;

- рентабельність позичкового капіталу становить в 2009 році 4,5 %;

- рентабельність основних засобів становить в 2009 році 14,6 %;

- рентабельність оборотного капіталу становить в 2009 році 3,9 %

Отже, за період з 2008 по 2009 роки прибуток ПП "Гаудеамус" зменшився на 10,6 тис.грн. за рахунок:

• зміни обсягів виробництва на 3,74 тис.грн.,

• зміни асортименту та структури на -0,24 тис.грн.,

• зміни витрат на 1 грн. реалізованої продукції на -14,09 тис.грн.

На наступному етапі було розраховано відсоток валової маржі в обсязі реалізованої продукції, або коефіцієнт валової маржі. Він склав в 2009 році 9,1 %, поріг рентабельності склав в 2009 році 5 715,0 тис.грн.

Запаси фінансової міцності в 2009 році 1115 грн, або 83,7 %.

Розглядаючи планування доходів ми бачимо, що в 2010 році доходи складуть 6982 тис.грн. Витрати відповідно 6878 тис.грн. Прибуток складе 104 тис.грн, а прибутковість 1,51%. Спостерігаємо загальне покращення прибутків та прибутковості.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення